3-6-2020

Ναι μεν αλλά… Εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων για την μείωση 40% των ενοικίων στις επιχειρήσεις που πλήττονται

Πετσοκομμένη είναι τελικά η λίστα όσων δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά 40% αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να αποκλείσει από το μέτρο τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, που πλήττονται από το κορωνοϊό αλλά παραμένουν ανοιχτές! Αρχικά είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση θα αφορούσε όλες τις επιχειρήσεις (και τους εργαζόμενους τους) που εντάσσονται στους προστατευόμενους κωδικούς.

Όμως από τις διευκρινιστικές ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα εξής:
• Το μέτρο της μείωσης κατά 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Η μείωση αφορά μόνο στα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
• Το δικαίωμα πληρωμής ενοικίων πρώτης κατοικίας μειωμένων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο το έχουν μόνο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, κατά τους αντίστοιχους μήνες.
• Μόνο για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές ή στους εργαζομένους τους παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 ή παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα έκπτωσης 25% επί των οφειλών αυτών, εάν τις καταβάλουν εμπρόθεσμα.

Δείτε επίσης: Συστάσεις στους πολίτες για αλλαγή κωδικού στο Τaxisnet

• Αντιθέτως, για τις επιχειρήσεις που λειτούργησαν τον Μάρτιο και εξακολουθούν να λειτουργούν και τον Απρίλιο αλλά, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, έχουν υποστεί σημαντική μείωση του τζίρου τους και έχουν προχωρήσει σε αναστολές των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών υπαλλήλων τους δεν ισχύει η μείωση κατά 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης για τους δύο αυτούς μήνες.
• Αντιστοίχως και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών δεν έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν τα ενοίκια πρώτης κατοικίας των μηνών Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.
• Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές ή στους εργαζομένους τους δεν δικαιούνται καμία παράταση στις προθεσμίες καταβολής οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ούτε έκπτωση 25% αν πληρώσουν τις οφειλές αυτές εμπρόθεσμα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς
Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς

ΔΗΜΟΦΙΛΗ