Δευτέρα 26/7/2021

κατευθυντήριες γραμμές

Κομισιόν: Κατευθυντήριες γραμμές για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς

Tο περιεχόμενο των πιστοποιητικών εμβολιασμού είναι ομοιόμορφο και καθορίζει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων για κάθε πιστοποιητικό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ