Σάββατο 18/9/2021

OHB Hellas

IDE και OHB Hellas: Η πρώτη ελληνική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμαγια το Διάστημα και την Άμυνα

To ODIN's EYE (“multinatiOnal Development INitiative for a Space-based missilE earlY-warning architecturE”) είναι ένα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ