Παρασκευή 18/6/2021

Τι πρέπει να γνωρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από την πανδημία

«Χαμένοι στον λαβύρινθο των ΚΑΔ» είναι ο καταλληλότερος τίτλος που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος για να περιγράψει τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Οι συνεχείς προσθήκες Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας, οι ασάφειες πολλών διατάξεων και οι συνεχείς διευκρινίσεις προκαλούν σύγχυση σε επιχειρηματίες και εργαζομένους, οι οποίοι αναζητούν εναγωνίως τον μίτο της Αριάδνης.

Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την αναζήτηση αυτή, η «κυριακάτικη δημοκρατία» παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για όλα όσα ισχύουν γύρω από τις ασφαλιστικές εισφορές, τις οφειλές σε ρύθμιση, τις υποχρεώσεις προς ΔΟΥ, τις επιταγές, τα ενοίκια και τα τραπεζικά δάνεια. Βασισμένοι σε αναλύσεις της ΓΣΕΒΒΕ, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Grant Thornton, αλλά και ερμηνεύοντας τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, επιχειρούμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο ανά κατηγορία.

Έχουμε και λέμε, λοιπόν:
Υποχρεώσεις προς ΔΥΟ – βεβαιωμένες – ληξιπρόθεσμες – σε ρύθμιση:
Οι ρυθμίσεις αφορούν τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, τις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, τους εργαζομένους αυτών, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς και τους εκμισθωτές ακινήτων που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα.

Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), καθώς και όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11/3/2020 έως 30/4/2020. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/8/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) και των άλλων βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων χρηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλονται επίσης οι καταβολές βεβαιωμένων οφειλών για κάθε αιτία (φόρος ΦΠΑ, ΦΜΥ, ρύθμιση κ.λπ.) και για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από ενεργό κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα του υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ.

Για τις επιχειρήσεις, όμως, που για οιονδήποτε λόγο δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (μετά την ολοκλήρωση των μέτρων), η παράταση / αναστολή παύει αυτοδίκαια και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν ήδη βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση και πρέπει να καταβληθούν εντός της περιόδου από 30/3/2020 έως και 30/4/2020 εφόσον δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση αν εξοφληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 30/4/2020.

Επίσης, η εξόφληση του ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου σε δύο μηνιαίες δόσεις, έως 31/3/2020 και έως 30/4/2020, από όσους εντασσόμενους στα μέτρα τηρούν διπλογραφικά βιβλία – δηλαδή όπως ακριβώς προβλέπει ο ισχύων Κώδικας ΦΠΑ, με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523)- δεν θα υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25%, το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει την εμπρόθεσμη καταβολή μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Εάν ο ΦΠΑ που θα βεβαιωθεί τον Απρίλιο -για τη φορολογική περίοδο του μηνός Μαρτίου σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή για τη φορολογική περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020 σε όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία- εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι 30/4/2020, δηλαδή εάν δεν επιλεχθεί καν η αποπληρωμή σε δύο μηνιαίες δόσεις (μέχρι τέλος Απριλίου και μέχρι τέλος Μαΐου, όπως προβλέπει ο Κώδικας ΦΠΑ), το 25% του ποσού του ΦΠΑ που θα εξοφληθεί θα θεωρηθεί «υπερβάλλον ποσό καταβολής» και θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου, οι οποίες θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση από τον Μάιο και μετά.

Ασφαλιστικές εισφορές, oφειλές σε ρύθμιση

Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020, δύναται να καταβληθούν μέχρι 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό πρέπει να καταθέσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η μη υποβολή εμπρόθεσμα των ΑΠΔ επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων απαιτητών την 31/3/2020 και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης παρατείνεται για τρεις μήνες χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εντάσσονται στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις επιχειρήσεις και εργοδότες που: α) απασχολούν μισθωτούς με μισθό ή ημερομίσθιο σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 και αναφέρονται στους πίνακες του υπουργείου Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα του υπουργείου Οικονομικών , όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020.

Ποιοι δικαιούνται αναστολή στα δάνειά τους

Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους αμέσως πληττόμενους κλάδους δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας χορηγείται αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων), υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ενήμερα την 31/12/2019.

Για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενοι – επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις), εφόσον αποδεδειγμένα πλήττονται από την παρούσα κρίση, μπορούν να αιτηθούν την παροχή διευκόλυνσης ως προς την πληρωμή των δόσεων για τα ενήμερα δάνειά τους. Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται άμεσα, με αναστολή καταβολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών, όταν ο δανειολήπτης έχει προβεί σε παύση της εργασίας του – δραστηριότητάς του (δικαιούμενος το επίδομα των 800 ευρώ), ύστερα από αίτημα στη σχετική τράπεζα.

Παρέχεται επίσης τρίμηνη αναστολή δόσεων και σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες, που έχουν υπαχθεί στους νόμους προστασίας της πρώτης κατοικίας και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Δείτε επίσης: Ο κορωνοϊός «έσπρωξε» 8 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις να στραφούν στην τηλεργασία

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται για τρεις μήνες α) οι προθεσμίες που αφορούν διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, β) οι προθεσμίες που αφορούν πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεμπόρους (νόμος Κατσέλη).

Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα ή εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Μείωση των ενοικίων σε ποσοστό 40%

Οι εργοδότες ή επιχειρήσεις που έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσια Αρχής είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Αν ο εργοδότης – επιχείρηση κατέβαλε το σύνολο του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης ( δηλ.100%) συμψηφίζει στον μήνα Απρίλιο, καταβάλλοντας το 20% του ενοικίου τον μήνα Απρίλιο.
Αντίθετα, το μέτρο της μείωσης κατά 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο δεν ισχύει για όσες επιχειρήσεις λειτουργούν και πλήττονται με μείωση του τζίρου τους.

Όσον αφορά στην πρώτη κατοικία, το δικαίωμα πληρωμής ενοικίων μειωμένων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο το έχουν μόνο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή κατά τους αντίστοιχους μήνες.
Δεν ισχύει για όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν λόγω του κορωνοϊού, ακόμη κι αν έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους.

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα είτε σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή είτε σε εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι τις 31/3/2020 ή παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα έκπτωσης 25% επί των οφειλών αυτών, εάν τις καταβάλουν εμπρόθεσμα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ