Κυριακή, 18 Απρίλιος 2021

Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» θα κάνει το… θαύμα της τεχνολογικής αναβάθμισης σε Υγεία και Δικαιοσύνη;

Προτεραιότητα στην τεχνολογική αναβάθμιση της Υγείας και της Δικαιοσύνης δίνει η κυβέρνηση, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ελάχιστα στους δύο τομείς, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όμως η προώθηση των έργων που απαιτούνται, όπως το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας, απαιτεί στενή συνεργασία φορέων και υπουργείων.

«Τα προβλήματα συνεργασίας και η αδιαφορία κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων έχουν κρατήσει την Υγεία και τη Δικαιοσύνη στη δεκαετία του ’90 από πλευράς τεχνολογικών υποδομών» υποστηρίζουν όσοι παρακολουθούν την προσπάθεια. Μάλιστα, θεωρούν πως τους επόμενους μήνες θα κριθεί «αν χάσουμε ακόμα μία δεκαετία ή αν επιτέλους προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα τεχνολογίας που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και την απονομή δικαιοσύνης».

Σε πρόσφατη έρευνα του υπουργείου Υγείας διαπιστώθηκε ότι μόνο στο 57% των νοσοκομείων έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 45% των νοσοκομείων έχει σε παραγωγική λειτουργία τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς και το 42% κάποιο σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων (PACS).

Πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) που θα περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του ασθενούς, καθώς και δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού, ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του.

Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ θα πρέπει να τηρείται ισοβίως και να είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα ο ΑΗΦΥ ενημερώνεται από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, «έχει ενεργοποιηθεί για μικρό ποσοστό πολιτών και ο βαθμός ενημέρωσής του από γιατρούς επαγγελματίες υγείας είναι πολύ χαμηλός, λειτουργώντας πρωτίστως ως εργαλείο καταγραφής μιας ιατρικής επίσκεψης σε κάποιο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δημοσίου».

Στο υπουργείο θεωρούν πως στον φάκελο θα τηρούνται το συνοπτικό ιστορικό υγείας, ένα αποθετήριο εγγράφων που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξιτήρια των νοσοκομείων, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και τις εκτελεσμένες ιατρικές συνταγές φαρμάκου.

Παράλληλα, μέσω του ΑΗΦΥ θα διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα περιστατικών υγείας (έγγραφα, πορίσματα, ιατρικές εικόνες). Βέβαια, για να λειτουργήσει ο ΑΗΦΥ πρέπει να αναβαθμιστούν τα τεχνολογικά συστήματα των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν με αξιόπιστα δεδομένα τον ηλεκτρονικό φάκελο.

Σύμφωνα με τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες, «σημαντική μεταρρύθμιση αποτελεί η στροφή προς τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και την οργάνωση του συστήματος υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν μακροχρόνιες αδυναμίες. Οι δράσεις αυτές θα εντατικοποιηθούν και θα διευρυνθούν περαιτέρω προκειμένου οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές, προσβάσιμες και αποτελεσματικές για τους πολίτες».

Τα ψηφιακά δεδομένα στον χώρο της υγείας αποτελούν νευραλγικό στοιχείο, «καθώς δύνανται να βελτιώσουν την ευημερία εκατομμυρίων πολιτών και να αλλάξουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, μέσω της εξατομικευμένης Ιατρικής, της έγκαιρης ανίχνευσης μολυσματικών εστιών και της επίσπευσης της ανάπτυξης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό τίθεται σε προτεραιότητα η διαμόρφωση πλαισίου και δράσεων για την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας».

Αναβάθμιση της Δικαιοσύνης με τηλεδιασκέψεις στα δικαστήρια

Απαρχαιωμένες είναι και οι ψηφιακές υποδομές της ελληνικής Δικαιοσύνης, με σημαντικές επιπτώσεις στη διαφάνεια και την ενημέρωση, αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις κατά την απονομή της. Στην κυβέρνηση έχουν θέσει ως προτεραιότητα την τεχνολογική αναβάθμισή της.

Πυρήνα της προσπάθειας αποτελεί η ομογενοποίηση των δικαστικών διαδικασιών και η δημιουργία της «Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης», η ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών και επίδοσης εγγράφων, η ψηφιοποίηση των δεδομένων δικαστηρίων και επέκτασης του συστήματος ηχογράφησης των πρακτικών, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων τηλεδιάσκεψης και των τεχνολογιών ψηφιακής υπογραφής, η ανάπτυξη εφαρμογών για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, την κατοχύρωση πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης ελέγχων.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι η δεύτερη φάση ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Στην πρώτη φάση συμμετείχαν τα δικαστήρια της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας, και είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργεί παραγωγικά το μοναδικό πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους με ομογενοποιημένες διαδικασίες αλλά και τη δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης.

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναπτύχθηκαν υπηρεσίες διαδικτύου (web services) για την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων (όπως ΓΓΠΣΔΔ, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων) όσο και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης (όπως Εθνικό Ποινικό Μητρώο και Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων).

Η δεύτερη φάση αφορά την ψηφιοποίηση της δικαστικής διαδικασίας σε όλα τα δικαστήρια της χώρας πλην των τεσσάρων μεγάλων.

Ενα άλλο έργο που προωθείται είναι οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα. Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα, με στόχο π.χ. την απομακρυσμένη κατάθεση/εξέταση μάρτυρα υπόθεσης (εικόνα και ήχος) που εκδικάζεται, ο οποίος κατά τη διεξαγωγή της δίκης βρίσκεται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής, σε ειδικούς πιστοποιημένους χώρους που θα διαμορφωθούν κατά την υλοποίηση του έργου, ή την απομακρυσμένη παρουσία μεταφραστή για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μεταφραστής.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ