16-7-2020

Αυτά είναι τα έξι «SOS» για την άδεια ειδικού σκοπού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού για τη φροντίδα των παιδιών τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έχουν, υπό προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Η «δημοκρατία» παρουσιάζει τα έξι SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών που πάνε σχολείο ή νηπιαγωγείο και τα οποία έχουν ως εξής:

  1. Γενικά, οι εργαζόμενοι γονείς δεν δικαιούνται την άδεια στις περιπτώσεις που το σχολείο λειτουργεί καθημερινά, χωρίς εκ περιτροπής μαθήματα
  2. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν παιδιά στο σχολείο, μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου κατά 25%. Στην περίπτωση που αυτή η μείωση δεν επαρκεί, μπορεί να γίνει υπέρβαση χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανηλίκου (εφόσον, φυσικά, αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί)
  3. Όσοι γονείς εργάζονται στο Δημόσιο, μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της άδειας αποκλειστικά για τις ημέρες που προκύπτει ανάγκη φροντίδας των τέκνων, ως συνεπεία του ειδικού προγράμματος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων
  4. Στον ιδιωτικό τομέα οι μισθωτοί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια παρακολούθησης, για να μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο νωρίτερα, αφού δεν λειτουργούν ολοήμερα τμήματα
  5. Παράλληλα, για τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα παιδιά δεν λειτουργεί. Η άδεια παρατείνεται και στην περίπτωση που υπάρχει άτομο αυξημένου κινδύνου στην οικογένεια.
  6. Επίσης, για τη διευκόλυνση κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών, λόγω της μη επαναλειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, προβλέπεται χρήση σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες της προβλεπόμενης αδείας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Το χρονικό εύρος της εν λόγω άδειας φτάνει μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών, ανά ημερολογιακό έτος.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ