ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Έτσι θα «πρασινίσουν» την Βουλή - Που θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις

Έτσι θα «πρασινίσουν» την Βουλή – Που θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις

Η πρόθεση για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων αναβάθμισης του κτηρίου της Βουλής, από πλευράς των υπηρεσιών και της διοίκησης της Βουλής, άρχισε να διατυπώνεται περίπου το 2010, έχοντας ως σημείο αφετηρίας τη συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για την διατύπωση των πρώτων προτάσεων (10/2010 το ΚΑΠΕ εκπόνησε και παρέδωσε μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μεγάρου της ΒτΕ).

Στη συνέχεια η διαδικασία ανάθεσης των πρώτων μελετών «Προμελέτης Σκοπιμότητας- Εκπόνηση Ενεργειακής Έκθεσης», πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013, και ακολούθησαν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (μελέτης εφαρμογής – υποστηρικτικών μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων”). Τον Ιανουάριο του 2015 το έργο παίρνει προένταξη από την Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ως εμπροσθοβαρές έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη δημοπράτησή του. Δεν προχώρησε η προένταξη του έργου και στη συνέχεια το 2018 εντάχθηκε οριστικά στο ΕΠ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).


Τέλος την διετία 2018-2019 έγινε επικαιροποίηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης και το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/11/2019, αφού προηγήθηκε τον 11ο του 2019, τροποποίηση του κανονισμού της ΒτΕ η οποία αφορούσε την δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412 .

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2019 με διακήρυξη (19PROC005856542) ανοικτής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕΣΗΔΗΣ).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.794.020,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:59:59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Xαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 27.023 τ.μ ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις – εργασίες είναι 24.943τ.μ.

  1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία ή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, με ταυτόχρονη μείωση και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 ετησίως, της τάξεως του 39%.
  2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (θέρμανση/ ψύξη) με τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες στο κτήριο.
  3. Η αυτονομία του κλιματισμού στους γραφειακούς χώρους.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Αποξηλώσεις:

Α. κλιματιστικών μονάδων (FCU) και (split units) σε διάφορους χώρους του κτηρίου

Β. των σωληνώσεων των δικτύων ζεστού και κρύου νερού καθώς και απορροής συμπυκνωμάτων.

2. Εγκατάσταση δύο συστημάτων για τον κλιματισμό του κτηρίου:

Α. Το πρώτο σύστημα θα αποτελείται από: κεντρική παραγωγή ψυχρού και θερμού νερού, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω υδρόψυκτων ψυκτών και τους υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες φυσικού αερίου.

Θα εγκατασταθούν: 1. Ένας ψύκτης με τον αντίστοιχο πύργο ψύξης. 2. Νέο δίκτυο σωληνώσεων θερμού- ψυχρού νερού με τις αντίστοιχες αντλίες- collecter. 3. Ογδόντα πέντε (85) τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού-αέρα (FCU) στους διαδρόμους. 4. Δυο νέες ΚΚΜ (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες), στο δώμα του κτηρίου, για τις αίθουσες του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας. 5.Τρεις ΚΚΜ προς αντικατάσταση των υφισταμένων του εστιατορίου, του μαγειρείου και της Αίθουσας Ελ. Βενιζέλου.

Β. Το δεύτερο σύστημα θα αποτελείται από: 1. δεκαοκτώ κεντρικές μονάδες αντλίες θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού μέσου (τύπου VRF) 2. τριακόσιες εξήντα τέσσερις εσωτερικές μονάδες που τοποθετούνται στις θέσεις των υφιστάμενων τοπικών κλιματιστικών μονάδων (FCU & SPLIT). 3. ενώ τα δίκτυα του ψυκτικού μέσου οδεύουν κατά κανόνα στις υφιστάμενες οδεύσεις των δικτύων νερού που τροφοδοτούσαν τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU).

Θα εγκατασταθεί: 1. μια μονάδα τύπου Packaged Rooftop για την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. 2. Ενώ οι παραμένουσες ΚΚΜ θα συντηρηθούν και θα αναβαθμισθούν.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Κτηρίου (BMS), το οποίο θα ελέγχει όλα τα ανωτέρω συστήματα κλιματισμού.

3.Εξωτερικές παρεμβάσεις

Θα αντικατασταθούν: 1. εκατό ενενήντα ένα κουφώματα εξωτερικών όψεων και 2. Στο δώμα θα γίνει προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης.

Δείτε επίσης: «Στον αέρα» η ψήφος των αποδήμων!

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πιτ Μπουλ επιτίθεται σε μποξέρ κι αυτός απαντάει με «κροσέ» (video)

Ένα πρωτοφανές βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στην Ρωσία, στο οποίο διακρίνεται μια... άνιση μάχη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ο...

Ιδού οι χειρότεροι Χριστουγεννιάτικοι στολισμοί για φέτος

Κάποιοι δήμοι ξέμειναν από φαντασία φέτος, ενώ άλλοι αντιθέτως το παρατράβηξαν θα λέγαμε, με αποτέλεσμα να μας δίνουν τροφή για ξεκαρδιστικούς συνειρμούς.... Μπλε... κυδώνι (;)...

Η κόρη της Madonna με αξύριστες μασχάλες, σε ομαδικά όργια για… καλό σκοπό (video)

Η 23 ετών Lourdes, κόρη της εμβληματικής τραγουδίστριας της pop, Madonna, συμμετέχει σε μια αισθησιακή περφόρμανς της Ισπανίδας φωτογράφου και art director, Carlota Guerrero. Στην...

Τα πιο περίεργα ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες

Κάποιοι έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα εκ φύσεως και άλλοι έχουν αναπτύξει τεχνικές ή συνήθειες που τους χάρισαν μια θέση στο βιβλίο Γκίνες: Ο 24χρονος Έντουαρντ Νίνο...

O μηνιαίος μισθός που παίρνουν τα… έγκλειστα κορίτσια στο GNTM 

Η Μαρίνα Γρηγορίου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε την περίοδο που διανύει μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι μόδας. Η πρώην...

Δείτε τα φωτογραφικά κλικ που τραβήχτηκαν ένα δευτερόλεπτο πριν την… καταστροφή

Είναι αυτό που λέμε η «κακιά στιγμή», αποτυπωμένη στον φωτογραφικό φακό, κλάσματα δευτερολέπτου πριν συμβεί η απόλυτη... καταστροφή! Το ράφτινκ αποδείχθηκε επικίνδυνο για ορισμένους Οι στιγμές...

Χιλιάδες θεατές ακυρώνουν τις συνδρομές τους στο Netflix για τον «σύγχρονο» Ιησού (video)

Σάλο έχει προκαλέσει πριν καν παιχτεί η σειρά του Netflix με τίτλο «Μεσσίας» και θέμα έναν πιθανό «σύγχρονο» Ιησού Χριστό. Κατά χιλιάδες οργανώνονται οι...

Ο Sin Boy ερωτευμένος με το Sin Girl του (video)

Ο εκκεντρικός trapper,  Sin Boy, που απασχόλησε όσο κανείς με τη μεγάλη επιτυχία του single «Mama», αλλά και λόγω του ακατάληπτου instagram-ικού παραληρήματός του...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

TRENDING

Πιτ Μπουλ επιτίθεται σε μποξέρ κι αυτός απαντάει με «κροσέ» (video)

Ένα πρωτοφανές βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στην Ρωσία, στο οποίο διακρίνεται μια... άνιση μάχη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ο...

Ιδού οι χειρότεροι Χριστουγεννιάτικοι στολισμοί για φέτος

Κάποιοι δήμοι ξέμειναν από φαντασία φέτος, ενώ άλλοι αντιθέτως το παρατράβηξαν θα λέγαμε, με αποτέλεσμα να μας δίνουν τροφή για ξεκαρδιστικούς συνειρμούς.... Μπλε... κυδώνι (;)...

Η κόρη της Madonna με αξύριστες μασχάλες, σε ομαδικά όργια για… καλό σκοπό (video)

Η 23 ετών Lourdes, κόρη της εμβληματικής τραγουδίστριας της pop, Madonna, συμμετέχει σε μια αισθησιακή περφόρμανς της Ισπανίδας φωτογράφου και art director, Carlota Guerrero. Στην...

Τα πιο περίεργα ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες

Κάποιοι έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα εκ φύσεως και άλλοι έχουν αναπτύξει τεχνικές ή συνήθειες που τους χάρισαν μια θέση στο βιβλίο Γκίνες: Ο 24χρονος Έντουαρντ Νίνο...

O μηνιαίος μισθός που παίρνουν τα… έγκλειστα κορίτσια στο GNTM 

Η Μαρίνα Γρηγορίου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε την περίοδο που διανύει μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι μόδας. Η πρώην...

Δείτε τα φωτογραφικά κλικ που τραβήχτηκαν ένα δευτερόλεπτο πριν την… καταστροφή

Είναι αυτό που λέμε η «κακιά στιγμή», αποτυπωμένη στον φωτογραφικό φακό, κλάσματα δευτερολέπτου πριν συμβεί η απόλυτη... καταστροφή! Το ράφτινκ αποδείχθηκε επικίνδυνο για ορισμένους Οι στιγμές...

Χιλιάδες θεατές ακυρώνουν τις συνδρομές τους στο Netflix για τον «σύγχρονο» Ιησού (video)

Σάλο έχει προκαλέσει πριν καν παιχτεί η σειρά του Netflix με τίτλο «Μεσσίας» και θέμα έναν πιθανό «σύγχρονο» Ιησού Χριστό. Κατά χιλιάδες οργανώνονται οι...

Ο Sin Boy ερωτευμένος με το Sin Girl του (video)

Ο εκκεντρικός trapper,  Sin Boy, που απασχόλησε όσο κανείς με τη μεγάλη επιτυχία του single «Mama», αλλά και λόγω του ακατάληπτου instagram-ικού παραληρήματός του...

GNTM spoiler: Τα γενέθλια της Κάτιας και η μπουλντόζα που θα γκρεμίσει το όνειρο της Ίλντα Κρόνι (video)

Στο 27ο επεισόδιο χθες , η Κωνσταντίνα Φλώρου και η Πόπη Γαλετσά δεν ικανοποίησαν τους κριτές με την απόδοση τους στη δοκιμασία και αποχώρησαν. Το...

Πυροβόλησε γυναίκα στο πρόσωπο επειδή σταμάτησε να… χορεύει (video)

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε γάμο στην Ινδία, όταν άνδρας πυροβόλησε γυναίκα στο πρόσωπο, επειδή σταμάτησε να... χορεύει. Δείτε επίσης: Νεαρός πετάει κάτω ΑμεΑ για να...