ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ

Η ψήφος αποτελεί πράξη βίας

Κράτος, κατά τον Max Weber, είναι «ο θεσμός που...

Δόγμα – Σοκ!

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο βίαιη, διά νόμου και συλλήβδην επιβολή μιας ιατρικής πράξεως, άνευ της συγκαταθέσεως του δρώντος...

Καμία δημοσίευση για προβολή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ