Πέμπτη 17/6/2021

«Προστασία» από τον Πτωχευτικό Κώδικα ζητά η Folli Follie

Προστασία από τους πιστωτές της μέσω τηςυπαγωγής της στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα αιτήθηκε η Folli Follie την τελευταία ημέρα του 2020.

Η εταιρεία υπέβαλε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα μετά από την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τους πιστωτές της και ειδικότερα με τους κατόχους των Eurobonds, των Swissbonds και των ομολογιών Schuldschein. Η συμφωνία εξυγίανσης έχει ήδη εγκριθεί από τις συνελεύσεις των κατόχων των Eurobonds και Swissbonds.

Το δικαστήριο θα συνεδριάσει για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ή μη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται οι συμφωνίες της εταιρείας με πιστωτές της τις τελευταίες δύο ημέρες του χρόνου.

Ειδικότερα, η Folli Follie υπέγραψε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνίεςαντικατάστασης εκδότη μεταξύ της FF Group Finance Luxembourg SA και της Folli Follie με τις Lucid Trustee Services Limited και Lucid Issuer Services Limited, βάσει των οποίων η εταιρεία αντικατέστησε την LuxCo I και LuxCo II ως εκδότριες των Eurobonds και των Swissbonds αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων ως πρωτοφειλέτιδα.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι από 30 Δεκεμβρίου 2020 συμφωνίες συναίνεσης και τροποποίησης μεταξύ της LuxCo II και της Folli Follie:

– Με την BANK OF CHINA (Luxembourg) S.A. Rotterdam Branch, κατόχου του Schuldschein ποσού 31 εκατ. ευρώ, και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft, δυνάμει της οποίας η Flli Follie αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 31 εκατ. ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων

– Με την AG Insurance, κατόχου του Schuldschein ποσού 20 εκατ. ευρώ, και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft, δυνάμει της οποίας η Folli Follie αντικατέστησε την LuxCo II ως οφειλέτιδα του Schuldschein ποσού 20 εκ. ευρώ και ανέλαβε το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων.

Η Folli Follie υπέγραψε, επίσης, σύμβαση κάλυψης ομολογιών ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού 13.007.018 ευρώ λήξεως το 2021 με την AIEF FF SPV, LP ως ανάδοχο και αρχικό ομολογιούχο και τους υφιστάμενους ομολογιούχους της εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα να καλύψουν ομολογίες μέχρι ποσού 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών, καθώς και με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (ως εκπροσώπου των ομολογιούχων) και την Lucid Agency Services Limited (ως διαχειριστή πληρωμών). Η ισχύς της σύμβασης κάλυψης και η εκταμίευση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, προϋποθέτουν την πλήρωση από την Folli Follie των προβλεπομένων στην σύμβαση κάλυψης αιρέσεων.

Η αίτηση υπαγωγής της Folli Follie στον Πτωχευτικό Κώδικα έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τις αποκαλύψεις για τις πράξεις των βασικών μετόχων Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσων, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της ενδιάμεσης Έκθεσης Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου που διενήργησε η εταιρεία Price Waterhouse η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία που διερευνά το σκάνδαλο διασπάθισης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Από το 2001 μέχρι και το 2018 που αποκαλύφθηκε η απάτη στην Folli Follie ΑΕΒΤΕ και σε θυγατρικές της, παρουσιάζονταν εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να καταβληθούν στους μετόχους 116.000.000 ευρώ υπό τη μορφή μερισμάτων ή μέσω επιστροφής κεφαλαίου.

Από την ενδιάμεση έκθεση προκύπτει πως τουλάχιστον από το 2007 μέχρι και το 2017, τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήταν ψευδή και παραπλανητικά, ενώ από το 2001 εμφανίζονται εικονικές πωλήσεις από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στην Ασία.

Επίσης, οι κατηγορούμενοι απεκόμισαν έσοδα 130,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από πωλήσεις μετοχών μέσω επτά περιπτώσεων ιδιωτικής τοποθέτησης την περίοδο 2004-2017, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που κατείχαν στην εταιρεία αλλά και την προνομιακή εσωτερική ενημέρωση για την πορεία της Folli Follie.

Για την υπόθεση οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος παραμένουν προφυλακισμένοι από το Σεπτέμβριο του 2020.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ