Σάββατο 18/9/2021

πειθαρχικό ιατρικού συλλόγου

Στο Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου ο Βόβολης! Εισήγηση για προσωρινή αναστολή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος!

Την προσωρινή αναστολή της άσκησης του ιατρικού του επαγγέλματος εισηγείται στο Πειθαρχικό ο Ιατρικός...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ