Πέμπτη 5/8/2021

Υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού στον εργοδότη

Με το πιστοποιητικό στο χέρι οι εργαζόμενοι!

Η σημερινή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αναγκάζει τους εργαζόμενους να επιδεικνύουν στον εργοδότη τους το το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι ο εμβολιασμός δεν θα γίνει υποχρεωτικός, σήμερα έγινε το πρώτο βήμα που συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής να καταστεί υποχρεωτικό το εμβόλιο για όσους εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ αλλά  και για τους υγειονομικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία ο εργαζόμενος υποχρεούται όχι μόνο να εμβολιαστεί αλλά και να επιδεικνύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του στον εργοδότη ή τον προϊστάμενο του. Όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας. Ωστόσο, στην τροπολογία δεν υπάρχει αναφορά σε απολύσεις ή παραπομπή στο πειθαρχικό για τους εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα.

Η ρύθμιση αναφέρει:

«Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο».

Επιπλέον, προβλέπονται κυρώσεις για όσους εργοδότες (σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας) απασχολούν προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί. Τα πρόστιμα «φωτιά» ξεκινούν από 10.000 για κάθε παράβαση και φτάνουν τα 50.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα ξεκινούν από 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και φτάνουν τις 200.000 ευρώ.

Εφόσον εργαζόμενοι δεν έχουν εμβολιαστεί και τεθούν σε αναστολή εργασίας, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να προσληφθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών μηνών.

Από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση εξετάζει να προχωρήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε άλλες ειδικότητες όπως στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους φοιτητές…

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ