Σάββατο 19/6/2021

Η Ευρώπη ενισχύει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σημαντική πρόοδος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω Διαδικτύου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων εντός και εκτός Διαδικτύου.

Ένα από τα πέντε μέτωπα, που περιγράφει στην έκθεση η Επιτροπή, σχετίζεται με το Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Το θέμα θεωρείται επείγον, με την Επιτροπή να καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, έως το τέλος του 2019.

Ένα άλλο μέτωπο σχετίζεται με τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών. «Για την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών πληροφόρησης και των τυφλών σημείων, είναι ζωτικής σημασίας τα συστήματα πληροφοριών ασφάλειας της Ε.Ε. να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει θέσει ως κορυφαία της προτεραιότητα την εφαρμογή των προτάσεων για τη διαλειτουργικότητα έως το 2020», αναφέρει η έκθεση.

Ασφάλεια στα δίκτυα 5G

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα της «Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο». Η Ε.Ε. έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της στον κυβερνοχώρο και καταβάλλει τώρα προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των δικτύων 5G. Μετά τη συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν σχετικά με μια εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άλλο μέτωπο είναι αυτό της «Παραπληροφόρησης». «Η Ε.Ε. συνέχισε τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών μέσω του αυτορρυθμιστικού κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση από τον Οκτώβριο του 2018. Ένα έτος μετά, ενώ οι υπογράφοντες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, απαιτείται περισσότερη δράση από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ανάληψη δεσμεύσεων για την ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας», σημειώνει η έκθεση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ