Υπουργείο ΛΟΑΤΚΙ στην Προεδρία της Κυβέρνησης

Aποκάλυψη για το πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου το οποίο δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει η ΝΔ

Συντάκτης: Newsroom

Αποκαλύπτουμε το πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου με αντικείμενο την «Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+», το οποίο δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει η ΝΔ στην σελ. 22 του προγράμματος της

  • Εφημερίδα Εστία

‒ Πρώτα ειδική επιτροπή με συνδέσμους εξειδικευμένους υπαλλήλους, που θα προσληφθούν σε κεντρικά υπουργεία και έπειτα Υπουργείο Οικογένειας και Ισότητας – Τι προτείνει για τον γάμο και την τεκνοθεσία με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ‒ Υποχρεωτικό μάθημα η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία ‒ Κείμενα ιστορικών συγγραφέων της κοινότητας στο σχολικό πρόγραμμα ‒ Έμφαση στο θέμα της διαφορετικότητας στην Έκθεση Ιδεών ‒ Νέο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ακαδημαϊκών από διακρίσεις ‒ Απόδοση καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες ΛΟΑΤΚΙ από ολοκληρωτικά καθεστώτα ‒ Κώδικας δεοντολογίας κατά της ομοφοβίας.

«Τολμηρά» υπόσχεται ότι θα πορευτεί η νέα Κυβέρνηση, σύμφωνα με το προεκλογικό σύνθημα της ΝΔ. Στην «υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ» δεσμεύεται το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ. «Κάθε πράγμα στον καιρό του» απάντησε προσφάτως κυβερνητικός αξιωματούχος σε ερώτηση για την πιθανότητα νομοθετήσεως του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ο καιρός αυτός έφθασε. Η «Εστία» αποκαλύπτει σήμερα τα βασικά σημεία του εμπεριστατωμένου πορίσματος που συνέταξε με αντικείμενο την «Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ» ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του εξαίρετου δικαστή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αλέξανδρου Σισιλιάνου.

Το πόρισμα αυτό, τμήματα του οποίου ήδη εφαρμόζονται με νομοθετικές ρυθμίσεις για τις θεραπείες μεταστροφής και τον τρόπο που διεξάγεται η εθελοντική αιμοδοσία, ήδη απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών σε άλλα υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιους οργανισμούς, όπως οι περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, προκειμένου να αρχίσει σιγά σιγά η προετοιμασία για την εφαρμογή της τολμηρής μεταρρυθμιστικής πολιτικής της Κυβερνήσεως μετά τις εκλογές σε σειρά τομέων του κυβερνητικού έργου, όπως η Εκπαίδευση, η Εργασία, το Μεταναστευτικό, το Οικογενειακό Δίκαιο, τα Σώματα Ασφαλείας κ.ἄ.

Το πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου στην οποία μετείχαν σύμβουλοι του Γραφείου Πρωθυπουργού μελέτησε με επιμέλεια την κυβερνητική δομή που έχει υιοθετηθεί σε πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών, όπως στην Μεγάλη Βρεταννία, η Νορβηγία, η Μάλτα, ο Καναδάς, και διαπίστωσαν ότι κοινό στοιχείο ήταν πως παντού υπάρχει «διακριτή κυβερνητική δομή». Έτσι, κατέληξαν στην εξής πρόταση: «Με δεδομένη την εμπειρία άλλων χωρών αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά, την διάρθρωση και την λειτουργία της ελληνικής διοικητικής μηχανής, κρίνεται σκόπιμο η αρμόδια κυβερνητική δομή που θα συσταθεί, να υπάγεται τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Εξ άλλου, η οδός αυτή επελέγη και στην περίπτωση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία στο πλαίσιο του νόμου 4622/2019 για την επιτελική λειτουργία του κράτους».

Και συνεχίζει το πόρισμα: «Συγκεκριμένα προτείνεται να συσταθεί με ειδική νομοθετική διάταξη και συντονιστική λειτουργία «Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+», ο οποίος επικοινωνεί με τα επί μέρους υπουργεία και άλλους κρατικούς φορείς και συντονίζει την δράση τους. (…) Είναι ακόμη επιτακτική ανάγκη ανά υπουργείο να υπάρχει τουλάχιστον ένα στέλεχος που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και θα συνεργάζεται τόσο με την δομή που θα συσταθεί όσο και με άλλα στελέχη από συναρμόδια υπουργεία. Ειδικά εις ό,τι αφορά τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη υπαλλήλων με εξειδικευμένη γνώση στα επί μέρους αναφερόμενα στο παρόν πόρισμα ζητήματα (…) Σε δεύτερη φάση θα μπορούσε να εξεταστεί η ίδρυση ενός Αυτοτελούς Υπουργείου για τα θέματα Ισότητας σε όλες τους τις διαστάσεις και όχι μόνον σε αυτή του φύλου κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.»

Το πόρισμα υπεισέρχεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής που εφάπτονται της αρμοδιότητας του και καταθέτει προτάσεις προς υλοποίηση. Στην εκπαίδευση, προτείνεται «η έκδοση εξειδικευμένης εγκυκλίου για την διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, εκφράσεως ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Αναγκαία είναι και η αναδιατύπωση και συμπλήρωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών». Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται «η διαμόρφωση εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος ανά τάξη για την σεξουαλική εκπαίδευση με μορφή συμπεριληπτική».

Στο πόρισμα αναφέρεται, επίσης, το εξής: «Το σχολικό πρόγραμμα θα μπορούσε, επίσης, να συμπεριλάβει την ανάμειξη σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων ΛΟΑΤΚΙ+ συγγραφέων, ιστορικών μορφών, ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων που προήγαγαν τον πολιτισμό και τις επιστήμες ή την συμμετοχή στα κοινά και την πολιτική. Ακόμη και στο μάθημα της Έκθεσης, σκόπιμη θα ήταν η ανάλυση θεμάτων που προάγουν την διαφορετικότητα και ειδικότερα την ΛΟΑΤΚΙ ορατότητα». Το πόρισμα αναφέρει ότι αλλαγές μικρότερης κλίμακας μπορούν να γίνουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναθεώρηση του πειθαρχικού δικαίου στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προστατεύονται ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη ΔΕΠ από διακρίσεις, η διευκόλυνση αλλαγής ονόματος σε πτυχία για άτομα που έχουν προχωρήσει σε διευκόλυνση αλλαγής φύλου και κυρίου ονόματος».

Για τα θέματα προσφύγων και μεταναστών, η επιτροπή προτείνει: «Οι ΛΟΑΤΚΙ αιτούντες άσυλο είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπάρχουν σήμερα 76 χώρες στις οποίες άνθρωποι διώκονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ΛΟΑΤΚΙ έχουν υποστεί βασανιστήρια ή έχουν και θανατωθεί. Ένα ζήτημα που προτείνουμε να ρυθμιστεί είναι η συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις ευάλωτες ομάδες που χρήζουν ειδικών εγγυήσεων όταν τα εν λόγω άτομα προέρχονται από χώρες που η ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη (…) Θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα απόδοσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε ομόφυλους συντρόφους που αιτούνται άσυλο στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης».

Τέλος σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο ζήτημα του γάμου ομοφύλων, η Επιτροπή είναι προσεκτική στις διατυπώσεις της. Επικαλείται κατ’ αρχάς απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αναγνώρισε ότι η σχέση ενός ομόφυλου ζευγαριού δεν εμπίπτει απλώς στην ιδιωτική ζωή των ενδιαφερομένων αλλά συνιστά οικογενειακή ζωή. Μελετά, επίσης, το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για να συμπεράνει ότι «από την σύντομη αυτή επισκόπηση αναδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, όπως και οι Ηπα, ο Καναδάς και η Αυστραλία, καθώς και έξι χώρες της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής έχουν προχωρήσει στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφύλων. Ότι κατά κανόνα «γάμος και υιοθεσία βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και νομοθετούνται ταυτόχρονα». Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «είναι γεγονός ότι τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, εντός και εκτός ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσσίας και της Τουρκίας), έχουν επιλέξει προς το παρόν την προσήλωσή τους στην παραδοσιακή αντίληψη περί γάμου και οικογένειας. Τα επιχειρήματα υπέρ της προσκόλλησης στην πρωτύτερη παράδοση ή και του θεσμικού εκσυγχρονισμού, κατά τα δυτικά πρότυπα, είναι καθ’ όλα σεβαστά».

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να τονίσει: «Ωστόσο, καμία στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ δεν θα μπορούσε να μην θέτει το ζήτημα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα ΛΟΑΤΚΙ+ 2020-2025. Πολλές άλλες πολιτικές ισότητας απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από αυτήν την μορφή ισότητας». Η Επιτροπή προσφεύγει στο σκεπτικό μιας αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ του 2015, η οποία τονίζει ότι «οι άνθρωποι αυτοί σέβονται βαθιά την ιδέα του γάμου, τόσο βαθιά μάλιστα που αποζητούν την προσωπική τους ολοκλήρωση μέσα από αυτόν», για να προτείνει το εξής: «Τυχόν θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου θα πρέπει να γίνει με νομοθέτημα, το οποίο θα ρυθμίζει και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν, όπως, για παράδειγμα, οι ουσιαστικές, νομοτεχνικές και ορολογικές προσαρμογές του δικαίου της συγγένειας, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εκπτώσεις» στην απονομή δικαιοσύνης

Το νέο νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη αυστηροποιεί τις πλημμεληματικές ποινές και μειώνει τα φίλτρα που κρίνουν υποθέσεις

Ντόρα Μπακογιάννη: «Η επίσκεψη Ερντογάν έπρεπε να γίνει»

Από την πολυαμενόμενη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, μέχρι τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που επίσης έχει...

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Νίκος Μπελαβίλας – «Συντρόφισσες και σύντροφοι δεν πάει άλλο»

«Πολύ μεγάλος στην ηλικία και στο νου για άλλη μία διάσπαση», δήλωσε σήμερα ο Νίκος Μπελαβίλας, υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές και υποψήφιος δήμαρχος...

Τα Γλυπτά απέναντι στα Eurofighter της Τουρκίας

Λονδίνο και Άγκυρα επιχειρούν να ενισχύσουν την «οπλική διπλωματία», ώστε η Τουρκία να μην αισθάνεται «αγχωμένη», καθώς η ισορροπία στον αέρα του Αιγαίου έχει αλλάξει υπέρ της Ελλάδας

Η επιστολική ψήφος και πώς λειτουργεί

Όλες οι λεπτομέρειες

Αυγέρη: Τι απαντά η κυβέρνηση στην δήλωση κόλαφο της ΕΕΔΑ για το σκάνδαλο των...

Την ανακοίνωση καταπέλτη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις προσπάθειες φίμωσης της ΑΔΑΕ για το...

Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Παρεμπόδιση της ΑΔΑΕ από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη στη διερεύνηση του σκανδάλου...

Μια πραγματική ανακοίνωση-καταπέλτη εξέδωσε Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου* (ΕΕΔΑ) για τις Ανεξάρτητες Αρχές και την προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου τους από...

Βάζουν ταφόπλακα στο εθνικό έγκλημα!

Ετοιμάζονται να «ξεπλύνουν» τους εμπλεκόμενους στο τεράστιο σκάνδαλο των εξοπλιστικών!Η Ελλάδα απειλείται, ο Έλληνας βουλιάζει στην ανέχεια, αλλά οι μίζες των εκατομμυρίων, θα μείνουν...

Μια… νέα Ελλάδα βλέπει ο Μητσοτάκης

Στην ομιλία του στην ολομέλεια της συνόδου της 28ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που διεξάγεται στο Ντουμπάι,...

Στο ναδίρ οι ελληνορωσικές σχέσεις!

Πώς φτάσαμε στην ολική ρήξη με τη Μόσχα

Προκλητική απόφαση Κεραμέως: Εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων μετά τις ευρωεκλογές!

Είναι πλέον κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση άρον-άρον αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία επιστολικής ψήφου στις επερχόμενες εκλογές επιχειρώντας να διατηρήσει τα...

Εξακολουθεί να «φυλλορροεί» ο ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο σήμερα αποχώρησαν σχεδόν 300 στελέχη και μέλη τοπικών...

Μία ημέρα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του ονόματος της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που...

Δεν υπάρχει τιμωρία στον παράδεισο…

Άκουγα χθες σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ τη μάνα ενός 15χρονου, που συνελήφθη επειδή μαζί με 2-3 ακόμη συνομήλικούς του έδειραν και λήστεψαν τον υποδιευθυντή ενός...

Δομικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασία – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Κικίλια

Ο Βασίλης Κικίλιας κατέθεσε στην Βουλή για διαβούλευση το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασία με γνώμονα την ασφάλεια...

Κασσελάκης σε Γεραπετρίτη: Διάλογος με την Τουρκία σε 4 στρατηγικούς άξονες, για να εξυπηρετούν...

Με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθηκε το πρωί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από την τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής, Ρένα Δούρου και...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από το νέο κατακίτρινο σπίτι της

Η Μαίρη Συνατσάκη υποδέχθηκε το Δεκέμβριο, τον καλύτερο μήνα του χρόνου όπως έγραψε στο καινούργιο της σπίτι, στο οποίο μετακόμισε μόλις, μαζί με το...

Στα μαχαίρια γνωστό ζευγάρι επιχειρηματιών για την περιουσία έπειτα από 10 χρόνια γάμου

Επεισοδιακός -και καθόλου «βελούδινος»- είναι ο χωρισμός γνωστού ζευγαριού επιχειρηματιών που, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση παιδιών, βρίσκεται στα «μαχαίρια»...

Ζαχάροβα: Αυτός είναι ο διοικητής του τάγματος Αζόφ που έδωσε εντολή για τον βομβαρδισμό ελληνικού χωριού

Ανακοίνωση για την ταυτοποίηση του διοικητή του Τάγματος Αζόφ ο οποίος σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ήταν το πρόσωπο που έδωσε εντολή για τον βομβαρδισμό...

Σκληρή ταξιδιωτική οδηγία των Βρετανών για την Ελλάδα!

Είναι η δεύτερη μέσα σε δύο εβδομάδες - Να είναι τυχαίο το χρονικό σημείο άραγε;

Δέσποινα Παπαδοπούλου: Μια χούφτα άνθρωποι στην κηδεία της συζύγου του δικτάτορα

Οπως έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ξεχασμένη απ' όλους σ' ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στη Νέα Ερυθραία, συντροφιά με τις φωτογραφίες...

Έξαλλη με ταμία καταστήματος η Φαίη Σκορδά: «Μου γύρισε το μάτι, δεν καταλαβαίνετε τι της έκανα»

Η ερώτηση μιας εργαζόμενης σε κοσμηματοπωλείο στην Φαίη Σκορδά, στάθηκε αρκετά για να βγάλει έξω από τα ρούχα της την γνωστή παρουσιάστρια, όπως η...

Το άγνωστο ξέσπασμα του Κυριάκου στο Λονδίνο

Ολόκληρο το παρασκήνιο με ονόματα στην Εστία της Κυριακής

Οργή των φωτορεπόρτερ για τον Γεραπετρίτη: «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

Την οργή και την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι φωτορεπόρτερ μέσω επιστολής διαμαρτυρίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγγέλοντας απαξιωτική συμπεριφορά από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.Όπως τονίζουν...

Κλείνει το παράνομο τζαμί στα Μέγαρα!

Έπιασε τόπο η αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για το μεγαλύτερο τζαμί της χώρας μετά αυτό του Βοτανικού, το οποίο χωρίς καμία άδεια λατρευτικού χώρου άνοιξε...

Βουλγαρία: Xρυσωρυχείο απειλεί τον Έβρο

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί κάνει η πρωτοβουλία «Rodopi Guardians» από τη Βουλγαρία, με επιστολή της στην οποία αναφέρει τη δημιουργία μεγάλου χρυσωρυχείου στα...

Mας… την έσκασαν η Δήμητρα Ματσούκα και o Πέτρος Κόκκαλης!

Κόντρα στις πληροφορίες που ήθελαν τον γάμο τους να τελείται στις 7 Δεκεμβρίου, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης άλλαξαν την ημερομηνία και...

Μια κούκλα με απλό και σικ νυφικό η Δήμητρα Ματσούκα – Φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κόκκαλη

Με μόλις 60 καλεσμένους, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης ενώθηκαν σήμερα με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου...

Τραγωδία στην Κυψέλη: Πήγαινε να πάρει τη γυναίκα του ο 45χρονος που σκοτώθηκε με τη μηχανή

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 45χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που τα ξημερώματα του Σαββάτου έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διπλή ομοβροντία αμαυρώνει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Τι θέλουν πια από τον Κυριάκο;Ο ηγέτης μας, αφού έφερε την ειρήνη στο Αιγαίο, ετοιμάζεται να δανειστεί τα γλυπτά μας για μερικά χρόνια και παράλληλα έφερε πίσω την Ελλάδα...

Παρέμβαση του δημάρχου μετά την αποκάλυψη για το Δημοτικό σχολείο στην Αργυρούπολη

Άμεση ήταν η παρέμβαση του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου, έπειτα από την αποκάλυψη του newsbreak.gr για την υγειονομική «βόμβα» στο 4ο δημοτικό σχολείο Αργυρούπολης, που έθετε σε...

Το προφίλ του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι – Ανήρτησε βίντεο ανάληψης της ευθύνης

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι γαλλικές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι από 26χρονο Γάλλο κοντά στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε...

Η απροσδιόριστη σχέση των «11» ανταρτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Π. Κόκκαλη και το Μαξίμου

Ένας από τους παράγοντες που απασχολούν τον Κυριάκο είναι το τι θα γίνει με τη φημολογούμενη συνεργασία στις ευρωεκλογές του Πράσινου Κόμματος -που βρίσκεται στα σκαριά- του κ. Πέτρου...

Ο Κυριάκος δεν άκουσε την «προειδοποίηση» του Κίσινγκερ

Καλά θα κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες να μελετούν τις ρήσεις μεγάλων, έστω και αμφιλεγόμενων ανδρών.Ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αποφάσισε να παραστήσει τον «πρόθυμο και δεδομένο σύμμαχο» των ΗΠΑ,...

Ασυγχώρητο εθνικό έγκλημα το «ναι» στην κατάργηση του βέτο!

Χάνουμε το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε για να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας - Ένοχη η σιωπή του Μαξίμου