Κυριακή 20/6/2021

«Μηχανική υποστήριξη» μέσω ΕΣΠΑ για νεοφυείς επιχειρήσεις

Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση (εντός Ιανουαρίου) μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021

Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ μπορούν να λάβουν μέσω ΕΣΠΑ οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε τη σχετική πρόσκληση, ύψους 60.000.000 ευρώ, για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, με στόχο την κάλυψη εξόδων των επιχειρήσεων σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξης του 50% κατ’ ελάχιστον, και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021. Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση (εντός Ιανουαρίου) μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021. Θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis

Δικαιούχοι της δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01/01/2020, είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης το 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ, συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ, όπως θα ορίζεται στο σχετικό παράρτημα, δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης και ο τομέας καινοτομίας τους είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3.

Με την παρούσα χρηματοδότηση δίνεται μια σημαντική «ανάσα» στις πληττόμενες από την πανδημία νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα κρίσιμα βήματά τους.

Β. Παπ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ