3-6-2020

«Ρευστότητα» με κρατικά δάνεια για τις επιχειρήσεις έπειτα από… τυφλές αιτήσεις

«Τυφλές αιτήσεις» θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την παροχή ρευστότητας 1 δισ. ευρώ, που θα δοθεί όμως με τη μορφή κρατικών δανείων! Τυφλές, υπό την έννοια ότι η σχετική πλατφόρμα θα δέχεται όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς κριτήρια επιλεξιμότητας (τζίρος, απώλειες κ.λπ). Στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών με ειδική εφαρμογή θα εξετάσει κάθε υπόθεση ξεχωριστά και θα γνωστοποιήσει στην επιχείρηση εάν δικαιούται τελικά να λάβει το δάνειο.

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής», εφόσον απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους, θα μπορούν από την Πέμπτη 2 Απριλίου να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, την οποία θα «φιλοξενεί» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα είναι «εξατομικευμένα». Θα ανακοινωθούν αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τυποποιημένων κριτηρίων.

Το ποσό του δανείου θα πιστώνεται απευθείας μέσω TAXIS στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων και χαρακτηρίζεται «επιστρεπτέα προκαταβολή», καθώς θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος.

Πρακτικά λοιπόν θα είναι μια βεβαιωμένη οφειλή προς την Εφορία υπό τη μορφή δανείου. Θα έχει χαμηλό επιτόκιο, πενταετή περίοδο αποπληρωμής και έναν χρόνο περίοδο χάριτος.

Επίσης αυτό το ποσό θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.

Δείτε επίσης: Μπόνους 5 εκατ. ευρώ δίνει ο Σκλαβενίτης στους εργαζομένους του

Ειδικότερα, η «επιστρεπτέα προκαταβολή»:
• Αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζομένους.
• Ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση.
• Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του TAXIS.
• Χαρακτηρίζεται επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης- θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
• Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
• Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς
Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς

ΔΗΜΟΦΙΛΗ