Παρασκευή 30/7/2021

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Νίκη για τους αποφοίτους κολεγίων η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το κράτος

Το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών έχει θεσμοθετηθεί από το 1989, με την οδηγία 48/1989

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ