Κυριακή 13/6/2021

Στώμεν καλώς

Μεσούσης της φρενίτιδος της πανδημίας του φονικού υιού, οφείλουμε να συμμορφωθούμε αμελλητί προς τις υποδεικνυόμενες σοβαρότατες οδηγίες της Πολιτείας διά την προστασία της δημόσιας υγείας, ανεξαρτήτως των τυχόν ενστάσεών μας περί της γενεσιουργού αιτίας της δυνητικής προελεύσεως του εν λόγω ιού, δεδομένου ότι ευρισκόμεθα, εκόντες άκοντες, προς μία ορατή και λίαν επικίνδυνη πραγματικότητα, έναντι ενός απτού και ραγδαίως μεταδιδόμενου ιού.

  • Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Παραλλήλως η εύθραυστη ψυχροπολεμική κατάσταση στον Έβρο ενδημεί με αμείωτη ένταση, πλην όμως με την ήδη σιδηρά, καίτοι ετεροχρονισμένη, ενεστώσα συνδρομή της Frontex προς ενίσχυση, αλλά και τους σώφρονες χειρισμούς της παρούσης κυβερνήσεως, έχει ήδη διαμηνυθεί προς πάσα κατεύθυνση ότι τα ελλαδικά σύνορα συνιστούν τον δίαυλο προς την Ευρώπη. Η Ελλάς επιτέλους αφυπνίστηκε και φυλάει τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της, ως οφείλει κατά το Σύνταγμα προς προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας, καταρρίπτοντας τα ανεδαφικά φληναφήματα περί «ανοικτών συνόρων», ιαχές των, εν Ελλάδι, έμμισθων φερεφώνων και μισθοδοτούμενων μίσθαρνων οργάνων των ιθυνόντων υπερεθνικών διευθυντηρίων.

Ειρήσθω εν παρόδω, μία καινοφανής πτυχή της τρέχουσας επικαιρότητας, η οποία άπτεται προς τη λήψη προληπτικών μέτρων προς αποσόβηση μεταδόσεως του υιού, πέραν της υπερμέτρως βλαπτικής οικονομικής ζημίας παγκοσμίως, είναι ιδία εις την πατρίδα μας το καίριο ζήτημα της θείας λειτουργίας, μεσούσης της Τεσσαρακοστής.

Εξ αφορμής του ζητήματος αυτού, πέραν από τους δογματικούς ιδεολήπτες, θιασώτες-απομεινάρια του σταλινοφασισμού και του αθεοσυμμοριτισμού, οι οποίοι εξαπέλυσαν εκ βάθρων επίθεση κατά του «θεσμού» της Εκκλησίας, ανακινήθηκαν αμφιβολίες περί της αναγκαιότητας αναστολής της θείας λειτουργίας, του εσπερινού και της θείας κοινωνίας καθώς και των Χαιρετισμών, πράγμα το οποίο φρονώ ότι αντιβαίνει προδήλως και ευθέως προς την εκ βαθέων αληθή Πίστη προς τον Κύριο, υπό την έννοια ότι ναι μεν πρόληψη, αλλά όχι κλειστές εκκλησίες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το πιο δίκαιο θα ήταν η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των λειτουργιών κανονικά πλην όμως κεκλεισμένων των θυρών.

Εν κατακλείδι, είθε η εξοχότατη Πρόεδρος της Δημοκρατίας η οποία ορκίστηκε την παρελθούσα Παρασκευή, να ασκήσει προσηκόντως τα ύψιστα καθήκοντά της ενωτικά, κατ’ επιταγήν του Συντάγματος και όχι με γνώμονα την προβολή ανεδαφικών και ιστορικώς ανεφάρμοστων αλυσιτελών ιδεολογημάτων, τα οποία απηχούν εις τα ευήκοα ώτα της συντριπτικής εν Ελλάδι μειοψηφίας, τουναντίον δε οφείλει να ίσταται εις το ύψος των περιστάσεων οι οποίες υπαγορεύονται εκ του Eθνους, της Ιστορίας και της ζώσης oρθοδόξου παραδόσεώς μας.

Συνελόντι ειπείν, θαρσείτε περί της ανανήψεως εκ των δεινών και των δοκιμασιών τις οποίες βιώνουμε ως Eλληνες.

*Δικηγόρος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ