2/12/2021

ΑΔΜΗΕ: Νέες απευθείας αναθέσεις – Πλήρωσε 70 ευρώ την ώρα, υπηρεσίες που η ίδια εταιρεία πρόσφερε με 28!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Η απευθείας ανάθεση είναι πιο ακριβή από τον διαγωνισμό - Σε μια εταιρεία πήγαν 563.000 ευρώ

Οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή οι δαπάνες των κρατικών χρημάτων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές αρχές είναι ότι η διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής και value for money. Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει για το τι θέλει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Στο πλαίσιο της πανδημίας δόθηκε επιπλέον ευελιξία σε κάποιους κανόνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει «πάσο ελευθέρας», ούτε χαλαρότητα με το δημόσιο χρήμα χωρίς έλεγχο. Όσοι επιδιώκουν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες πρέπει να αποδείξουν ότι πράγματι τα έχουν ανάγκη και να αποδεχτούν την πληρέστερη και πιο συμφέρουσα προσφορά. Αν αντί της δέουσας επιμέλειας επιλέγεται η σπατάλη με αφορμή το «μαγικό» χρήμα της πανδημίας, οι συνέπειες για τους πολίτες είναι τεράστιες, ειδικά στην Ελλάδα που είναι αναγκασμένη να ξεπληρώνει ακόμα και σήμερα το κάθε ευρώ με αιματηρά μνημονιακά προαπαιτούμενα.

Η «δημοκρατία» συνεχίζει και σήμερα την έρευνά της για τις ακατανόητες απευθείας αναθέσεις του ΑΔΜΗΕ εν μέσω πανδημικής κρίσης, με σωρεία ερωτηματικών -αναπάντητων προς το παρόν- να προκύπτουν πια καθημερινά.

Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα φαίνεται από τις δημοσιευμένες συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ να έχουν δοθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τον ΑΔΜΗΕ σε μία συγκεκριμένη εταιρία που παρείχε ιατρικό προσωπικό.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πανδημίας, στις 6 Απριλίου 2020, κατατίθεται αίτημα για απευθείας ανάθεση

  1. Υπηρεσιών ιατρών εργασίας από την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. σε εργασιακούς χώρους του ΑΔΜΗΕ σε πέντε περιοχές, συνολικής διάρκειας απασχόλησης 128 ωρών για τρεις μήνες, αντί του ποσού των 5.376 ευρώ και
  2. Ιατρών εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, πάλι από την ΕΞΥΠΠ, σε εργασιακούς χώρους συνολικής διάρκειας απασχόλησης 800 ωρών για 25 ημέρες αντί 59.200 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για το πρώτο σκέλος υπάρχει νομική υποχρέωση για παρουσία Ιατρών Εργασίας.
nb eggrafo admie giatroi
6.4.2020: Η πρώτη ετεροχρονισμένη απευθείας ανάθεση του ΑΔΜΗΕ στην εταιρία ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. για παροχή ιατρικού προσωπικού λόγω Covid αντί 65.376 ευρώ. Με συμπληρωματικές συμβάσεις ανήλθε σε 96.800 ευρώ

Στην ανωτέρω έγκριση αναφέρεται ως αιτιολόγηση της ανάγκης «εξαιτίας των έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διάδοσης και εξάπλωσης του κορωνοϊού».

Όπως σημειώνεται, για τις συνολικά 800 ώρες απασχόλησης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, το κόστος για τις υπηρεσίες αυτές ανέρχεται σε 74 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης.

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από 11.03.2020 έως 11.06.2020, με συνολική αξία σύμβασης 64.576 ευρώ.

Με συμπληρωματική σύμβαση στις 5.5.2020  συμφωνήθηκε η «χρονική επέκταση της προηγούμενης σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 11 επιπλέον εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και τις 06.05.2020 με ταυτόχρονη επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 29.304 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (396 x 74 €/ ώρα απασχόλησης)». Έτσι το συνολικό κόστος, μαζί με την επέκταση κατά 71 ώρες για τους ιατρούς εργασίας, ανήλθε σε 96.862 ευρώ.

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης για τον κορωνοϊό, νομιμοποιείται ο ΑΔΜΗΕ για την εν λόγω απευθείας ανάθεση. Κι αυτό, με δεδομένο ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι αναθέτων φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Ενέργειας και όχι από τα υπουργεία που αναφέρονται στις σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τις ημερομηνίες κι αν είναι μέσα στα όρια του επιτρεπτού η ανωτέρω σύμβαση να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 16.3.2020, αλλά να τίθεται σε ισχύ από 11.3.2020, ενώ το στέλεχος του ΑΔΜΗΕ που υπογράφει φέρεται να ενεργεί δυνάμει τής από 12.4.2020 έγκρισης. Δηλαδή, η παροχή των υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων άρχισε στις 11.3.2020, πριν καν εγκριθεί και συμβασιοποιηθεί;

Μία παράμετρος ακόμα έχει να κάνει με την αιτιολόγηση ανάγκης που υπογράφηκε στις 12 Απριλίου! Συμπεραίνεται, δηλαδή, από τον ΑΔΜΗΕ ότι λόγω πανδημίας «κρίνεται απολύτως απαραίτητη και η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ενημέρωσης από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων». Και ότι «συνάγεται η αναγκαιότητα της άμεσης κάλυψης των σχετικών αναγκών και προτείνεται η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών στην εταιρεία “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ κ’ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ’ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.”, η οποία, βάσει της τελευταίας σύμβασης παρείχε στον ΑΔΜΗΕ υπηρεσίες ιατρών εργασίας και η συνεργασία υπήρξε απόλυτα ικανοποιητική, έχει δε τη δυνατότητα να παράσχει άμεσα και τη σχετική υπηρεσία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

Στις 11.5.2020 υπάρχει νέο αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για παροχή υπηρεσιών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για 1.800 ώρες αντί 70 ευρώ την ώρα (126.000 ευρώ), με δυνατότητα προαίρεσης 50% για 900 ώρες (63.000 ευρώ). Ξανά με απευθείας ανάθεση στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε.

Στις 29.5.2020 ο ΑΔΜΗΕ δίνει έγκριση επειδή «η εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.” καλύπτει επί μακρόν τον ΑΔΜΗΕ σε επίπεδο ιατρών εργασίας και εξαιτίας της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα του ΑΔΜΗΕ και κάλυψε την ανάγκη και για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ανά την Ελλάδα».

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για γιατρούς εργασίας, αλλά για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (!) που έδιναν συμβουλευτική παρουσία στους εργασιακούς χώρους αποκλειστικά για τον Covid. Σημειώνει δε ότι «με την από 7.5.2020 προσφορά της η εταιρία “ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.” παρείχε έκπτωση επί του ανά ώρα κόστους απασχόλησης (70€/ώρα) συγκριτικά με το κόστος της σύμβασης ΔΕΑ-99743 (74 €/ώρα)».

Στις 19.6.2020 η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από 8.5.2020 και ισχύ έως 16.7.2020 αντί 126.000 ευρώ. Πώς, όμως, εξηγείται το γεγονός ότι η σύμβαση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 19.6.2020 αλλά παρ’ όλα αυτά έχει ενεργοποιηθεί από 8.5.2020;

Στις 4.9.2020, συμπληρωματικά, συμφωνείται «η χρονική επέκταση της σύμβασης σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 25 επιπλέον εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και τις 20.8.2020» καθώς και «η επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 63.000 ευρώ (900 ώρες x 70 €/ώρα απασχόλησης)», με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται σε 189.000 ευρώ.

Στις 22.9.2020 υπάρχει αίτημα, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, για απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από την ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. συνολικής διάρκειας απασχόλησης 1.800 ωρών για 50 ημέρες, για 4 ώρες/ημέρα ανά εγκατάσταση, με προϋπολογισμό στις 126.000 ευρώ.

Αιτιολογία είναι η ίδια με τις προηγούμενες, ενώ αυτή τη φορά αναφέρεται ότι εγκρίνεται: «Η αναδρομική ισχύς της σύμβασης από 21.8.2020». Σε άλλο σημείο αναγράφεται ότι: «Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 21.8.2020 και ισχύει έως 30.10.2020».

Συνολική αξία σύμβασης στα 126.000, με κόστος ανά ώρα απασχόλησης στα 70 ευρώ. Εγκρίθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στις 7.10.2020. Στη σύμβαση η ηλεκτρονική υπογραφή έχει ημερομηνία 9.11.2020.

Όταν έγινε διαγωνισμός η τιμή μειώθηκε δραματικά

Έπειτα από τρεις απευθείας αναθέσεις ο ΑΔΜΗΕ αποφασίζει στις 2.10.2020 τη διεξαγωγή διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε εργασιακούς χώρους του ΑΔΜΗΕ» για 120 ημέρες, για 4 ώρες/ημέρα ανά εγκατάσταση (4.320 ώρες, με δικαίωμα επαύξησης 1.440 ωρών), ύψους 302.400 ευρώ. Για το δικαίωμα επαύξησης το ποσό ήταν ύψους 108.000 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ εκίνησε τον διαγωνισμό με 70 ευρώ/ώρα.

Κατατέθηκαν τρεις προσφορές:

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. 122.688 ευρώ.
  2. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. 148.608 ευρώ.
  3. OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ 228.096 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. (που είχε πάρει τις τρεις απευθείας αναθέσεις) κοστολογεί πλέον τις υπηρεσίες της στα 28,40 ευρώ/ώρα. Ενώ στις απευθείας αναθέσεις λάμβανε 70 και 74 ευρώ!!!

nb eggrafo admie giatroi1
Έπειτα από τρεις απευθείας αναθέσεις του ΑΔΜΗΕ στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε., με κόστος 70-74 ευρώ/ώρα για παροχή ιατρικού προσωπικού, διεξάγεται διαγωνισμός. Εκεί επικρατεί πάλι η ΕΞΥΠΠ Προστασία, αλλά με κόστος για τις ίδιες υπηρεσίες στα 28 ευρώ/ώρα!

Το βασικό ερώτημα είναι για τον ΑΔΜΗΕ: Αν έκανε διαγωνισμούς και στις προηγούμενες τρεις απευθείας αναθέσεις, δεν θα λάμβανε χαμηλότερες προσφορές; Ακόμα κι από την ίδια εταιρία! Και πώς είναι δυνατόν κάτι που κοστολογείται με 70 ευρώ σε απευθείας ανάθεση, να μετατρέπεται σε 28 ευρώ όταν γίνεται διαγωνισμός; Αλλά τα ερωτήματα που διατυπώνουμε είναι μάλλον ρητορικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η σύμβαση ύψους 122.688 ευρώ τέθηκε σε ισχύ από 1.4.2021 με ισχύ έως 20.9.2021.

nb eggrafo admie giatroi2 scaled
Στον διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ η ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. λαμβάνει 28,40 ευρώ ανά ώρα για τις υπηρεσίες της από 1.4.2021

Ωστόσο, υπήρξε και μία ενδιάμεση απευθείας ανάθεση με έγκριση στις 9.2.2021. Αντί ποσού 151.200 ευρώ, με ισχύ από 1.1.2021 έως 31.3.2021. Και με τον ΑΔΜΗΕ να δίνει στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. για μία ακόμα φορά 70 ευρώ ανά ώρα, όπως αναγράφεται ρητώς.

nb eggrafo admie giatroi3
Με απευθείας ανάθεση από τον ΑΔΜΗΕ η ίδια εταιρία λαμβάνει 70 ευρώ/ώρα για τις υπηρεσίες της έως 31.3.2021. Μία ημέρα μετά, σε διαγωνισμό, τις κοστολογεί κάτω από 29 ευρώ!

Είναι σύμφωνοι οι Κινέζοι επενδυτές

Όλα αυτά μοιάζουν εξωπραγματικά. Τις εξηγήσεις τις οφείλει ο ΑΔΜΗΕ απέναντι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Και, αλήθεια, τι λένε οι Κινέζοι επενδυτές του ΑΔΜΗΕ, που όλοι τους υποδέχτηκαν μετά βαΐων και κλάδων το 2017, για όλα αυτά;

Όχι, δηλαδή, μόνο ο διευθύνων σύμβουλος Μανούσος Μανουσάκης, αλλά και η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος Chen Dong. Είναι σύμφωνοι οι ξένοι μεγαλοεπενδυτές με αυτές τις «ελληνικές» πρακτικές και με τα περιττά κόστη να τα πληρώνει μια ζωή στο τέλος ο Έλληνας φορολογούμενος; Το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ ελέγχει τι γίνεται; Κι εν τέλει ποιος ελέγχει τον ΑΔΜΗΕ;

Η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν επιτρέπει ετεροχρονισμένη έγκριση

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε οδηγία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής παρεκκλίσεων δυνάμει των ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του ιού. Η Οδηγία εκδόθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2020 λόγω της πανδημίας με τίτλο «Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού Covid-19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του».

Εκεί επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «…με τις διατάξεις των ΠΝΠ δεν μπορούν να εισάγονται παρεκκλίσεις… ακόμη και στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων της παρούσας υγειονομικής κρίσης, οι οποίες να αφίστανται από τις γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων… Τέτοιες διατάξεις είναι ιδίως η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, η αιτιολόγηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, καθώς και η υποχρέωση ανάρτησης, έστω και εκ των υστέρων, των ανωτέρω συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ».

Δηλαδή, βλέπουμε ότι ναι μεν υπάρχει πρόβλεψη που καθιστά αποδεκτό το να αναρτηθεί μία σύμβαση ετεροχρονισμένα, όμως δεν αναφέρεται δυνατότητα για ετεροχρονισμένη έγκριση, όπως φέρεται ότι έχουν πάρει οι συμβάσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε.

nb eggrafo admie giatroi4
Οι τέσσερις απευθείας αναθέσεις στην ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. από τον ΑΔΜΗΕ ύψους 563.000 ευρώ σε έναν χρόνο με «χρέωση» 70-74 ευρώ/ώρα

ΔΕΔΔΗΕ: Τα «ψιλά» γράμματα της συμφωνίας με τη Macquarie

Στην κυβέρνηση, όπως ήταν αναμενόμενο, πανηγύρισαν για το ξεπούλημα του ΔΕΔΔΗΕ στην αυστραλιανή Macquarie τον προηγούμενο μήνα. Όπως είναι γνωστό, οι Αυστραλοί πήραν «προίκα» τα καλώδια μήκους 240.000 χιλιομέτρων, 8.000.000 πελάτες και εγγυημένα έσοδα 850.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέροντας τίμημα μόλις 2 δισ. ευρώ για το 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ωστόσο, αν διαβάσει κάποιος πιο προσεκτικά τα «ψιλά» γράμματα της συμφωνίας, τότε θα διαπιστώσει ότι η Macquarie δεν δίνει ακριβώς 2 δισ. ευρώ. Επί της ουσίας η επένδυση «μεταμορφώνεται» σε ένα δάνειο που παρείχε και που εγγυημένα θα εισπράξει.

Στα βασικά σημεία της συμφωνίας μετόχων προβλέπεται συγκεκριμένη πολιτική μερισμάτων και χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με βάση την οποία θα αποδίδεται, υπό προϋποθέσεις, ως μέρισμα το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85.000.000 ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος.

Δηλαδή, σε οποιαδήποτε περίπτωση η Macquarie θα λαμβάνει ως μέρισμα το ποσό των 85.000.000 ευρώ ετησίως! Επί της ουσίας είναι εγγυημένη η βραχυπρόθεσμη απόσβεση της επένδυσης της αυστραλιανής εταιρίας.

Έτσι, η Macquarie γίνεται ο πιο δυνατός παίκτης στον ΔΕΔΔΗΕ με προσφορά 2 δισ. ευρώ, αλλά έχοντας λαμβάνειν από τη συμφωνία τουλάχιστον 85.000.000 ετησίως βρέξει-χιονίσει.

Τα τελευταία χρόνια τα καθαρά κέρδη του ΔΕΔΔΗΕ δεν φτάνουν σε αυτό το ποσό, όμως ακόμα κι αν ξεπεράσουν τα 85.000.000, πάλι θα είναι ωφελημένη η συγκεκριμένη εταιρία, αφού θα λαμβάνει το 95% οποιουδήποτε ποσού άνω του προαναφερθέντος.

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραίτηση του επικεφαλής του Twitter – ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας

Ο Τζακ Ντόρσεϊ αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Twitter, της εταιρείας...

Ελληνικές επιχειρήσεις στη δίνη της τουρκικής κρίσης

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην Τουρκία έχει πλήξει και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται...

Dimand και Red οι τελικοί μονομάχοι για τις Γούρνες!

Τα δύο επενδυτικά σχήματα κλήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ να υποβάλουν βελτιωμένες προτάσεις για την αξιοποίηση του ακινήτου

Προϋποθέσεις και αιρέσεις των δήθεν υποψηφίων και συστηματική παραπλάνηση για την Attica Bank

Παρότι θα έπρεπε να έχει τεθεί ήδη εκτός Χρηματιστηρίου (και μόνο τα αρνητικά ίδια...

«Μανούρα» της Ιταλίας με Apple και Amazon – Γιατί επέβαλε πρόστιμα στους κολοσσούς

Η Ιταλία επέβαλε πρόστιμο ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων στους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες Amazon και...

UBS: Το 2022 θα αποδειχθεί έτος ανακαλύψεων για τους επενδυτές

Σε έτος ανακαλύψεων, το οποίο θα αποκαλύψει ποια μορφή έχει πλέον η νέα «κανονικότητα»,...

ΕΔΑ Αττικής: Πυκνώνει το δίκτυο φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής και παρέχει κίνητρα για τη σύνδεση καταναλωτών

Είναι δεδομένο ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος...

Η Cisco παραβίασε προσωπικά δεδομένα κατά την τηλεκπαίδευση

Παρανόμως πωλήθηκαν τα δεδομένα των χρηστών

Η Sunlight και το ReGeneration παρουσιάζουν την 1η Ακαδημία Μηχανικής Παραγωγής για νέους & νέες πτυχιούχους

Το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης για νέους & νέες πτυχιούχους, και...

Νέα παρουσίαση από τη Lamda για την ανάπλαση στο Ελληνικό

Χωρίς ιδιαίτερες ειδήσεις, αναλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σε λεπτομέρειες που είναι ήδη γνωστές για την πορεία των έργων

H ZEN.COM εξισορροπεί τους όρους υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς, προς όφελος των ΜμΕ

H ZEN.COM ανατρέπει τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις...

Σπάνε τα κοντέρ τα έσοδα της Pfizer από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Είναι πολλά τα λεφτά Άλμπερτ...

H εταιρεία THE HOMES DEVELOPMENTS παρουσιάζει ένα νέο κτίριο πολυτελών κατοικιών στη Γλυφάδα

H εταιρεία THE HOMES DEVELOPMENTS, είναι μια νέα εταιρεία στην Ελλάδα που θα προχωρήσει...

Στο φως η απάτη στο Ελληνικό!

Πάρτι real estate, η ανάπλαση του Ελληνικού, με τη Lamda να έχει σχεδόν αποσβέσει το ευτελές τίμημα που συμφώνησε μέσω προκαταβολών

Imperial Tobacco: Ανατρέπει τα δεδομένα με το νέο σύστημα θερμαινόμενου καπνού PULZE και iD

Η Ελλάδα επιλέχθηκε από την Imperial Tobaccο, δημιουργός των τσιγάρων Davidoff, ως μία από...

Έρευνα UBS: Οι βιώσιμες επενδύσεις σημαντικότερες παρά ποτέ για τους επενδυτές

Οι επενδυτές διακρίνουν ολοένα και περισσότερα οφέλη και πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση βιώσιμων επενδύσεων...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το δράμα της Καίτης Γκρέυ: Δεν θα μάθει ποτέ ότι πέθανε ο γιος της

Τις πιο τραγικές στιγμές ζει η οικογένεια της Αγγελικής...

Πυρά από τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη: «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Την οργή σύσσωμης της πολιτείας αλλά και των κομμάτων...

«Βόμβα»! Ο γυναικολόγος της Παρθένας Κουτμερίδου κατηγορεί τον σύζυγό της

Θλίψη και οδύνη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 42χρονης...

Κραυγή αγωνίας του Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη για τον εξαφανισμένο γιο του: «Πού είσαι, Νικόλα μου;»

«Φυλακισμένος» σε σέκτα, σε κάποια χώρα της Σκανδιναβίας ο 22χρονος;

Πέθανε η 38χρονη κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρθένα Κουτμερίδου

Την τελευταία της πνοή άφησε η 38χρονη κόρη του...

Ελένη Κοκκίδου: «Ξύπνησα στην εντατική, δεν κατάλαβα τι έγινε! Περίμεναν ότι θα πεθάνω»

Καλεσμένη βρέθηκε σήμερα η Ελένη Κοκκίδου στην εκπομπή «Πρωινό»...

Σάστισε με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη για τις ΜΕΘ ο νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου

Άφωνους άφησε τους επιστήμονες της ιατρικής κοινότητας ο Κυριάκος...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ