Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Κεραυνοί Παυλόπουλου για τον ισλαμισμό: Τραγωδία η «Αραβική Άνοιξη»!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και οι δυσχέρειες αφομοίωσής τους από τα ισλαμικά Κράτη.  Οι τραγικές συνέπειες της «Αραβικής Άνοιξης» και ο αναγκαίος Διάλογος των Πολιτισμών

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, στην παράδοσή του προς τους Σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Δημόσιου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με θέμα «η εδραίωση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της Ελευθερίας», επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Το «ιδεολογικό» υπόβαθρο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, και ιδίως εκείνο που αφορά τους άρρηκτους δεσμούς της με την Ελευθερία, είχε διαμορφωθεί αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσουν οι διεργασίες -κατά κανόνα «επαναστατικές», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ηπειρωτική Ευρώπη-ολοκληρωμένης θεσμικής και πολιτικής εδραίωσής της.  Επίσης, είχε προηγηθεί η εν σπέρματι εμφάνιση και ενός θεμελιώδους χαρακτηριστικού της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας,ήτοι εκείνου της Αντιπροσώπευσης. Το οποίο αφορά την εσωτερική της δομή, ως διαδικασίας μετάβασης από τον «κυρίαρχο Λαό» στα εκλεγμένα από αυτόν όργανα άσκησης της, κατ’ αυτόν τον τρόπο δημοκρατικώς νομιμοποιημένης, κρατικής εξουσίας.

Α. Έχει δημιουργηθεί, τουλάχιστον σ’ έναν όχι αμελητέο κύκλο μελετητών, η εντύπωση ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία «γεννήθηκε» μέσ’ από κλασικές επαναστατικές διαδικασίες, συνδυάζοντας, με μεγάλη δόση αυθαιρεσίας ως προς την ιστορική και πολιτική ακρίβεια εν προκειμένω, τις τρεις Επαναστάσεις, την «Ένδοξη Επανάσταση» της Αγγλίας, το 1688, την Αμερικανική Επανάσταση, το 1776 και την Γαλλική Επανάσταση, το 1789.  Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των ως άνω τριών επαναστατικών διαδικασιών:

1. Τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν ότι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία στην Αγγλία, με «μήτρα» την «Ένδοξη Επανάσταση» το 1688, για τον περιορισμό της απόλυτης μοναρχίας δεν προέκυψε μέσ’ από γνησίως επαναστατική διαδικασία, ιδίως αν θεωρηθεί -και πρέπει, βεβαίως, να θεωρηθεί, από θεσμική και πολιτική άποψη- ως τέτοια εκείνη της Γαλλικής Επανάστασης του 1789.

2. Επίσης, η ιδιοσυστασία της Αμερικανικής Επανάστασης, το 1776, ως οιονεί «εμφυλίου» μεταξύ αποίκων και της «πρώτης Πατρίδας», εξηγεί το γιατί η πορεία εγκαθίδρυσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ εμφανίζει περισσότερα κοινά στοιχεία μ’ εκείνα που προέκυψαν από την  «Ένδοξη Επανάσταση» στην Αγγλία, παρά μ’ εκείνα που προέκυψαν π.χ. από την Γαλλική Επανάσταση του 1789.

3. Σε αντίθεση προς την «Ένδοξη Επανάσταση» του 1688 στην Αγγλία και προς την Αμερικανική Επανάσταση του 1776, η Γαλλική Επανάσταση του 1789, όπως τεκμηριώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που προκάλεσαν την «έκρηξή» της και η εντεύθεν εδραίωση ενός νέου καθεστώτος δημοκρατικής διακυβέρνησης, συνιστά ιστορικώς μια γνησίως επαναστατική διαδικασία. Διαδικασία, η οποία κατέληξε στην εμπέδωση θεσμών Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, με τα βασικά διακριτικά γνωρίσματα που την χαρακτηρίζουν ως σήμερα.

Δημοφιλείς Ειδήσεις  Κακοκαιρία Ariel: Μεγάλη προσοχή απόψε στην Αττική – Ποιες περιοχές θα «χτυπηθούν» αλύπητα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Β. Εκ φύσεως και εκ καταγωγής, η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την Λαϊκή Κυριαρχία, στο μέτρο που οι πολιτειακές λειτουργίες έχουν ως στόχο την υπό δημοκρατικές διαδικασίες πραγμάτωση των επιλογών της Λαϊκής Κυριαρχίας, υφ’ όλες της τις εκφάνσεις, πρωτίστως δε εκείνες που αφορούν την υπεράσπιση της Ελευθερίας.

1. Τούτο εξηγεί ευχερώς και το γιατί η αποτελεσματική δημοκρατική πολιτειακή οργάνωση,στο πλαίσιο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, προϋποθέτει την θέσπιση και εφαρμογή τυπικού Συντάγματος, ως θεμελιώδους «Καταστατικού Χάρτη» άσκησης της κρατικής εξουσίας και εξίσου θεμελιώδους θεσμικής εγγύησης των κάθε είδους δικαιωμάτων.

2. Το Σύνταγμα, υπό καθεστώς Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, προσδιορίζει, ιδίως, αφενός τους όρους εκλογής, με βάση τους οποίους η Λαϊκή Κυριαρχία μεταβιβάζεται στους εκπροσώπους του Λαού, που συγκροτούν τα οικεία Αντιπροσωπευτικά Σώματα.  Και, αφετέρου, τα «θεσμικά αντίβαρα», τα οποία εγγυώνται τόσο την ομαλή εφαρμογή της Διάκρισης των Εξουσιών όσο και την υπεράσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τις αυθαίρετες επεμβάσεις κυρίως της κρατικής εξουσίας.

Γ. Στην διαδρομή προς την εμπέδωσή της, η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία βρήκε έναν, primafacie «απροσδόκητο», σύμμαχο:

1. Την Χριστιανική Διδασκαλία, μέσω θεμελιωδών αρχών και αξιών της, κατ’ εξοχήν δε μέσω της Ελευθερίας, έστω και αν αυτή, στο συγκεκριμένο θρησκευτικό πεδίο, ξεκινά από διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή αφετηρία που απέχει ουσιωδώς από την θεσμική και πολιτική σύλληψη της Ελευθερίας, την οποία υπηρετεί η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.

2. Πέραν τούτου, η Χριστιανική Διδασκαλία είναι εκ φύσεως εξοικειωμένη και με την έννοια της Αντιπροσώπευσης, η οποία συνιστά, κατά τα προλεχθέντα, θεμελιώδη αντηρίδα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.  Υπό τα ως άνω λοιπόν δεδομένα, και αν ακόμη γίνει δεκτό -και πρέπει, για λόγους ιστορικούς και θεσμικούς, να γίνει δεκτό- ότι οι ευθείες θρησκευτικές προεκτάσεις της πορείας εμπέδωσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας είναι από ασθενείς έως ανύπαρκτες, θα ήταν μάλλον αυθαίρετο, πάλι από ιστορική και πολιτική έποψη, να υποβαθμισθεί -και, πολύ περισσότερο, ν’ αγνοηθεί- η σημασία της αγαστής «συμπόρευσης» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας με τις αρχές της Χριστιανικής Διδασκαλίας.

Δ. Η κατά τ’ ανωτέρω ευθεία σύνδεση της Χριστιανικής Διδασκαλίας με την Ελευθερία, υπό τις επιμέρους εκφάνσεις της, φέρνει στο φως και την μεγάλη διαφορά της Χριστιανικής Θρησκείας με άλλες μονοθεϊστικές Θρησκείες, κατ’ εξοχήν δε μ’ εκείνη του Ισλάμ -με μεγαλύτερες ή μικρότερες διακυμάνσεις, ανάλογα με τις επιμέρους εκδοχές του- όπου κυριαρχεί ο άμεσος ή ο έμμεσος καταναγκασμός υποταγής στα κελεύσματά του. Σε αυτό το θρησκευτικό πεδίο η ελευθερία επιλογής θρησκευτικού προσανατολισμού απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό και, μεταξύ άλλων συνεπειών, η αναζήτηση της αλήθειας αντικαθίσταται, εν πολλοίς, από την άνευ όρων υποταγή στα κελεύσματα -κυρίως μέσω της διδασκαλίας των «προφητών»- του ενός και μοναδικού θεού.

Δημοφιλείς Ειδήσεις  Άστραψε και βρόντησε η 50η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία

1. Όπως προεκτέθηκε και για την έννοια της Ελευθερίας, ουδεμία άλλη, πέραν της Χριστιανικής, μονοθεϊστική θρησκεία γνωρίζει, στο πλαίσιο της δογματικής της θεμελίωσης, την έννοια της Αντιπροσώπευσης.  Σε όλες, ανεξαιρέτως, «ο ένας και μοναδικός θεός» εκφράζεται είτε eo ipso-υπό την εκδοχή ενός είδους «θρησκευτικού σολιψισμού»- είτε μέσω θρησκευτικών αξιωματούχων, οι οποίοι όμως δεν εκλαμβάνονται ως εκπρόσωποι του θεού, αλλ’ απλώς ως «πεφωτισμένοι» επί Γης λειτουργοί του.  Η ιστορική και θρησκευτική αυτή πραγματικότητα ισχύει πολύ περισσότερο για το Ισλάμ, ανεξαρτήτως των εντός αυτού διαφοροποιήσεων.

2. Είναι, επομένως, φανερό ότι η «άνωθεν μεταφύτευση» και επιβολή των θεσμών της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στα Κράτη ισλαμικού θρησκευτικού προσανατολισμού αποβαίνει και αλυσιτελής αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη. Η τραγωδία, κυριολεκτικώς, της «Αραβικής Άνοιξης» το αποδεικνύει, με τρόπο ώστε κάθε συνέχιση αυτής της επιχείρησης «μπολιάσματος» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας σε Κράτη, όπου το κοινωνικό «έδαφος» είναι «απρόσφορο», και για λόγους θρησκευτικούς, να την αποδεχθεί, ν’ αποβαίνει εις βάρος της ίδιας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Μόνον ένας ειλικρινής και ισότιμος Διάλογος, μεταξύ διαφορετικών Πολιτισμών, μπορεί αφενός να γεφυρώσει το επικίνδυνο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο βιώνουμε στις μέρες μας, ιδίως στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, με «γνήσιο εκφραστή» την Τουρκία. Η οποία  εξελίσσεται σε διεθνή ταραξία, λόγω της προκλητικής περιφρόνησης του Διεθνούς Δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Παγκόσμιου Πολιτισμού.  Και, αφετέρου, να πείσει και τα ισλαμικού θρησκευτικού προσανατολισμού Κράτη ότι είναι σε θέση ν’ αφομοιώσουν, σταδιακώς, τις αρχές της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.  Και ως προς τις μεθόδους πολιτειακής οργάνωσης και ως προς τους μηχανισμούς εγγύησης της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την οξυδέρκεια ανίχνευσης και κατανόησης των θεμελιωδών αρχών και αξιών κάθε διαφορετικού Πολιτισμού.»

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαφανίστηκε 57χρονος στη Θεσσαλονίκη

Από την περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη χάθηκαν τα ίχνη 57χρονου από τις 27...

Σε απόγνωση οι κάτοικοι στην Εύβοια: Δεν τους φτάνουν οι σεισμοί, έχουν και την Ariel!

Από τι να πρωτοφυλαχθούν δεν ξέρουν οι κάτοικοι της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν περάσει...

Άστραψε και βρόντησε η 50η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία

Στο Πεδίο Βολής και Ασκήσεων «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ» του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ») πραγματοποιήθηκε...

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου για το ίδρυμα με το όνομά της

Για «προσωπική νίκη» έκανε λόγο η Ιωάννα Παλιοσπύρου, σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή...

Επιχείρηση εκκένωσης της δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Ελαιώνα

Επιχείρηση εκκένωσης της δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Ελαιώνα πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αστυνομικές δυνάμεις.Σύμφωνα...

«Άτιμε Χάρε ξαναμαύρισες τα Μάλια»… Παλικαράκι 20 χρονών ήταν ο Σωκράτης που «έσβησε» στην...

Μια ημέρα μετά το σοκ από την απώλεια του 22χρονου Φώτη Γαλανογιώργου στην Αιτωλοακαρνανία,...

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Η δραστηριότητα είχε αρχίσει ένα μήνα πριν, δεν την αξιολογήσαμε όπως έπρεπε»

Ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, παραδέχτηκε δημόσια ότι...

Ιερά Σύνοδος: Διορία στον ιερέα Δημήτρη Λουπασάκη να εγκαταλείψει τους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού

Να επιστρέψει στην ενορία του στου Ζωγράφου ζητά η Ιερά Σύνοδος από τον παπά...

Νέα πυρά Τσελέντη με σκληρά λόγια για «κόμπλεξ» και «αρουραίους» – «Σφάχτηκε» με τον...

Με νέα σκληροπυρηνική ανάρτηση ο Άκης Τσελέντης δίνει συνέχεια στην κόντρα με τον Γεράσιμο...

H Μαρτίνου απέλυσε από την «Κιβωτό» τον Πασχάλη, τον Ιρακινό και άλλους 3 συνεργάτες...

Απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 5 άτομα από τις δομές - Τι είχαν καταγγείλει τα παιδιά

Αντί να φροντίζουν τα παιδιά… αγόρασαν μεζονέτα στη Ραφήνα με τα χρήματα της «Κιβωτού»

Πουλούσαν τα τρόφιμα από τις δωρεές σε μίνι μάρκετ

Κακοκαιρία «Ariel»: Κλειστά τα σχολεία στη Σκόπελο την Πέμπτη

Κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία στη Σκόπελο αύριο Πέμπτη εξαιτίας της κακοκαιρίας Άριελ...

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου,...

Περιπέτεια στον αέρα για τον Κικίλια και τους επιβάτες του αεροσκάφους της Lutfhansa

Η κακοκαιρία Αριελ που σαρώνει τη χώρα τις τελευταίες ώρες, προκάλεσε προβλήματα και στις...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μαριέτα Φουρεράι: Είδαμε για πρώτη φορά την μητέρα της Ελένης Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης...

Έτσι έκλεψαν την 21χρονη Έμμα ενώ ήταν αιμόφυρτη στον δρόμο

Με αυτά τα χρήματα θα έβγαζε τα έξοδα του μήνα και θα πλήρωνε την κλινική ζώων όπου νοσηλευόταν ο σκύλος της

Εύβοια: Κατέρρευσαν σκάλες σε σπίτια, μετά τα βραδινά Ρίχτερ

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η κοινότητα Ζαράκων στη Νότια...

H Μαρτίνου απέλυσε από την «Κιβωτό» τον Πασχάλη, τον Ιρακινό και άλλους 3 συνεργάτες του πατρός Αντωνίου

Απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 5 άτομα από τις δομές - Τι είχαν καταγγείλει τα παιδιά
spot_img

NEWSROOM