Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο XIX

Μέγα μέρος του κόστους της έντασης των ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων καταβάλλεται από τους λαούς πιο ανίσχυρων χωρών.

  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Και αυτό το κόστος είναι οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο καθώς και στο πεδίο των ελευθεριών των πολιτών. Οταν συγκρούονται οι «μεγάλοι», το κόστος ζωής των «μικρών» αυξάνεται δραματικά, το βιοτικό επίπεδο πέφτει και οι ελευθερίες περιορίζονται, ενώ το κλίμα των έξωθεν παρεμβάσεων γίνεται αισθητό με ασφυκτικό και προσβλητικό για την εθνική αξιοπρέπεια τρόπο.

Αυτό συνέβη στην Ελλάδα, η οποία πεινούσε λόγω του οικονομικού αποκλεισμού που είχε προτείνει στην Αντάντ ο ίδιος ο Βενιζέλος. Στις 8 Ιουνίου η Αντάντ κοινοποίησε τελεσίγραφο στην Ελλάδα (δύο περίπου εβδομάδες πριν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Τατόι, που αποτέφρωσε το δάσος, κόστισε τη ζωή σε αρκετούς στενούς συνεργάτες του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ και παραλίγο να οδηγήσει και τον ίδιο τον μονάρχη στον θάνατο).

Στη φιλοανταντική εφημερίδα «Μακεδονία» της 9ης Ιουνίου του 1916 (σελ. 3) διαβάζουμε τα ακόλουθα για το ανταντικό διάβημα: «Μετά μεσημβρίαν οι πρεσβευταί Γαλλίας κ. Γκιγιεμέν, Αγγλίας κ. Ελλιοτ και Ρωσσίας κ. Ντεμιντώφ μεταβάντες εν σώματι εις το υπουργείον των Εξωτερικών επέδωσαν εις τον κ. Πολίτην, απουσιάζοντος του κ. Σκουλούδη, διακοίνωσιν έχουσαν ως εξής: “Κατ’ εντολήν των Κυβερνήσεων ημών δηλούμεν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ότι, ως διεκήρυξαν επισήμως οι Σύμμαχοι, δεν ζητούν την έξοδον της Ελλάδος εκ της ουδετερότητος. Τούτου απόδειξις πασιφανής είναι το γεγονός ότι ζητούσι την γενικήν αποστράτευσιν του Ελληνικού Στρατού. Οι Σύμμαχοι επιθυμούσι να εξασφαλίσωσι την ησυχίαν και την ειρήνην παρά τω Ελληνικώ λαώ.

Αι Κυβερνήσεις της Αντάντ έχουσι πολλάς ευλόγους αιτίας υπονοιών κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ήτις παρά την υποσχεθείσαν ουδετερότητα, ηυνόησε τας ενεργείας των ξένων όπως παραπλανήσουν τον ελληνικόν λαόν και δημιουργήσουν οργανώσεις εχθρικάς, ίνα θέσωσιν εις κίνδυνον την ασφάλειαν των Συμμάχων.

Η τη ανοχή της Ελληνικής Κυβερνήσεως κατάληψις υπό των εχθρών του φρουρίου Ρούπελ αποτελεί νέαν απειλήν, ήτις επιβάλλει εις τους Συμμάχους όπως εγείρωσιν αξιώσεις περί εγγυήσεων.

Το Σύνταγμα παρεγνωρίσθη, η ελευθέρα εξάσκησις της καθολικής ψηφοφορίας του ελληνικού λαού παρημποδίσθη, η Βουλή δις διελύθη, διενεργήθησαν εκλογαί εν πλήρει επιστρατεύσει, η δε χώρα υπεβλήθη εις καθεστώς αστυνομικής καταπιέσεως και τυραννίας. Παρωράθησαν αι δίκαιαι παρατηρήσεις των Δυνάμεων, αίτινες εξησφάλισαν την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Αι Δυνάμεις θεωρούν την στάσιν της Κυβερνήσεως ως εχθρικήν.

Συνεπώς ζητούν να εφαρμοσθούν αμέσως τα εξής:

1. Η ολοσχερής αποστράτευσις.

2. Η άμεσος αντικατάστασις της Κυβερνήσεως δι’ ετέρας άνευ πολιτικής χροιάς και παραχούσης εγγυήσεις αληθούς ουδετερότητος.

3. Η άμεσος διάλυσις της Βουλής.

4. Η αντικατάστασις εκ συμφώνου μετά των Δυνάμεων των αστυνομικών λειτουργών”».

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο βασικός αστυνομικός λειτουργός του οποίου την αντικατάσταση επιθυμούσε η Αντάντ, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αστυνομικής φρουράς του βασιλιά, όλως… τυχαίως, απανθρακώθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά στο Τατόι και το πτώμα του αναγνωρίστηκε από το χρυσό ρολόι που φορούσε.

Το τελεσίγραφο των Μεγάλων Δυνάμεων έκλεινε με μια ευθεία απειλή: «ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ Τ’ ΑΝΩΤΕΡΩ. Εν τέλει της διακοινώσεως οι Πρεσβευταί προσθέτουν τα εξής: Αι Δυνάμεις της Αντάντ ζητούν και επιμένουν όπως εφαρμοσθούν τ’ ανωτέρω ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ ΚΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ.

Εν εναντία περιπτώσει θα επαφίεται εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν πλήρης ευθύνη των γεγονότων άτινα θα επακολουθήσουν». Και το πρώτο που επακολούθησε ήταν η πυρκαγιά στο Τατόι.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος όχι μόνο δεν αποδοκίμασε την ευθεία παρέμβαση των ξένων στα εσωτερικά της Ελλάδος, αλλά την αποδέχθηκε ευχαρίστως!

Ο Κωνσταντίνος Γ. Ζαβιτζιάνος, συνιδρυτής του κόμματος των Φιλελευθέρων, στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, γράφει σχετικά στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922)» (τόμος πρώτος, Αθήναι 1946, σελ. 39):

«Ευθύς αμέσως ετέθη επί τάπητος και ευρέως εξητάζετο η νομιμότης της ληφθείσης εν Λονδίνω αποφάσεως, δηλαδή αν αι συνθήκαι του 1827-1830 έδιδον το δικαίωμα εις τας προστάτιδας Δυνάμεις να επεμβαίνουν εις τα εσωτερικά μας πράγματα, άμα ήθελε σημειωθή παραβίασις του πολιτεύματος. Ο Βενιζέλος αμέσως και ανεπιφύλακτα εκηρύχθη υπέρ του δικαιώματος τούτου. Ητο δύσκολον να σιωπήση, αλλ’ ακόμη δυσκολώτερον ν’ αμφισβητήση την ύπαρξιν του τοιούτου δικαιώματος.

Ο Βενιζέλος από έτους και πλέον ήρχισε να φθείρεται. Εις το μεταξύ τούτο εστερήθη πολλών δυνάμεων. Η δημοτικότης του είχε σημαντικά μειωθή. Αι νέαι χώραι κατά πλειοψηφίαν ισχυράν ήσαν πάντοτε πισταί προς αυτόν, αλλ’ εις την παλαιάν Ελλάδα αντεπροσώπευε ασθενή μειοψηφίαν».

Η σχέση εξάρτησης του Ελευθερίου Βενιζέλου από την Αντάντ είχε γίνει αντιληπτή σε όλους, γι’ αυτό η δημοτικότητά του, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, είχε σημαντικά μειωθεί.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίσινγκερ: Ο άρχων του σκότους

Θεωρήθηκε αρχιτέκτονας γενοκτονιών, ο απόλυτος άρχοντας του σκότους, o βασιλιάς του χάους, ο θεός...

Σκυλίσια διπλωματία…

Οταν επικράτησε η 21η Απριλίου, κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία των πρωτεργατών με τον βασιλέα...

Η Ελλάς εγγυήτρια κοινωνικής ειρήνης στην «ασθενή» Τουρκία

Σας γράφω σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Για να σας περιγράψω μια μεταβολή την οποία...

Η μόνη λύση για την εγκληματικότητα

Η Μάργκαρετ Θάτσερ (1925-2013) έμεινε στην ιστορία ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για μια...

Υπάρχει όριο στην άβυσσο της εθνικής μας υποτέλειας;

Στην Κομοτηνή γυρίζεται μια τουρκοσειρά με το όνομα «Σαδίκ Αχμέτ», που, κατά τα ειωθότα,...

Τήρηση επαφής με τον εχθρό

Υποψήφιοι Εφεδροι Αξιωματικοί, κουρεμένοι από τον «Νίντζα», τον θρυλικό κουρέα της ΣΕΑΠ, σαν τρόφιμοι...

Παιδεία: Στη δίνη του τυχαίου γεγονότος!

Το 2008, ο Αλέξης Γρηγορόπουλος ανακηρύχθηκε πρόσωπο-σύμβολο της νεολαίας ενάντια στη θέλησή του. Ποτέ...

Η κακιά Δεξιά και η καλή κομμουνιστική Αριστερά

Για να δούμε, φίλοι μου, από ποιον κινδυνεύει σήμερα η δημοκρατία. Σύμφωνα με το...

Οι Ελληνες μαθητές κάτω από τον μέσο όρο

Βγήκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 2022 και μάθαμε ότι οι Ελληνες μαθητές πάτωσαν....

Και ολίγον ποδόσφαιρο…

Ότι το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί και το καθαρότερο πράγμα στον κόσμο είναι αναμφισβήτητο. Από...

«Καρφί» στο φέρετρο των 12 μιλίων

Το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας από τα έξι στα δώδεκα...

Τιμολόγια σε χρώματα pride!

Η αναγνώστρια της στήλης που υπογράφει τα ηλεκτρονικά μηνύματά της με το παρατσούκλι «Σουπιά...

Το 112 ενημερώνει…

Καθόμουν ήσυχα ήσυχα ένα απόγευμα τις προάλλες και διάβαζα τη «δημοκρατία», όταν με πέταξε...

Ετήσιο μνημόσυνο μηδενιστικής καφρίλας

Σήμερα θα έχουν τελειώσει τα ετήσια μπάχαλα. Κάτι σαν παρακμιακό μνημόσυνο στη μνήμη ενός...

Γιατί τον καλέσαμε;

Ο πρόεδρος Ερντογάν διακήρυξε χθες με τη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ότι «δεν σας...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

1.000.000 ευρώ για το κεφάλι του Αλβανού «Πάσσαρη» στον Κορυδαλλό

Γιατί ο διαβόητος μαφιόζος Αλντο Μπάρε, που έπαιζε μπάλα με τα κρανία των αντιπάλων του, έχει επικηρύξει τον σκληρό των ελληνικών φυλακών Λαέρτ Χατζίου

Nεκτάριος Λεμονίδης σε Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Αν είσαι καλη μαζί μου θα σε πάω στο Μπαλί»

Ο Νεκτάριος Λεμονίδης, ο ιατρός μέλλων σύζυγος της Ελίζαμπεθ...

Τα δάκρυα της Ειρήνης Παπαδοπούλου για τον Βασίλη Καρρά

Δάκρυσε για τον Βασίλη Καρρά η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Σε...

Η Όλγα Κιουρτσάκη χάνει τα μαλλιά της και βρίσκεται ένα βήμα πριν να τα ξυρίσει

H Όλγα Κιουρτσάκη έγινε μητέρα στις αρχές Αυγούστου και...

Σανίδα σωτηρίας της κυβέρνησης στον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» εκτίουν ποινή για την τιμωρία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι υπό τιμωρία για την εισβολή οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ η διοίκηση της ΠΑΕ έχει λάβει κλήση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εμπρηστικές ανακοινώσεις!

Αποκάλυψη: Δημοψήφισμα για το συνυποσχετικό!

Γιατί ο κ. Μητσοτάκης νομοθέτησε την επιστολική ψήφο και για τα «κρίσιμα εθνικά θέματα» που προβλέπει το άρθρο 44 του Συντάγματος

Τσουβάλιασε όλες τις ομάδες η κυβέρνηση – Πώς εξυπηρετούν αγωνιστικά τον Ολυμπιακό τα κυβερνητικά μέτρα

Χάδι από τον Παύλο Μαρινάκη στην ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια, ποινές στις υπόλοιπες!

Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο!

Ομολογώ πως είχε καιρό να με εντυπωσιάσει λόγος του...

Ομολόγησε και συνελήφθη o δράστης των επεισοδίων! – «Είδα τον αστυνομικό να γονατίζει» ισχυρίστηκε ο 18χρονος

«Μας έδωσαν τις φωτοβολίδες και μας είπαν να επιτεθούμε!» είπε ο συλληφθείς - Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 31χρονος αστυνομικός

NEWSROOM