ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

OΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ετοιμάζουν νέες δομές με δωρεά από τη Δανία

Από νέες δομές μεταναστών πάμε καλά! Στα σκαριά βρίσκεται...