Κυριακή 16/5/2021

Εστίαση: Επιδότηση-δεκανίκι συνολικού ύψους 330.000.000 ευρώ για 35.000 επιχειρήσεις

Στις 28 Απριλίου εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Ανοίγει μετά το Πάσχα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης από τις επιχειρήσεις εστίασης. Η δράση χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ, έχει προϋπολογισμό ύψους 330.000.000 ευρώ και αναμένεται να παράσχει κεφάλαιο κίνησης σε περίπου 35.000 επιχειρήσεις εστίασης.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Τα χρήματα σίγουρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες ζημίες του βάναυσα πληττόμενου κλάδου της εστίασης, αποτελούν όμως ένα σημαντικό εφόδιο για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Το μέγεθος του τραύματος που αφήνει η πανδημία στην εστίαση έχει αποτυπωθεί σε πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ. Το 95% των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης κατέγραψε μείωση του τζίρου το 2020, ο οποίος μεσοσταθμικά μειώθηκε κατά 56,3%.

Περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα, κοινώς δεν διαθέτουν ρευστότητα, 2 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ταμειακά διαθέσιμα για όχι περισσότερο από έναν μήνα, ενώ για το 16% των επιχειρήσεων εστίασης τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για δύο μήνες. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις εστίασης έχουν κάποιου είδους ληξιπρόθεσμη οφειλή (Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, κ.λπ.).

Αυτή τη δραματική κατάσταση φιλοδοξεί να θεραπεύσει η νέα δράση που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης. Σκοπός της δράσης, που χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ), είναι η αγορά πρώτων υλών για τους δυο τρεις πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης, ενώ περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise, υπό την προϋπόθεση ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Ενίσχυση 7% επί του τζίρου

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: κύκλος εργασιών 2019 ή 2020 διά τον αριθμό ημερών λειτουργίας επί 365 και επί 7%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και αφορά επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Η επιδότηση θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, όπως διευκρινίζεται σε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Κριτήριο η μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%

Κριτήριο ένταξης στη δράση είναι η μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερης ή ίσης του 30%. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και άρχισαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση έως 31/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Η ακριβής έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί ανάλογα με το πότε θα λάβει την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι:

  • Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
  • Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τη μορφή επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β), τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. ως δράση πανδημίας, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπνέει η προθεσμία για τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου

Όσοι επιχειρηματίες εστίασης επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου θα πρέπει να σπεύσουν, καθώς η παράταση που έχει χορηγήσει το υπουργείο Ανάπτυξης εκπνέει στις 28 Απριλίου. Η συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ, προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr. Η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ