Πέμπτη 24/6/2021

Eάλω η πόλις

Είναι πρόδηλο ότι βαίνουμε ολοταχώς, με γεωμετρική ακρίβεια και επιμελή μεθόδευση, προς την εγκαθίδρυση της ανθρωπολογικής νέας τάξης πραγμάτων και της επελάσεως της παγκοσμιοποιήσεως.

  • Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Τούτο δε τεκμαίρεται από το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει αλωθεί εκ των ενόντων, καθότι ο θεσμοί έχουν αντικατασταθεί και δεν εξυπηρετούν, ως έδει, το έθνος και τον λαό, παρά μόνον κατ’ όνομα εις το πλαίσιο μιας άνευρης ρητορικής προς πειθαναγκασμό της μάζας, της κατ’ επίφαση δημοκρατίας εις την οποία ζούμε.

Οι φερόμενοι ως «δικαιωματιστές» συμπεριλαμβάνουν ορισμένες μόνο κοινωνικές ομάδες προς την οιονεί στεντόρεια προάσπιση των δικαιωμάτων τους, οι οποίες όμως εξυπηρετούν, κατ’ ουσίαν, την έτι περαιτέρω σύγχυση και το χάος της κοινωνίας με αποκλειστικό γνώμονα την επί μάλλον και μάλλον εξυπηρέτηση των υπερεθνικών ολοκληρωτικών τους σχεδίων. Περαιτέρω, μια παρεμπίπτουσα πτυχή της δρομολογούμενης παγκοσμιοποιήσεως καθίσταται ανυπερθέτως και η νόθευση των εθνών, όπου επιβάλλεται βιαίως διά της αμέριστης υποστήριξης και ανόδου του βιοτικού επιπέδου των αλλοδαπών διά της ανέλεγκτης αρωγής πακτωλών χρημάτων υπό άδηλες ΜΚΟ, ενώ, εκ παραλλήλου, μειώνεται το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων διά ενός προϊόντος οικονομικού στραγγαλισμού.

Το μείγμα της καινοφανούς πολιτικής, ήτοι του «κομμουνιστικού καπιταλισμού», στοχεύει εις την άνωθεν επιβολή μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, παντελώς αφελληνισμένης και αποεθνικοποιημένης. Η ερμηνεία των ως άνω εξελίξεων συνάδει πλήρως με τη δήλωση της εξοχότατης Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δήλωσε ότι το δημογραφικό ζήτημα θα επιλυθεί διαμέσου των μεταναστών, μολονότι τυγχάνει η δήλωσή της αυτή να αντιβαίνει προδήλως προς το άρθρο 33, παράγραφος 2 του Συντάγματος, ήτοι τον όρκο τον οποίο δίδει ενώπιον της Βουλής: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας της Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, να προστατεύω το δικαίωμα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού»,

Εν άλλοις λόγοις, διά της δηλώσεώς της παραβίασε κατάφωρα το άρθρο 21, παράγραφος 1, το οποίο αναφέρει: «Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

Ως εκ τούτου, διά ποιον λόγο παρέλειψε να φυλάξει το εν λόγω άρθρο του Συντάγματος μη αναφερόμενη εις τη λήψη πρόνοιας περί της πιστής τηρήσεώς του, ήτοι να ενισχύσει τον θεσμό της οικογένειας και της μητρότητας ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και δίδοντας κίνητρα εις τις νέες ελληνικές οικογένειες προς επίλυση του δημογραφικού και έστρεψε αλλαχού το βλέμμα της και δη υπό την ύψιστη ιδιότητά της; Για ποιον λόγο να υφίσταται κατάφωρα ρατσιστική και πρόδηλα διακριτική μεταχείριση της ελληνικής οικογένειας στην πατρίδα μας, η οποία σήμερον κλυδωνίζεται; Τα συμπεράσματα δικά σας!

*Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παπά διάβολος