Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Αυτό είναι το νέο τοπίο στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα: Οι αυξήσεις και το άγρυπνο βλέμμα της Εφορίας

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, αναστέλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αλλάζουν και οι φορολογικές κλίμακες.

Από το νέο έτος τέθηκε σε εφαρμογή μια σειρά από μέτρα που οδηγούν σε έμμεσες αυξήσεις μισθών, καθώς μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, αναστέλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αλλάζουν και οι φορολογικές κλίμακες, αφού προστέθηκε ο πρώτος φορολογικός συντελεστής του 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

Μείωση εισφορών

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά συνολικά 3 ποσοστιαίες μονάδες για εργαζόμενο και εργοδότη, φέρνοντας αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και οικονομικά οφέλη στους εργοδότες, καθώς μειώνεται σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος.

Η αύξηση γα τους εργαζομένους αρχίζει από τα 9,70 ευρώ τον μήνα για μεικτό μισθό 800 ευρώ και φτάνει έως τα 24,2 ευρώ τον μήνα για μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ.

Για τους εργοδότες το αντίστοιχο κέρδος από το «ψαλίδι» των ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από τα 12 ευρώ τον μήνα, σε περίπτωση που αμείβει τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για πλήρη απασχόληση και ξεπερνάει τα 35,8 ευρώ, εάν ο μισθός είναι της τάξεως των 2.000 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχει ένας φορολογούμενος τόσο μικρότερο είναι το όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Με αυτόν τον τρόπο «τιμωρούνται» τα εισοδήματα από τα 1.200 ευρώ μεικτά, που αποτελούν, μάλιστα, και τη λεγόμενη «μεσαία τάξη».

Ωστόσο, η «παγίδα» κρύβεται στις υπόλοιπες ελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και φέρνουν σημαντικές έμμεσες αυξήσεις στο μισθό των εργαζομένων.

Σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτού ανέρχονται σε 39,66%, μετά και την πρόσθετη μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει από τον περασμένο Ιούνιο. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονται κατά 15,33% στον εργαζόμενο και κατά 24,33% στον εργοδότη. Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνει το συνολικό ασφάλιστρο στα 36,66% και μεταφράζεται σε «ψαλίδισμα» κατά 7,5% των εισφορών.

Αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης

Το μέτρο αγγίζει περίπου 1.200.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, και φορολογουμένους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα. Από την αναστολή αυτή εξαιρούνται μόνο τα εισοδήματα από συντάξεις και τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Αυτό σημαίνει πως όσοι εργαζόμενοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ θα δουν έμμεση αύξηση στον μισθό τους που αρχίζει από τα 1,63 ευρώ τον μήνα για απολαβές πάνω από 1.100 ευρώ τον μήνα μεικτά, φτάνει τα 25,81 ευρώ για μεικτό μισθό 2.000 ευρώ και κλιμακώνεται ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα:

α) Φυσικά πρόσωπα που θα δηλώσουν για το 2020 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, υπεραξίες μετοχών, ομολόγων και άλλων αποταμιευτικών προϊόντων.

β) Μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων οι αποδοχές του 2021, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και πριν από τη φορολόγησή τους, υπερβαίνουν τα 857 ευρώ τον μήνα ή τα 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, με το επιχείρημα από πλευράς κυβέρνησης ότι τα εισοδήματά τους δεν έχουν πληγεί από την πανδημία.

Φορολογικοί συντελεστές

Επιπλέον έμμεση αύξηση μισθού θα δουν εκατομμύρια φορολογούμενοι από τους νέους φορολογικούς συντελεστές. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος έχει εφαρμοστεί ο κατώτατος συντελεστής του 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

Με τη νέα κλίμακα επέρχεται μείωση του φορολογικού βάρους για εκατομμύρια φορολογουμένους. Οι μισθωτοί θα δουν τις ελαφρύνσεις από τους μισθούς του Ιανουαρίου με μείωση της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, ενώ οι επαγγελματίες από το εκκαθαριστικό του 2021.

Όσον αφορά την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο, πρόκειται να ισχύσουν τα εξής:

  • Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
  • Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
  • Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
  • Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
  • Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Στη νέα της μορφή η φορολογική κλίμακα εισοδήματος των φυσικών προσώπων θα οδηγεί σε μειώσεις του φόρου εισοδήματος έως 450 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα κάνει την εμφάνισή του από το 2021 και θα ανέρχεται σε έως 1.700 ευρώ.

Για παράδειγμα, άγαμος μισθωτός με μηνιαίο μισθό 800 ευρώ μεικτά θα δει αύξηση στον μισθό του 8,81 ευρώ τον μήνα ή 123,32 4 ευρώ τον χρόνο. Αυτό σημαίνει πως θα πάρει στο «χέρι» 687,04 ευρώ αντί για 671,9 ευρώ το 2019.

Μισθωτός με δύο παιδιά από τον Ιανουάριο θα δει τις απολαβές του να ενισχύονται κατά 14,53 ευρώ τον μήνα ή κατά 203,43 ευρώ τον χρόνο. Για τον ίδιο εργαζόμενο το όφελος του εργοδότη του αγγίζει τα 21,48 ευρώ τον μήνα ή τα 300,72 ευρώ σε ετήσια βάση. Ο νέος μισθός θα διαμορφωθεί στα 957,51 ευρώ τον μήνα, από τα 942,98 ευρώ που λάμβανε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020.

Το μεγαλύτερο όφελος σωρευτικά θα έχουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Εργαζόμενος με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ θα έχει όφελος 42,75 ευρώ τον μήνα ή 598,54 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα ο εργοδότης του θα έχει ελάφρυνση στο μη μισθολογικό κόστος κατά 35,8 ευρώ σε μηνιαία βάση ή 501,2 ευρώ σε ετήσια. Ο καθαρός μισθός του εν λόγω εργαζόμενου θα διαμορφωθεί στα 1.462,32 ευρώ τον μήνα από τα 1.419,57 ευρώ.

Όφελος θα έχουν και οι επαγγελματίες, που όμως θα φανεί κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης στα μέσα του 2021.
Παράδειγμα: Επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ καταβάλλει ετήσιο φόρο εισοδήματος ύψους 2.200 ευρώ. Το 2021 θα καταβάλει για τα εισοδήματα του 2020 φόρο ύψους 900 ευρώ, δηλαδή 1.300 ευρώ λιγότερα.

Επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πλήρωνε τα προηγούμενα χρόνια 8.800 ευρώ στον φόρο εισοδήματος. Πλέον θα καταβάλει 7.300 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ λιγότερα.

Καραδοκεί η… Εφορία

Μπορεί οι έμμεσες αυξήσεις στον μισθό να φέρνουν χαμόγελα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ωστόσο στα… ψιλά γράμματα φαίνεται πως η Εφορία καραδοκεί και είναι έτοιμη να «ροκανίσει» τα εισοδήματα των φορολογουμένων.

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα αυξηθεί το δηλωθέν εισόδημα, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να δηλώσουν υψηλότερες αποδοχές, κάτι που θα τους οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα, με μεγαλύτερους συντελεστές.

Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ, δηλαδή στους χαμηλόμισθους.

Για μεικτό μισθό 1.000 ευρώ ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο φόρο κατά 3 ευρώ, περιορίζοντας την έμμεση αύξηση μισθού που θα έχει από την αρχή του νέου έτους, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Αντίστοιχα, για μεικτό μισθό 2.000 ευρώ θα υπάρξει «ψαλίδι» στην έμμεση αύξηση των μηνιαίων αποδοχών κατά 7 ευρώ.

Όσο μεγαλύτερες είναι οι αποδοχές, μετά και τις ελαφρύνσεις, τόσο πιο αυξημένος θα είναι και ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν οι εργαζόμενοι στην Εφορία.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ