Σάββατο 19/6/2021

Δεκτές 26 τροπολογίες της Έλενας Κουντουρά για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη (video)

Ως εισηγήτρια της Ευρωομάδας της GUE/NGL στην υπό διαμόρφωση Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων στην Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο να μπουν ψηλά στην ατζέντα τα δικαιώματα των γυναικών, η Έλενα Κουντουρά κατάφερε να υιοθετηθούν στην υπό διαμόρφωση έκθεση, 26 τροπολογίες της.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έκανε ηχηρή παρέμβαση για την εξάλειψη των ανισοτήτων λόγω φύλου, για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και για τη στήριξή τους στις πολιτικές  που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και των Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM), όπου συζητήθηκε η έκθεση.

Οι βασικότερες από τις τροπολογίες είναι:

  • Να ενισχυθεί δυναμικά η συνεργασία της ΕΕ με τις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων,  που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά.
  • Να ενταχθεί συστηματικά στην βπολιτική και τις εξωτερικές εμπορικές  συμφωνίες που συνάπτει η  ΕΕ η διάσταση  του αντίκτυπου που αυτές έχουν στις γυναίκες και την ισότητα των φύλων. Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες χωρίς να έχει διενεργήσει αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων.  Αυτό  αλλάζει με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Χιλής και ΕΕ που για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με το φύλο και το εμπόριο.
  • Να  δημιουργηθεί νέα σύνθεση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υπουργούς των Κρατών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική της.
  • Nα διασφαλιστεί η υγεία και τα δικαιώματα στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (SRHR), δεδομένου ότι υπάρχει μία ανησυχητική εξέλιξη διεθνώς αλλά και σε χώρες της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
  • Να εξασφαλιστεί  πιο ενεργή συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιπτώσεις βίαιων συγκρούσεων και πολέμων.  Ακριβώς λόγω του δυσανάλογου αντίκτυπου που έχουν οι βίαιες συγκρούσεις ιδίως στις γυναίκες και τα παιδιά, θα πρέπει η ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες μετέχουν πιο  ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία. Πρόκειται για μέτρο που συνεισφέρει τόσο στην οικοδόμηση της ειρήνης, όσο και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας.
  • Να υπάρξει συστηματική συνεργασία και στήριξη από την ΕΕ οργανώσεων γυναικών και θεσμών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα στις κοινωνίες και να προωθηθούν τα δικαιώματα και η χειραφέτηση των γυναικών.
  • Nα βελτιωθούν ενόψει του επικείμενου ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης Ισότητας GAP IIΙ οι αδυναμίες που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του GAP II, όπως μεταξύ άλλων, η ανεπαρκής νομική βάση, το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, η απουσία επαρκούς προϋπολογισμού, τα μη αξιόπιστα δεδομένα και η μη αποτελεσματική παρακολούθηση της διαδικασίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ