Τρίτη 15/6/2021

Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα ανοίξουν 50.000 θέσεις εργασίας με αποδοχές από 600 έως 950 ευρώ!

«Φρένο» στα ολοένα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας επιχειρεί το υπουργείο
Εργασίας, μέσω παλαιών και νέων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ορανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του οργανισμού έφτασε τον
Ιούλιο τα 1.095.997 άτομα. Εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω της πανδημίας, τότε θα πρέπει να αναμένεται νέα αλματώδης αύξηση της ανεργίας το φθινόπωρο.

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το υπουργείο
Εργασίας, έχει προχωρήσει αφενός σε βελτιωτικές αλλαγές στα υφιστάμενα
προγράμματα, αφετέρου στον σχεδιασμό νέων, τα οποία θα στοχεύουν στην
καταπολέμηση της ανεργίας στους κλάδους και στις περιοχές που έχουν πληγεί
περισσότερο.

Στόχος των προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν σταδιακά έως τον Δεκέμβριο, είναι η δημιουργία περίπου 50.000 θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, έξι προγράμματα θα αφορούν τις ηλικίες 18 έως 30 ετών για 30.000 θέσεις εργασίας και τρία προγράμματα θα στοχεύουν στις ηλικίες 30 ετών και άνω για 20.000 θέσεις.

Ποια είναι τα προγράμματα

Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία ο σχεδιασμός του ΟΑΕΔ επικεντρώνεται αφενός
στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες,
αφετέρου στην ενίσχυση περιοχών με υψηλή ανεργία. Οι αποδοχές εκκινούν
από 600 ευρώ μηνιαίως και φτάνουν έως τα 950 ευρώ, αναλόγως του επιπέδου
σπουδών.

Παράλληλα, στο τραπέζι έχου πέσει δύο προγράμματα που αφορούν το πρώτο στην επιδότηση νέων, και ειδικά γυναικών, για τη δημιουργία επιχειρήσεων, με ποσό που θα φτάνει τα 17.000 ευρώ, και το δεύτερο την κατάρτιση και απασχόληση σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση. Για τους ανέργους άνω των 30 ετών τα προγράμματα στοχεύουν στις λεγόμενες περιφέρειες σε μετάβαση και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και οι αποδοχές των ανέργων θα ανέρχονται 700 ευρώ μηνιαίως.

Υπόλοιπα προγράμματα που «τρέχουν»

Την ίδια ώρα στον ΟΑΕΔ υπάρχου αρκετά προγράμματα, τα οποία είναι ανοιχτά για αιτήσεις, τα κυριότερα είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 22-29 ετών, το οποίο αφορά 3.500 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 μήνες και η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαία.

2. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 18-29 ετών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, το οποίο αφορά 8.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η επιδότηση του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις φτάνει στο 75% και το ανώτατο όριο στα 750 ευρώ, ενώ επιδοτούνται αντίστοιχα και τα δώρα και επιδόματα.

3. Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών για 8.500
θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των
δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις φτάνει στο 75% και το ανώτατο όριο στα 750 ευρώ.

4. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω, το οποίο διαθέτει
8.300 θέσεις με 75% επιδότηση (έως 800 € μηνιαία) σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον
9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Η επιδότηση του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις
φτάνει στο 75% και το ανώτατο όριο στα 750 ευρώ.

5. Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών για 8.300
θέσεις με 75% επιδότηση σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις δήμων και
Περιφερειών. Η επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους ανέρχεται σε 75% και το ανώτατο όριο στα 750 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια επιχορήγησης είναι στους 12 μήνες, με δυνατότητα
επέκτασης για άλλους 12, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

6. Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.200 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα, με επιδότηση 60%, για ανέργους έως 39 ετών, σε κλάδους υψηλής
εξειδίκευσης. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 60% και το
ανώτατο όριο αποδοχών στα 700 ευρώ για κατόχους πτυχίου, στα 750
ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού και στα 800 ευρώ τον μήνα για
κατόχους διδακτορικού. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ