Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023

Ντοκουμέντο: Είχε ζητηθεί η Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στις [email protected]!

Από το Νοέμβριο του 2019!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Του Μπάμπη Παπασπύρου

Παρατίθεται κατωτέρω η επιστολή της 4 Νοε. 2019, της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), της οποίας είχα την τιμή να είμαι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας μέχρι τον Ιαν. 2020… 

Η επιστολή αφορά στην Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

Θέμα : Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεως (Letter of Intent) για την προμήθεια των γαλλικών φρεγατών τύπου [email protected], καθώς και των εν εξελίξει συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για τη συμμετοχή της χώρας μας στο εν λόγω Πρόγραμμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής.
Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), ως συλλογικός φορέας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, έχει εκφράσει και δηλώσει κατ’ επανάληψη την εθνική αναγκαιότητα για την ενεργό συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ. Η συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίζεται από το αρχικό στάδιο σύναψης των σχετικών συμφωνιών, ώστε οι αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν ουσιαστικό έργο παραγωγής και υποστήριξης που θα διασφαλίσει, αφενός την επιδιωκόμενη για την χώρα ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, και αφετέρου θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Η πρόθεση ένταξης της χώρας μας στην τελική φάση ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία σηματοδοτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με την επίσημη έναρξη της ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας του συγκεκριμένου τύπου, θα μπορούσε να σημάνει και την ένταξη της χώρας μας ως «Εταίρου» στο πρόγραμμα παραγωγής των φρεγατών. Αυτή είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα μας να συμμετάσχει ουσιαστικά στο Πρόγραμμα, διεκδικώντας πέραν της ευρείας εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και την ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα (global supply chain) των φρεγατών αυτών.

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου από ελληνικές εταιρίες, σε συνεργασία με κύριους γαλλικούς οίκους. Έτσι, οι ελληνικές εταιρίες εκτός από την κατασκευή και προμήθεια των υποσυστημάτων για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, θα αποτελέσουν στη συνέχεια πιστοποιημένους προμηθευτές των συστημάτων αυτών σε μελλοντικά προγράμματα προμήθειας των φρεγατών από τρίτες χώρες. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη τάση σε διεθνή αμυντικά προγράμματα προμηθειών με επιτυχή αποτελέσματα για τις οικονομίες των συμμετεχουσών χωρών.
Τα μέλη της Ένωσής μας, αλλά και γενικότερα οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, με την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε προγράμματα συμπαραγωγής ή ως μέλη κοινοπραξιών, έχουν αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητα και δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ολοκληρώνουν σύνθετα αμυντικά προϊόντα. Πέρα από τις ναυπηγικές εργασίες που αφορούν περίπου στο 25% του ύψους του προγράμματος, οι τεχνολογικές περιοχές εμπλοκής της εγχώριας βιομηχανίας μπορεί να είναι σύνθετα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά συστήματα/ υποσυστήματα για Ηλεκτροοπτικά, Radars, Combat Management Systems, Missile electronics, καλωδιώσεις, μεταλλουργικές κατασκευές, επιμέρους οπλικά συστήματα, τορπίλες, πυρομαχικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξη λογισμικού κτλ, με τα υψηλότερα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας.
Η υλοποίηση των ανωτέρω είναι καθόλα ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 3 του ν.3978/2011, το οποίο προβλέπει την εγκαθίδρυση και διατήρηση σε βάθος χρόνου εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε υλικό και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, εγκαίρως και κάτω από όλες τις περιστάσεις.
Παράλληλα, ικανοποιείται πλήρως ο αντικειμενικός σκοπός της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η οποία τονίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πρέπει να διατηρούν σε υψηλή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα τα οπλικά τους συστήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με ισχυρή εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στην κατασκευή, τη συντήρηση και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων ειδικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Με βάση τα ανωτέρω, θα διασφαλισθεί και η ασφάλεια εφοδιασμού και η ασφάλεια πληροφοριών (Security of Supply, Security of Information) του προγράμματος των φρεγατών και ειδικά των τεχνολογικά σύνθετων και επιχειρησιακά κρίσιμων οπλικών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης μάχης, αναβαθμίζοντας την μελλοντική διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
Η ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των φρεγατών [email protected], με συμμετοχή σε προγράμματα προμήθειας τρίτων χωρών, θα αποφέρει στην εθνική οικονομία τα παρακάτω μακροχρόνια σημαντικά οφέλη:

Ενίσχυση των εξαγωγών και του ΑΕΠ της χώρας μέσω της συμμετοχής στις πωλήσεις και την υποστήριξη των φρεγατών για όλους τους χρήστες τρίτων χωρών και καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων σε νέες κρίσιμες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές, όπως και η διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της εξειδίκευσης σε προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου.
Η διασφάλιση των προαναφερθέντων οφελών για την άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας, καθώς και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, η ΕΕΛΕΑΑ αιτείται στο ΥΠΕΘΑ να εντάξει στις συζητήσεις του με την Γαλλική πλευρά την απαίτηση για μεγιστοποίηση της εγχώριας συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ενσωμάτωσής της στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρεγατών, μέσω της υποβολής Ολοκληρωμένης Πρότασης από την Γαλλική πλευρά. Η πρόταση αυτή πρέπει, κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τα κατωτέρω:
(1) Περιγραφή περιοχών βιομηχανικής συνεργασίας / συμπαραγωγής, σε κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα όπως θα καθοριστούν από το Π.Ν. στο πλαίσιο της Ασφάλειας Εφοδιασμού.
(2) Μελέτη για εγκαθίδρυση δυνατοτήτων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support – FOS).
(3) Δυνατότητα διάθεσης σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (license) για την ανάληψη της εν συνεχεία υποστήριξης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα παρακαλούσαμε να δεχτείτε την πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της ΕΕΛΕΑΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι ανωτέρω θέσεις και απόψεις.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Βερονικιάτης

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΕΠ: Το πρόγραμμα των εξετάσεων!

Το πρόγραμμα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα για τον μεγάλο διαγωνισμό 2Γ/2022 ανακοίνωσε το...

Τούρκος στρατιώτης ο ένας από τους διακινητές μεταναστών στην Κω

Στρατιώτης του τουρκικού στρατού φέρεται να είναι ο ένας εκ των τριών διακινητών που...

Τραγωδία στη Μαγνησία: Ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος στο κρεβάτι του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος άνδρας έξω από τις Πινακάτες Μαγνησίας, όταν στο καλύβι...

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη – Πριν από τη συναυλία του...

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση...

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» – Οι περιοχές που θα πλήξει και πόσο...

Στο μάτι του κυκλώνα η Αττική - Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Κίσσαβος: Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο τα εννέα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί λόγω χιονόπτωσης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των εννέα νεαρών, τριών γυναικών και έξι ανδρών, που...

Συναγερμός για απεγκλωβισμό 9 ατόμων στο Κίσσαβο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης εννέα ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί στο παλιό κτίριο του...

Λαμία: Νεαρός όρμησε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε παιδάκι

Με αυτοθυσία ένας νεαρός όρμησε σε φλεγόμενο ημιυπόγειο στο κέντρο της Λαμίας και έσωσε...

Θάσος: Ψαράς μπλέχτηκε στα δίχτυα του και κόντεψε να πνιγεί

Άγιο είχε ένας ψαράς στη Θάσο όταν μπλέχτηκε στα δίχτυα του και έπεσε στη...

Καλλιθέα: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κλοπές μοτοσυκλετών

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις άντρες ηλικίας 27, 35 και 38 ετών που...

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Μήνυμα του 112 σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτία και Εύβοια

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων - Αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλα τα αυτοκίνητα στην Αττική

Σοκαριστικοί διάλογοι των ανηλίκων για το θύμα τους στη Νέα Σμύρνη – «Μην πάω...

Σοκάρουν οι αποκαλυπτικοί διάλογοι συμμορίας ανηλίκων που μαχαίρωσε 15χρονο στη Νέα Σμύρνη και έκτοτε...

Τρεις συλλήψεις για κλοπές στην Κρήτη

Στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης ληστείας και τεσσάρων υποθέσεων κλοπών στα Χανιά προχώρησε η Αστυνομία,...

Πειραιάς: Θερμαινόμενος χώρος όλο το 24ωρο λόγω κρύου

Λειτουργία θερμαινόμενου χώρου σε 24ωρη βάση έχει προγραμματιστεί στον Δήμο Πειραιά για την προστασία...

Λαμία: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο των αγροτών

Με τελικό προορισμό την κεντρική πλατεία της Λαμίας, την πλατεία Ελευθερίας, ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σοκ! «Δεν προήλθε από ασφυξία ο θάνατος της Ίριδας!» – Τι κατέθεσε η Αγγελική Τσιόλα

Αλλάζει το τοπίο η νέα συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε...

Σείστηκε το Νευροκόπι από τις κραυγές της μάνας του αδικοχαμένου Ικάρου – Γαμπρός κηδεύτηκε ο Σμηναγός Τσιτλακίδης

Στην τελευταία κατοικία του ο Σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης - Εικόνες από αρχαία τραγωδία στην κηδεία του

Φρούριο το Κολωνάκι για το δείπνο της Σακελλαροπούλου

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 30 Ιανουαρίου, ανήμερα των...

Βγήκε στο Κολωνάκι με ρόμπα και γούνινες παντόφλες

Έχει τον τρόπο να κάνει «φασαρία» και να γίνεται...

Έγκλημα! «Αμέλεια» της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου μάς κόστισε 5.179.865 ευρώ

Μια σκανδαλώδη ενέργεια, ταυτόσημη με παράβαση καθήκοντος και απιστία...

Μάγκας ο Νίκος Μάνεσης

Πριν από λίγες ημέρες η εφημερίδα Δημοκρατία και το...

Κατέρρευσε πάνω από τον τάφο του σμηναγού Τσιτλακίδη η αρραβωνιαστικιά του, Μαρία

Δεν άφησε από την αγκαλιά της την φωτογραφία του αρραβώνα τους
spot_img

NEWSROOM