Κυριακή 20/6/2021

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς

Θνησιγενές έθνος

«Ζωντανά πράγματα για τον άνθρωπο είναι δύο: ο εαυτός του και το έθνος του... Θέλω να είμαι ένα ωραίο δείγμα Ελληνος. Να, σκοπός μίας ζωής» ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά* H...

Eάλω η πόλις

Είναι πρόδηλο ότι βαίνουμε ολοταχώς, με γεωμετρική ακρίβεια και επιμελή μεθόδευση, προς την εγκαθίδρυση της ανθρωπολογικής νέας τάξης πραγμάτων και της επελάσεως της παγκοσμιοποιήσεως. Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά* Τούτο δε τεκμαίρεται από...

Iστορίες Ραγιαδισμού

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα κρίσιμη με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς οι αυτόχθονες Θρακιώτες Πομάκοι διέσωσαν την εθνική αξιοπρέπεια και το κύρος της εθνικής μας κυριαρχίας, κηρύσσοντας τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας...

Αγωνιστικό φρόνημα

H πίστη σε ιδανικά και αξίες αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να αγωνίζεται κανείς και να προσδοκά την εξέλιξη του μέλλοντός του, δηλονότι η πίστη αποτελεί απολύτως αναγκαία συνθήκη σιδηράς διεκδίκησης, αρκεί...

Ιδιώνυμο έγκλημα

H βιούμενη κατάσταση αποδεικνύει την αντίληψη της κυβερνητικής ελίτ προς την πνευματικά ευνουχισμένη υδαρή μάζα, την οποία χειραγωγεί αγεληδόν μέσω της καθεστωτικής πατερναλιστικής τηλοψίας, την οποία ποδηγετεί σταθερά, προς την κατά το...

Νήδυμος Ύπνος

Ο κόσμος αδυνατεί να πιστέψει ότι υπόκειται σε μία μορφή παραπληροφορήσεως εκ των συστημικών ΜΜΕ, τα οποία δρουν ανεξέλεγκτα, αναγορεύοντας εαυτόν σε τέταρτη εξουσία και δη την πιο ισχυρά, διότι ποδηγετούν ευχερώς...

Κατάλυση των θεσμών

Εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδας και της συμπόρευσης προς το Εκούσιον Πάθος του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού... Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά* ... εκ παραλλήλου, ημείς οι Ελλαδίτες βιώνουμε τον ενταφιασμό της δημοκρατίας,...

Επιθανάτιος ρόγχος

Η Ελλάδα κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπούν τον τόπο των προγόνων τους και ουδόλως έχουν γαλουχηθεί εκ των ναμάτων του παρελθόντος των αγίων και των ηρώων, δεδομένου ότι ουδέποτε είχαν...

Δόγμα – Σοκ!

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο βίαιη, διά νόμου και συλλήβδην επιβολή μιας ιατρικής πράξεως, άνευ της συγκαταθέσεως του δρώντος υποκειμένου ή της αδηρίτως αναγκαίας προηγουμένης εμβριθούς και εμπεριστατωμένης ιατρικής πληροφόρησής του περί αυτής,...

Η αλαζονεία της ελίτ

Η ομολογία της μέχρι τούδε αποτυχίας της παρούσης κυβερνήσεως ως προς τη λυσιτέλεια της εφαρμογής των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, περί της ατελεσφόρου περαιτέρω προτροπής διασποράς του ιού, αποδείχθηκε, άνευ ετέρου τινός, εκ των...

Αλύτρωτος Ελληνισμός

Μεσούσης της άνυδρης βιούμενης πραγματικότητας, της επιβαλλομένης υγειονομικής δικτατορίας, με όλες τις καχεξίες και τις αστοχίες, κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου... Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά* ... η κυβέρνησις, συνθηκολογώντας με τους...

Υβριδικός πόλεμος

Η κεντροαριστερή πλεύση της Ν.Δ. και ο αβρός εναγκαλισμός της με την Ακροαριστερά, θυσιάζοντας ανενδοίαστα, ως οιονεί κυματοθραύστη, τους άνδρες της Αστυνομίας, ανεχόμενη πολυπληθείς πορείες, συνιστά ανυπερθέτως ένα βαθύτατο ρήγμα στη δημοκρατία...

Το αστυνομικό κράτος

Η σύγχρονη Αστυνομία ομοιάζει με τους έμμισθους, τελούντες εις διατεταγμένη υπηρεσία, πυρήνες των ταγμάτων εφόδου, των προσφιλών προς το σύστημα, «γνωστούς αγνώστους», οι οποίοι, επί ήμισυ του αιώνος, περιάπτονται του αορίστου και...

Νέος ολοκληρωτισμός

Η Ελλάς, καίτοι συμπληρώνονται 200 χρόνια εκ της εθνικής μας παλιγγενεσίας υπό του τουρκικού ζυγού, η οποία επετεύχθη διά της ανιδιοτελούς θυσιαστικής αυταπάρνησης των προγόνων μας, υπέρ πίστεως και πατρίδας, σήμερον πνέει...

Σε καθεστώς ομηρίας

Το σιδηρούν κράτος, το οποίο έχει αναγορεύσει ως μείζον φαινόμενο τη σύγχρονη μάστιγα του ιού, αδυνατεί να λάβει προληπτικά μέτρα προστασίας από την κακοκαιρία «Μήδεια» βυθίζοντας εν έτει 2021 τον κόσμο εις...

Η κλίνη του προκρούστη

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων επελαύνει απρόσκοπτα, ασελγώντας βιαίως προς τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματά μας, ποδοπατώντας ιταμώς και την υπερκείμενη του νόμου συνταγματική έννομη τάξη, άνευ ετέρου τινός, μολαταύτα σύμπας ο νομικός κόσμος...

Ελευθερία ή θάνατος

Ένας λαός ο οποίος ιταμώς ακρωτηριάζει τις ιστορικές ρίζες του και δεν τιμά τους κεκοιμημένους προγόνους του, οι οποίοι θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση διά την επιγενόμενη ελευθερία, την οποία αυτός απολαμβάνει σήμερα απλοχερώς,...

Κατάλυση των θεσμών

Εκόντες άκοντες ήδη διανύουμε τον δεύτερο μήνα του τρέχοντος έτους, συμπληρώνοντας ανεπαίσχυντα οσημέραι την ενιαύσια περίοδο του καθολικού εγκλεισμού μας, εν ονόματι του επαράτου ιού με ό,τι τούτου συνεφέλκεται νομικά για τα...

Άρτος και θεάματα

Ορισμένες φορές, η τρέχουσα επικαιρότητα διαπλάθει άρδην και εκ βάθρων μια νέα πραγματικότητα επί τη βάσει ορισμένων περιστατικών τα οποία μας αφήνουν ενεούς ως προς τη βασιμότητά τους, καθότι τα καταναλώνουμε εκόντες...

Αντισυνταγματικά

Ως υπηρέτης της Θέμιδος, φρονώ ότι η Δικαιοσύνη, κατ’ επιταγή και του εν ισχύι άρθρου 26 του Συντάγματος, διατηρεί τη λειτουργική ανεξαρτησία της, παρά τις όποιες οιονεί «διασταυρώσεις» υφίσταται, τεμνόμενη τόσο υπό...

Ανοσιουργήματα

Ήδη βιώνουμε μιαν ιδιαίτατα πρωτόγνωρη κατάσταση, ο κόσμος έχει ήδη περιέλθει προς μια Νέα Τάξη πραγμάτων, όπου η έννοια του έθνους κράτους πλήττεται λυσσωδώς, η συλλογική προσωπικότητα των λαών, ήτοι η ιδιοπροσωπία...

Το φλουρί του 2021

Η συμβατική ημερολογιακή καμπή του έτους 2020 βαίνει ολοταχώς προς το πέρας της, ανεξαρτήτως εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις εξελίξεις, δεδομένου ότι νομοτελειακά, εκ της θνησιγενούς φύσεως μας, υποκείμεθα εις την...

Εξωμότες της δημοκρατίας

Η δυσπιστία των πολιτών ως προς την αξιοπιστία των εμβολίων δεν ανάγεται σε μία θεωρία συνωμοσιολογίας, αλλά εκπηγάζει από την αποτυχία της στάσεως της κυβερνήσεως να πείσει ουσιαστικά την κοινή γνώμη περί...

Η εκτελεστική εξουσία αυθαιρετεί ανέλεγκτα και καθυποτάσσει τη δικαστική εξουσία

Είναι πρόδηλο ότι η σύγχρονη αστυνομία σκέψεως, θεμελιώδης έκφανση της απολυταρχίας της εκτελεστικής εξουσίας, σύστοιχο εργαλείο με το αστυνομικό κράτος, επιδιώκει την κεκαλυμμένη επιβολή ενός νεοπαγούς ολοκληρωτικού καθεστώτος υπό τον μανδύα της...

Βραδυφλεγής βόμβα

Η Ελλάς πνέει τα λοίσθια και αφουγκραζόμαστε, τουλάχιστον οι γρηγορούντες, τον επιθανάτιο ρόγχο της καθημαγμένης πατρίδας μας, η οποία δρα ως αποικία χρέους και ως πολιτικό προτεκτοράτο με έμμισθους υπερεθνικούς ελληνόφωνους και...

Ανορθολογισμός

Είναι πρόδηλο ότι παραμένουμε ενεοί ενώπιον του καταιγισμού εξελίξεων ως προς το σύστημα διπλής καταγραφής των κρουσμάτων του ιού από τον ΕΟΔΥ κατόπιν του αποκαλυπτικού δημοσιεύματος της «κυριακάτικης δημοκρατίας», το οποίο προκάλεσε...

Ολοκληρωτισμός

«Για τους ανθρώπους που ποθούν τη δύναμη, η παρακμή είναι μέσον. Επιθυμούν ζωηρώς να νοσήσουν την ανθρωπότητα και να ανατρέψουν τις έννοιες του Καλού και του Κακού, του Αληθούς και του Ψευδούς» Φρ....

Ερυθρός ολοκληρωτισμός

Η πρόσφατη Ιστορία της 17ης Νοεμβρίου 1973, παρά και τα πανθομολογούμενα πορίσματα του έγκριτου και εν γένει παραδεδεγμένου εισαγγελέα Τσεβά, ο οποίος είχε αναλάβει την εισαγγελική έρευνα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου,...

Πανδημία φόβου

Ο κόσμος, όντας απολύτως τρομοκρατημένος και ανήμπορα αιχμαλωτισμένος εις την ψευδή συνείδηση των εξωνημένων και καθοδηγούμενων ΜΜΕ, τα οποία παραπληροφορούν ανεπαίσχυντα την καθημαγμένη κοινή γνώμη, που καθεύδουσα τον νήδυμον ύπνο εκχωρεί εις...

Γόρδιος Δεσμός

Φρονώ ότι οι κοσμοεξουσιαστές μετά των διεθνών υποζυγίων των κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν τον εθνομηδενισμό και εις την πατρίδα μας, δίκην ενός απροσδιόριστου προοδευτισμού, φορείς των οποίων είναι η χρεοκοπημένη εν Ελλάδι Αριστερά,...

Παραλυτική καχεξία

Ο σύγχρονος «μπαμπούλας» της Νέας τάξης πραγμάτων είναι το αφήγημα της ακροδεξιάς φενάκης, ο οποίος επιστρατεύεται συλλήβδην διά να συσπειρώσει τους αδαείς πολίτες, οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική με όρους φανατισμού...

Έκπτωση θεσμών

Είναι πρόδηλο ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες αντιλήψεως της έννοιας της δημοκρατίας μας, ως επιδερμικής οχλοκρατίας, διά της στρεβλωτικής πρακτικής του δημαγωγικού λαϊκισμού και συνάμα της συνειδητής εκπτώσεως των θεσμών, υπό της Πολιτείας,...

Κομματικός γενιτσαρισμός

Η σωρεία των καταλήψεων ανά την Ελλάδα συνιστά τη μόνιμη γάγγραινα της Μεταπολιτεύσεως, αμάχητο τεκμήριο αλώσεως και αποσυνθέσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως, η οποία έχει καταστεί οχυρό των κομμάτων. Από τον Χαράλαμπο Β....

Πρόθυμοι Εφιάλτες

Ο ολοκληρωτισμός της Τουρκίας επεκτείνεται ιταμώς και προς το εσωτερικό της χώρας μας, αμφισβητώντας ευθέως την ισχύ του Συντάγματος ως προς την ελευθερία εκφράσεως και διαδόσεως των στοχασμών διά του Τύπου, ένα...

Νόστος Ανάστασης

Ωδή ήττας για μια ασθμαίνουσα Ελλάδα, η οποία ποινικοποιεί το εθνικό φρόνημα και εργαλειοποιεί κατά το δοκούν τους ανώτατους θεσμούς ως θεραπαινίδα στην κεκαλυμμένη κερκόπορτα η οποία έχει ανεκκλήτως οικοδομηθεί και φυλάσσεται...

Η ειρκτή των μαζών

Η εξηλιθίωση των μαζών διά ορισμένων ρυπογόνων τηλεοπτικών παιγνίων, τα οποία ευτελίζουν την ανθρώπινη αξία και εκμαυλίζουν συνειδησιακά την κοινωνία, μα ιδίως τη νεολαία, κατά τρόπο αισχρό, χυδαίο και ανείπωτο, παραβιάζοντας κατάφωρα...

Πρώιμοι προφήτες

Η ιταμή πρόκληση της Τουρκίας σε Έβρο και Αιγαίο έχει πλήξει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθότι, ενώ καθίσταται πρόδηλο και απτό ότι ο πολύφερνος διεθνής παράγων διατηρεί έναν επαμφοτερίζοντα ρόλο, σταθμίζοντας...

Το Αιγαίο «κείται μακράν»

Η τραγική διαπίστωση ότι τίποτε δεν αλλάζει εις αυτόν τον καθημαγμένο τόπο φαίνεται από τις άλογες αποφάσεις οι οποίες κολακεύουν την πνευματικά ευνουχισμένη μάζα, εξοργίζουν όμως τον οξύνουν πολίτη. Καταρχάς, η διελκυστίνδα...

Ιδιώνυμο έγκλημα

Η παραίτηση του αντιναυάρχου Αλεξάνδρου Διακόπουλου αφυπνίζει την υπνώττουσα μάζα αναφορικώς προς την ανακολουθία και τη δολιχοδρομία της κυβερνήσεως περί της προδήλου αναποφασιστικότητας λήψεως κρίσιμων αποφάσεων εν ευθέτω χρόνω. Από τον...

Εσωτερικοί εχθροί

Η ιδιαίτερα σοβαρή κρίση μεταξύ της καθημαγμένης Ελλάδας και της επαίσχυντης Τουρκίας, εξαιτίας και συνεπεία της ιταμής κλιμακούμενης προκλητικότητας της γείτονος, ανέδειξε τη χρόνια ανθελληνική πολιτική ορισμένων προσώπων, εκ της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως,...

Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς