8-8-2020

«Καρφιά» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη λειτουργία του πρακτορείου «Άργους» – Κάνει λόγο για μεροληψία

Οι καταστροφικές παθογένειες που έχουν προκληθεί από τη «συμμετοχή ορισμένων μόνο εκδοτικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο» του «Άργους», του μοναδικού πρακτορείου διανομής Τύπου, επισημαίνονται -μεταξύ άλλων- σε γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκτός από σημαντικές διαπιστώσεις περιέχει και συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία, που αποτελεί κοινωνικό αγαθό.

Στη γνωμοδότηση που -μεταξύ άλλων- εξετάζει τη λειτουργία του πρακτορείου «Άργος» (ευρύτερων συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη) αναφέρεται, για παράδειγμα, πως «η συμμετοχή ορισμένων μόνο εκδοτικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο και συνεπώς στη διακυβέρνηση του μοναδικού πρακτορείου διανομής Τύπου εξ ορισμού αποδυναμώνει την ανταγωνιστική ουδετερότητα μεταξύ των εκδοτικών εταιριών».

Διαπιστώνεται, ακόμη, πως η δραστηριοποίηση αυτών των εκδοτικών επιχειρήσεων στην πρακτόρευση της διανομής, μέσω του Άργους, «ενέχει τον κίνδυνο υιοθέτησης» εκ μέρους τους «πρακτικών αποκλεισμού τον ανταγωνιστών τους, η οποία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες». Εν ολίγοις, η επιτροπή επισημαίνει το αυτονόητο, πως δηλαδή όταν μόνο κάποιοι εκδότες συμμετέχουν στο πρακτορείο που διανέμει τον Τύπο, είναι πιθανόν να το χρησιμοποιούν προκειμένου να εφαρμόσουν αθέμιτες πρακτικές στους ανταγωνιστές τους, δηλαδή στους υπόλοιπους εκδότες.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όμως, που περιέχει και την καταγραφή εκ μέρους των εκδοτικών επιχειρήσεων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της μονοπωλιακής θέσης του Άργους, δεν μένει μόνο σε διαπιστώσεις. Εξετάζει και μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης.

Μία από αυτές είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εκδοτικών εταιριών, «οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη του πρακτορείου», με τη δημιουργία «μιας αντισταθμιστικής ισχύος αγοράς», να δοθεί δηλαδή στους εκδότες η δυνατότητα να διαπραγματεύονται συλλογικά και όχι ατομικά τους όρους της συνεργασίας τους.

Δείτε επίσης: Ο Βελόπουλος ζητάει απαντήσεις για τον «στραγγαλισμό» του Τύπου από την ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Ακόμη μία λύση που εξετάζεται είναι η θεσμοθέτηση ενός Κώδικα Συμπεριφοράς, που μπορεί να επιβληθεί ως μέτρο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται από το πρακτορείο διανομής Τύπου, το Άργος. Εξετάζονται, ακόμη, προτάσεις όπως η θεσμοθέτηση από το υπουργείο Οικονομικών ενός νομοθετικού πλαισίου, ώστε να χαρακτηριστούν οι υπηρεσίες διανομής Τύπου Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), γεγονός που θα οδηγούσε στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο πρακτορείο διανομής με αντάλλαγμα μια περιορισμένη τιμολογιακή πολιτική για τους εκδότες, αλλά και η σύσταση μιας Αρχής Εποπτείας και Ρύθμισης Πρακτόρευσης Έντυπου Τύπου, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διανομή.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ