Δευτέρα 17/5/2021

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που καθίζει στα… θρανία (με κόστος 250€) τους αλλοδαπούς για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Κατατέθηκε στη Βουλή και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στις νέες διατάξεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει το εν λόγω νομοσχέδιο, το πρώτο βήμα για τους ενδιαφερόμενους θα είναι να καθίσουν στα… θρανία για να δώσουν εξετάσεις κυρίως για την επαρκή γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτεύματος, καθώς και σε άλλα θέματα, καταβάλλοντας, μάλιστα, «εξέταστρο» ύψους 250 ευρώ.

Κατόπιν επιτυχούς -και μόνο- εξέτασής τους, θα λαμβάνουν πιστοποίηση ώστε να μπορέσουν, στη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτημα πολιτογράφησης με παράβολο 550 ευρώ, όπου θα περάσουν από συνέντευξη.

«Είναι μια σημαντική μεταβολή που βάζει τέλος σε ένα καθεστώς που εμπεριείχε αδιαφάνεια», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας σε συνέντευξή του στο Open πως, με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται η χορήγηση της ιθαγένειας στους αλλοδαπούς αλλογενείς με διαφανή τρόπο και γρηγορότερα, με γραπτές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, όπου οι εξεταζόμενοι θα αποδεικνύουν ότι είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και των θεσμών της χώρας μας.

Το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας

Ειδικότερα, για την πιστοποίηση ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου, όπως αυτό έχει καθιερωθεί ήδη σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που έχουν ενσωματώσει το τεστ (π.χ. Γερμανία, Γαλλία), καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισμού και θεσμών του πολιτεύματος της χώρας.

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των λοιπόν ενοτήτων. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν από την Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση που θα τους επιτρέψει να υποβάλουν αίτημα πολιτογράφησης.

Από τις εξετάσεις απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ.

Δικαίωμα προσφυγής

Πέρα από τα «εξέταστρα», για κατάθεση αιτήματος πολιτογράφησης απαιτείται παράβολο 550 ευρώ, ενώ για την έγκρισή του ο αλλοδαπός θα περνά από συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιείται από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. της γενικής γραμματείας Ιθαγένειας με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εισηγητές. Ο αλλοδαπός, εφόσον το αίτημά του απορριφθεί, έχει δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο. Το λευκό ποινικό μητρώο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πολιτογράφηση.

Παράλληλα, ο αιτών αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη. «Η αναμόρφωση της διαδικασίας συνίσταται στην εισαγωγή της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της αίτησης πολιτογράφησης», τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση.

Εξετάζονται προφορικά

Με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται οι ειδικές κατηγορίες αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια που αντί γραπτών εξετάσεων εξετάζονται προφορικά στα θέματα των εξετάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που έχουν υπερβεί το 67ο έτος ηλικίας, όσα άτομα έχουν πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν διαγνωστεί από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με μαθησιακές δυσκολίες, οπότε οι εξετάσεις διενεργούνται προφορικά ενώπιον ειδικής επιτροπής.

Όπως σημειώνεται το ηλικιακό όριο των 67 ετών που έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη απαλλαγή, συμβαδίζει με το ανώτατο όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης που έχει θεσπιστεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελεί το ηλικιακό όριο που τίθεται σε σχέση με την ικανότητα προς εργασία του κάθε προσώπου που ανήκει στον ενεργό πληθυσμό της χώρας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ