Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Τρεις μέρες προθεσμία για τα 250.000.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις

Διαβάστε τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Τρεις ημέρες περιθώριο έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19».

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 250.000.000 ευρώ, υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ και παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων αίτηση μπορούν να υποβάλουν τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι όσο και πολύ μικρές επιχειρήσεις με έως 9 εργαζομένους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες: Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2019, να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Επίσης, να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση, κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους, ενώ το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από μία σειρά κατηγορίες (των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης, δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν από την επιχείρηση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους και των διάφορων λειτουργικών εξόδων) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ