Ράπισμα της Κομισιόν στην Κυβέρνηση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»!

Υπόνοιες για μεθοδεύσεις, υπερκοστολογήσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς

Συντάκτης: Newsroom

Mε μια επιστολή-ράπισμα προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, τις οποίες βάζει ουσιαστικά σε θέση απολογούμενου για το πώς αξιοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, επανέρχεται η Κομισιόν στην υπόθεση που αφορά τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκο, ο επικεφαλής της DG Regio (Διεύθυνση της Κομισιόν για θέματα περιφερειακής και αστικής πολιτικής) Nicola De Michelis αφήνει υπόνοιες για μεθοδεύσεις, υπερκοστολογήσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς για την αγορά από πλευράς ελληνικών αρχών ενός είδους εξοπλισμού ανακύκλωσης που η Κομισιόν όχι μόνο αμφισβητεί την αποδοτικότητά του, αλλά επιπλέον θεωρεί ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από δημόσιους οργανισμούς –επισημαίνοντας ότι αυτό εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ίδιων των εταιρειών/παραγωγών ανακυκλώσιμων αποβλήτων– και καλεί τις ελληνικές αρχές να δώσουν εξηγήσεις, απαντώντας σε αμείλικτα ερωτήματα.

Πρόκειται για μια σπάνια σε ύφος επιστολή από την Κομισιόν προς την ελληνική κυβέρνηση, που επιβεβαιώνει τον εκνευρισμό των ευρωπαϊκών οργάνων για τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών πόρων και, προφανώς, αποδεικνύει ότι οι μέχρι στιγμής ελληνικές απαντήσεις ουδένα έχουν πείσει – κι ούτε πρόκειται…

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Όπως είχε αποκαλύψει προσφάτως η «Εφ.Συν.» (8/4/2023: «“Πάγος” από την Κομισιόν στα “σπιτάκια ανακύκλωσης”»), η Ευρωπαία επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα, με επιστολή της στις 8 Μαρτίου 2023 ενημέρωσε τον υπουργό Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδη, ότι η Κομισιόν «παγώνει» τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για την προμήθεια «σπιτιών ανακύκλωσης» («recycling houses») μέχρι η Ελλάδα να παράσχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις γύρω από την αποτελεσματικότητα και την αναλογία κόστους/απόδοσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» (ή «πολύκεντρα ανακύκλωσης») αποτελούν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων («Ανταποδοτική Ανακύκλωση») με τη μορφή μικρού σπιτιού, στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να αφήνουν συσκευασίες (π.χ. πλαστικά μπουκάλια, αλουμινένια κουτάκια) εισπράττοντας ένα αντίτιμο αξίας 0,03 ευρώ/συσκευασία, με τη μορφή κουπονιού.

Η προμήθεια αυτού του εξοπλισμού γίνεται μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγουν περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπως είναι ο ΕΔΣΝΑ για την Περιφέρεια Αττικής, και διανέμονται σε κατά τόπους δήμους. Για τις προμήθειες αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020.

Προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της Ε.Ε. εφαρμόζεται ανά πάσα στιγμή με στρατηγικό, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο» –όπως κατέληγε η κ. Φερέιρα στην επιστολή της προς τον κ. Γεωργιάδη–, η επίτροπος ζητούσε να αξιολογηθεί ο εξοπλισμός. Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε την εκτίμηση της σχέσης κόστους/οφέλους των «σπιτιών ανακύκλωσης» στην Grand Thornton.

Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας (κοινοποιήθηκε από το υπουργείο στις 18 Απριλίου, με την επισήμανση ότι είχε ήδη αποσταλεί στην Κομισιόν), η μέση τιμή ανηγμένου κόστους των «σπιτιών» ανέρχεται σε 795,76 ευρώ/τόνο/έτος, ενώ άλλες ομοειδείς τεχνολογίες έχουν αντίστοιχο κόστος ύψους 830 ευρώ/τόνο/έτος.

Το συμπέρασμα που πρόβαλε το υπουργείο ήταν ότι «…δύναται να συστηθεί η αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ήδη διαθέτει ή θα διαθέτει η Ελλάδα, για την προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με εξοπλισμό Πολυκέντρων Ανακύκλωσης».

Ποια η άποψη της DG Regio; Αν και ο κ. De Michelis χαιρετίζει την παραπάνω πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών, ξεκαθαρίζει ότι «δεν μπορεί από μόνη της [η εμπειρογνωμοσύνη της Grand Thornton] να παρέχει τον λεπτομερή έλεγχο και τις διαβεβαιώσεις έναντι των ανησυχιών της Κομισιόν». Απαιτεί, επομένως, επικαλούμενος τους κοινοτικούς κανονισμούς, ο έλεγχος να γίνει από αρμόδια ελληνική κρατική αρχή και συγκεκριμένα την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), στην οποία κοινοποιείται η επιστολή του.

Με βάση αυτήν την έκθεση ελέγχου θα μπορεί η ελληνική πλευρά να διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους, τη στιγμή που η Κομισιόν –σύμφωνα πάντα με την επιστολή του κ. De Michelis που εστάλη στον κ. Σκάλκο στις 17 Απριλίου– έχει «συγκεκριμένες ανησυχίες» για τις επενδύσεις ευρωπαϊκών πόρων στην ανακύκλωση γενικά και «για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” ιδιαίτερα».

Στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην επιστολή De Michelis:

1. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα καταγράφει ένα «χάσμα άνω του 30%» από τον στόχο ανακύκλωσης που έχει τεθεί για το 2025. «Ωστόσο, τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” συνεισφέρουν μόνο οριακά σε μια αύξηση της ανακύκλωσης», προστίθεται. Θυμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες είχαν προτρέψει τις ελληνικές αρχές να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε «αποτελεσματικές υποδομές ανακύκλωσης» και είχαν χαιρετίσει την έκδοση τριών ειδικών προσκλήσεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για προμήθειες ενός εύρους εξοπλισμού ανακύκλωσης (κάδους, απορριμματοφόρα, κινητά πράσινα σημεία κ.λπ.), η DG Regio παρατηρεί με «έκπληξη» ότι η ανταπόκριση των ΦοΔΣΑ στις προσκλήσεις ανέδειξε μια «έντονη και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλειστική εστίαση στα “σπιτάκια ανακύκλωσης” που εγείρει διάφορα ερωτήματα».

Μεταξύ άλλων, διατυπώνονται τα εξής ερωτήματα στην επιστολή De Michelis: α) Εναντι ποιας ανάλυσης αποφάσισαν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης να επενδύσουν μόνο σε «σπιτάκια ανακύκλωσης» και όχι σε άλλον εξοπλισμό; β) Εναντι ποιας ανάλυσης αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής να αφιερώσει σχεδόν το 50% (48 εκατ. ευρώ) του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (98 εκατ. ευρώ) σε «σπιτάκια ανακύκλωσης»; γ) Πώς μπορεί μια δράση όπως της [Περιφέρειας] Πελοποννήσου, που προβλέπει 58 «σπιτάκια ανακύκλωσης» με κόστος 22 εκατ. ευρώ και την παραγωγή συνολικά 3.217 τόνων ανακυκλωμένων απορριμμάτων ετησίως, να προωθείται ως στρατηγική και οικονομικά αποδοτική, όταν αφορά μόνο το 9% του στόχου ανακυκλώσιμων αποβλήτων (36.466 τόνοι); δ) Γιατί οι τρεις [προαναφερθείσες] Περιφέρειες πρότειναν το ίδιο είδος εξειδικευμένων επενδύσεων; Ισχύει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος επικοινώνησε με ορισμένους ΦοΔΣΑ, προτείνοντας τη χρηματοδότηση τέτοιων «σπιτιών ανακύκλωσης» με τη μορφή πιλοτικού σχεδίου;

2. Αμφισβητείται εάν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» μπορούν να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους/ευρωπαϊκούς πόρους. Παρατηρώντας ότι δέχονται «πολύ περιορισμένο εύρος» ανακυκλώσιμων συσκευασιών, η DG Regio συμπεραίνει ότι «τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” εκτελούν μια ενέργεια που εμπίπτει στην οδηγία για την εκτεταμένη ευθύνη παραγωγού [συσκευασιών]». Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2018/852, «οι παραγωγοί υποχρεούνται να παίρνουν πίσω τα παραγόμενα απόβλητα συσκευασιών».

«Καθώς τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” εμφανίζονται να λαμβάνουν υπόψη ότι αυτά τα σχήματα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, η Κομισιόν δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί τέτοιες επενδύσεις πρέπει να καλύπτονται από τους χρηματοδοτούμενους». Υπενθυμίζεται ότι όμοια ακριβώς κριτική έχει ασκήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για αγορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού κατά παράβαση του ευρωπαϊκού πλαισίου και για «διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων», καθώς προμήθειες «σπιτιών ανακύκλωσης» γίνονται και μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

3. Κρίνεται υψηλό το κόστος 372.000 ευρώ για την αγορά ενός «σπιτιού ανακύκλωσης» και την επεξεργασία 55 τόνων/έτος. Πέρα από τις σχετικές ανησυχίες της η Κομισιόν αναρωτιέται «σε ποια βάση έγινε η εκτίμηση [για το κόστος] της προμήθειας;» τη στιγμή που έρευνα αγοράς των ευρωπαϊκών υπηρεσιών έδειξε ότι παρόμοιος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος «μεταξύ 30.000 και 70.000 ευρώ, δηλαδή 5 με 10 φορές λιγότερο» κόστος.

4. Διαπιστώνεται ότι «οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών φαίνεται να ευνοούν έναν συγκεκριμένο παραγωγό». Τα έγγραφα των διαγωνισμών για την προμήθεια «σπιτιών ανακύκλωσης» στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου αναλύθηκαν και «βρέθηκε να είναι σχεδόν πανομοιότυπα από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών», οι οποίες «φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τις προσφορές ενός συγκεκριμένου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά, συγκεκριμένα τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” της ΤΕΧΑΝ [κατασκευαστής των σπιτιών]».

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες μιλούν για «αδικαιολόγητα συγκεκριμένες» τεχνικές προδιαγραφές «ιδίως αναφορικά με την περιγραφόμενη ταχύτητα/ώρα επεξεργασίας για την επεξεργασίας μιας [ανακυκλώσιμης] φιάλης». Και ρωτούν ευθέως τις ελληνικές αρχές: «Ηταν η προδιαγραφή πολύ κοντά στο προϊόν ενός συγκεκριμένου παραγωγού, συγκεκριμένα της ΤΕΧΑΝ; Καταλαβαίνουμε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός ήταν ο μοναδικός μειοδότης στη διαγωνιστική διαδικασία της Πελοποννήσου, ο ανάδοχος που επιλέχθηκε στην Αττική και ο μοναδικός υποψήφιος που πέρασε στη 2η φάση του διαγωνισμού στην Κρήτη», είναι οι τελευταίες γραμμές της επιστολής.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν εκτενή αποσπάσματα της 6σέλιδης επιστολής που έστειλε ο κ. De Michelis στον κ. Σκάλκο στις 17 Απριλίου. Τονίζεται ότι ακριβώς την επόμενη ημέρα (18 Απριλίου) ο υπουργός Ανάπτυξης κοινοποίησε την περίληψη της μελέτης της Grand Thornton στην ελληνική κοινή γνώμη, θέλοντας να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ (που προηγουμένως είχε βγάλει ανακοίνωση με αφορμή τις πρώτες αποκαλύψεις της «Εφ.Συν.»), ενώ πιθανότατα διέθετε ή έστω γνώριζε τις πολύ συγκεκριμένες αιχμές και «ανησυχίες» της Κομισιόν. Στο πλαίσιο του προηγούμενου ρεπορτάζ μας, υπενθυμίζεται πως πηγές των Βρυξελλών είχαν αφήσει υπόνοιες ακόμα και για το ενδεχόμενο μελλοντικής εμπλοκής της OLAF στην υπόθεση.

Το ύψος των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν «παγώσει» για τις ελληνικές προμήθειες «σπιτιών ανακύκλωσης» υπολογίζεται, με βάση την επιστολή De Michelis, στα 92 εκατ. ευρώ (22 εκατ. για την Πελοπόννησο, 22 εκατ. για την Κρήτη και 48 εκατ. για την Αττική).

Προμήθειες «σπιτιών ανακύκλωσης» προβλέπονται και μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με αξιοποίηση εθνικών πόρων. Ο πρώην (πλέον) τομεάρχης Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκ. Φάμελλος, είχε υπολογίσει σε 150 εκατ. ευρώ το σύνολο των (ευρωπαϊκών και εθνικών) πόρων που κατηύθυνε η κυβέρνηση για την προμήθεια σπιτιών ανακύκλωσης.

Απευθυνόμενοι στον ίδιο και ενημερώνοντάς τον για το περιεχόμενο της επιστολής De Michelis, ο κ. Φάμελλος σχολίασε στην «Εφ.Συν.»: «Η Κομισιόν έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τις εδώ και 3 χρόνια καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη σκανδαλώδη διαχείριση τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, βάζοντας σοβαρά ζητήματα φωτογραφικών διακηρύξεων, διαφάνειας, αναποτελεσματικότητας της ανακύκλωσης και διπλής και τριπλής χρηματοδότησης. Αυτά που αποκαλύπτονται και με το έγγραφο της Κομισιόν αφορούν τις εισαγγελικές αρχές».

*πηγή: «Εφ.Συν»

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Έφη ή ο Πέτρος στην Ευρωβουλή;

Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση δεν εμφανίζεται ρόδινη ούτε στο στρατόπεδο των αχτσιογλοτσακαλώτηδων με σήμα τον Χαρίτση, καθώς ακόμη δεν έχουν αποφασίσει εάν θα...

Η απροσδιόριστη σχέση των «11» ανταρτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Π. Κόκκαλη και το...

Ένας από τους παράγοντες που απασχολούν τον Κυριάκο είναι το τι θα γίνει με τη φημολογούμενη συνεργασία στις ευρωεκλογές του Πράσινου Κόμματος -που βρίσκεται...

Με «ψηφοδέλτιο Σημίτη» θα κατέβει στις ευρωεκλογές ο Μητσοτάκης!

Ξεπέρασε την αναβλητικότητα στις αποφάσεις του ο κ. πρωθυπουργός σε σχέση με τον εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές. Το Μαξίμου που μάδησε πολλές μαργαρίτες...

Ο Κυριάκος δεν άκουσε την «προειδοποίηση» του Κίσινγκερ

Καλά θα κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες να μελετούν τις ρήσεις μεγάλων, έστω και αμφιλεγόμενων ανδρών.Ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αποφάσισε να παραστήσει τον «πρόθυμο...

Η κυβέρνηση «νομιμοποιεί» την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών πριν ακόμα νομοθετήσει!

Από το «Λόλα να ένα μήλο», τα παιδιά του δημοτικού διδάσκονται πλέον το «η Λόλα έχει δύο μπαμπάδες»!Πριν ακόμα η κυβέρνηση νομοθετήσει τον γάμο...

Το άγνωστο ξέσπασμα του Κυριάκου στο Λονδίνο

Ολόκληρο το παρασκήνιο με ονόματα στην Εστία της Κυριακής

Το teaser του Αλέξη Χαρίτση για το όνομα των «11»

Θα μπορούσε να ονομάζεται Xaritsi's Eleven!

Τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο ο Στέφανος Κασσελάκης

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ιδρώσει τη φανέλα και αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της...

Ένα πάρτι για τη Farlie που έγινε τεσσάρων – Πανευτυχείς Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ...

Χαρές στο σπίτι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, καθώς η σκυλίτσα τους, η χαριτωμένη Farlie έγινε τεσσάρων...

Στέφανος Κασσελάκης by night: Oι περιοδείες του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ σε bars και resto

Είναι ο πολιτικός αρχηγός που έχει κάνει περισσότερες περιοδείες σε μπαρ και ρεστοράν απ' ό,τι σε πόλεις και χωριά! Ούτε συνεργάτης του Tripadvisor να...

Ο Πολάκης μπέρδεψε την Βουλή με το ΑΠΘ

Είδε βήμα και ανέβηκε!

Συνωμοσία στην αυλή του Κυριάκου!

Φτιάχνουν εσωκομματικό στρατό για «αντάρτικο» σε νομοσχέδιο

Ο κύβος ερρίφθη: «Αριστερά Μπροστά» το όνομα της ΚΟ των 11

Εάν τοποθετούνται αριστερότερα ή δεξιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, μένει να διευκρινιστεί

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου μήνυσε τον Κίσινγκερ

Στη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής...

Επιστημονικό Συμβούλιο Βουλής: Η Κωνσταντοπούλου έχει κώλυμα να είναι στην Εξεταστική για τα Τέμπη!

Απόφαση-πρόκληση! - Δείτε ολόκληρη την επιστολή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου Κώστα Μαυριά προς τον Πρόεδρο της Βουλής

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάλος με καταγγελίες για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών: «Δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία στην Ελλάδα»

Δεν έχει προηγούμενο η υπόθεση που ήρθε στο «φως», πριν από μερικά 24ωρα, με πρωταγωνιστή το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών και πτυχία, που δεν είναι...

Στα μαχαίρια γνωστό ζευγάρι επιχειρηματιών για την περιουσία έπειτα από 10 χρόνια γάμου

Επεισοδιακός -και καθόλου «βελούδινος»- είναι ο χωρισμός γνωστού ζευγαριού επιχειρηματιών που, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση παιδιών, βρίσκεται στα «μαχαίρια»...

Η «αριστεία» και ο γιος του Αλέξη Τσίπρα

Η αριστεία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κάποιου «πολιτικού χώρου» Τώρα που όλοι θυμούνται για να μην πω και νοσταλγούν τον κ. Αλέξη Τσίπρα, θυμήθηκα κι...

Η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από το νέο κατακίτρινο σπίτι της

Η Μαίρη Συνατσάκη υποδέχθηκε το Δεκέμβριο, τον καλύτερο μήνα του χρόνου όπως έγραψε στο καινούργιο της σπίτι, στο οποίο μετακόμισε μόλις, μαζί με το...

Το «χαμένο φιρμάνι» και τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Τουρκική «παρέμβαση» στην ελληνοβρετανική διαμάχη!

TRT World: «Ένα μέρος της οθωμανικής ιστορίας έχει τη δυνατότητα να επιλύσει αυτή τη διαμάχη»

Κλείνει το παράνομο τζαμί στα Μέγαρα!

Έπιασε τόπο η αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας μετά αυτό του Βοτανικού, το οποίο χωρίς καμία άδεια λατρευτικού χώρου άνοιξε...

Προσοχή, «εύφλεκτο» το διήμερο 6-7 Δεκεμβρίου – Σε ποιανού τα χέρια θα «σκάσει» η τριπλή… νάρκη;

«Εκρηκτικό κοκτέιλ»: Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου, επίσκεψη Ερντογάν, ποδοσφαιρικό ντέρμπι ΠΑΟ-ΟΣΦΠ!

Το άγνωστο ξέσπασμα του Κυριάκου στο Λονδίνο

Ολόκληρο το παρασκήνιο με ονόματα στην Εστία της Κυριακής

Μεντβέντεφ: Ιδού ο λόγος της εμπλοκής των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο υπαρχηγός του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ ισχυρίζεται ότι ο ΥΕΘΑ των ΗΠΑ αποκάλυψε άθελα του...

Το (άγνωστο) ξέσπασμα οργής του Κυριάκου στο Λονδίνο!

Μητσοτάκης μαινόμενος μετά την άρνηση του Σούνακ να τον δεχτεί, με το Μαξίμου να δίνει αγώνα δρόμου για να μην υπάρξει η παραμικρή διαρροή...

Διπλή ομοβροντία αμαυρώνει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Τι θέλουν πια από τον Κυριάκο;Ο ηγέτης μας, αφού έφερε την ειρήνη στο Αιγαίο, ετοιμάζεται να δανειστεί τα γλυπτά μας για μερικά χρόνια και...

Χαμός στο Βόλος–Ολυμπιακός (2-2) με αποβολές, ακυρωθέντα γκολ και διακοπή λόγω άγριων επεισοδίων

Ισόπαλο με σκορ 2-2 αναδείχθηκε το παιχνίδι στον Βόλο, ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Ολυμπιακό, το οποίο παρότι προσέφερε αρκετές συγκινήσεις, χάρη στα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συγκίνηση στην κηδεία του σπουδαίου Βασίλη Βασιλικού

Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου από τον πολιτικό χώρο.Η κηδεία του πολυμεταφρασμένου Ελληνα λογοτέχνη που έφυγε από...

Η Μαρία Αλεξάνδρου καταγγέλλει ομαδικό βιασμό από Αλβανούς – «12 ώρες στην Κόλαση»

Θύμα ομαδικού βιασμού και της «μαφίας των λουκουμάδων», στην οποία φέρεται ότι είναι αναμεμειγμένοι ο πρώην σύντροφος της Μαρίας Αλεξάνδρου, Αλβανοί κακοποιοί και ιδιοκτήτες κέντρων αισθητικής, φαίνεται πως έπεσε...

Επανάσταση δικαστών εναντίον του νέου Ποινικού Κώδικα Φλωρίδη!

Αναβρασμός άνευ προηγουμένου επικρατεί στη Δικαιοσύνη και ο λόγος είναι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές, που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει την ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών στα...

Δήμητρα Ματσούκα-Πέτρος Κόκκαλης: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού στη δεξίωση

Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης παντρεύτηκαν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, στο κέντρο της Αθήνας σε πολύ στενό κύκλο, με μόλις 60 καλεσμένους και...

Αμείλικτος ο Βαγγελής Περρής: «Ό,τι είχα πει, εξακολουθεί να ισχύει» – Η απάντηση της Καινούργιου

Με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Μαίρη Συνατσάκη και τη Ζήνα Κουτσελίνη, με την δεύτερη να κατηγορεί την πρώτη ότι σχολίασε με άσχημο τρόπο την εξωτερική της...