20/5/2022

Οικιακά φωτοβολταϊκά με πώληση ενέργειας και έσοδα 300-400 € τον χρόνο

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Διαδικασίες-εξπρές υπόσχεται το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όσους καταναλωτές μπουν στο νέο πρόγραμμα

Τη δυνατότητα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης μέγιστης ισχύος μέχρι 6 κιλοβάτ δίνει στους οικιακούς καταναλωτές το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το περίσσευμα της παραγόμενης ενέργειας θα πωλείται στο δίκτυο, αποφέροντας έσοδα στον ιδιοκτήτη που θα είναι αφορολόγητα.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Μικρής Ισχύος σε Κατοικίες Συνδεδεμένες με Αντίστοιχη Παροχή Οικιακής Χρήσης, όπως ονομάζεται, θα ξεκινήσει να «τρέχει» από τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου, και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Εντός του μήνα ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο που θα αφορά σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των μη διασυνδεμένων νησιών.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 6351/30.12.2021), προβλέπονται γρήγορες διαδικασίες τόσο της ηλεκτρονικής αίτησης όσο και της ανταπόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο.

Απάντηση σε 15 ημέρες

Ο αιτών θα πρέπει να λαμβάνει απάντηση για το αν εγκρίνεται η αίτησή του εντός 15 ημερών, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να κατασκευάσει τα έργα σύνδεσης εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον αιτούντα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου, και εντός τεσσάρων μηνών, εφόσον απαιτούνται νέα έργα δικτύου.

Μεταξύ του οικιακού καταναλωτή-κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο θα υπογράφεται σύμβαση συμψηφισμού, σύμφωνα με την οποία η περίσσια από την καταναλισκόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο με σταθερή τιμή αναφοράς (8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Απόσβεση 300-400 ευρώ ετησίως

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει απόσβεση της επένδυσης σε βάθος από οκτώ έως 10 ετών και έσοδα της τάξης των 300 έως 400 ευρώ ετησίως, τα οποία γίνονται καθαρά έσοδα μετά τον χρόνο απόσβεσης έως την εικοσαετία.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, το νέο ειδικό πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, των προσόψεων και των σκιάστρων (πέργκολες), όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 της του ν. 4067/2012, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους.

Ποιοι εντάσσονται και με ποιες προϋποθέσεις

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.), και έχουν ήδη κατά τον χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών ύστερα από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Πέραν αυτού, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, έπειτα από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά και ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Απαραίτητο όρο συνιστά, επίσης, η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού – επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση δράσεων χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Μέγιστη ισχύς ανά περιοχή

Το νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ αφορά σε όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα με το σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 6 κιλοβάτ, και για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 3 κιλοβάτ.

Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των μη διασυνδεδεμένων νησιών θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

Τι προβλέπει η σύμβαση συμψηφισμού με τον ΔΕΔΔΗΕ

Η υπουργική απόφαση περιγράφει αναλυτικά και όλα όσα θα περιλαμβάνει η σύμβαση συμψηφισμού. Θα συνάπτεται μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα για 20 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς της κατηγορίας «Ηλιακή Ενέργεια», που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <6 kW που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, όχι επιτηδευματίες (8,7 σεντς του ευρώ ανά κιλοβατώρα).

Στην περίπτωση που ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών του στο κτίριο, λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση συμψηφισμού, και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 20 ετών χρονικό διάστημα μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του νέου προμηθευτή. Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση συμψηφισμού.

Η σύμβαση συμψηφισμού κοινοποιείται από τον προμηθευτή στην τοπική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε ημερών από τη σύναψή της. Η κοινοποίηση θεωρείται συντελεσμένη όταν επιστραφεί στον προμηθευτή ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου ή την επόμενη ημέρα από την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ως παραγόμενη ενέργεια νοείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα, μείον την ενέργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το δίκτυο για ίδια κατανάλωση. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος για τον σκοπό αυτό καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου αγοράς για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού με το δίκτυο

Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, υποβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: α) στοιχεία του αιτούντος, β) στοιχεία της εγκατάστασης, γ) τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία και δ) έντυπο αίτησης, όπως το περιεχόμενο και η μορφή αυτής προσδιορίζεται από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Σε περίπτωση αποδοχής, αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο τη σύμβαση σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο απαιτείται για την τεκμηρίωση της ανάγκης υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης και του κόστους αυτών. Από την ημερομηνία αποστολής της σύμβασης σύνδεσης δεσμεύεται ο ηλεκτρικός χώρος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 60 ημερών να καταβάλει τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να υπογράψει τη σύμβαση, αλλιώς με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη σύμβαση σύνδεσης δεν ισχύει.

Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον αιτούντα, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου και εντός τεσσάρων μηνών, εφόσον απαιτούνται νέα έργα δικτύου. Σε περίπτωση απόρριψης η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της απόρριψης.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης ο παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του σταθμού εντός 12 μηνών για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλής τάσης / μεσαίας Τάσης ή 24 μηνών για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου υποσταθμού ΥΤ / ΜΤ ή επέκτασης υποσταθμού ΥΤ / ΜΤ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω προθεσμιών αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη σύμβασης συμψηφισμού προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσης. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που προβαίνει στη σύνδεση του σταθμού εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Σημειώνεται πως η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στον διαδικτυακό της τόπο ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αίτημα / έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν τη 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επομένη της αποστολής.

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ανά δύο μήνες στον διαδικτυακό της τόπο, ανά γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, σχετικές λίστες με τα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος που έχουν υποβληθεί, τις συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συναφθεί, τις αιτήσεις για ενεργοποίηση της σύνδεσης ή τις δηλώσεις ετοιμότητας που έχουν υποβληθεί και τις συνδέσεις σταθμών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Βασίλης Παπακωνσταντόπουλος

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθε πώς κερδίζεις πληρώνοντας το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα σκληρή εποπτεία βάζουν οι δανειστές στην Ελλάδα

Ποιες αποφάσεις θα «κλειδώσουν» στις 16 Ιουνίου

Νέο ρεκόρ στην τιμή της αμόλυβδης: Πού πωλείται η πιο ακριβή στη χώρα

Οι αντιδράσεις των οδηγών είναι έντονες ενώ λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα

Στα ύψη ο πληθωρισμός και με τη… «βούλα» της Eurostat!

9,1% τον Απρίλιο από 8% τον Μάρτιο - Η πρόβλεψη για τον Μάιο δείχνει διψήφια ποσοστά και η ακρίβεια συνεχίζεται

Ολέθριες συνέπειες για την ελληνική οικονομία από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Υποτίθεται ότι οι σκληρές κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας έγιναν για να πλήξουν...

Η κυβέρνηση των υποσχέσεων και των διαρροών: «Κάηκαν» τα νέα μέτρα στήριξης!

Δεν «βγαίνει» η δεύτερη «επιταγή ακρίβειας» για ευάλωτα νοικοκυριά

«Καμπανάκι» της ΤτΕ για νέες ροές κόκκινων δανείων

Η «ακμάζουσα οικονομία» που έλεγε χθες ο Μητσοτάκης στον Μπάιντεν...

Βάζουν στον «πάγο» νέες παροχές για την ακρίβεια

Υψηλόβαθμοι του υπ. Οικονομικών επικαλούνται τα άδεια ταμεία, παρότι τα φορολογικά έσοδα «εκτοξεύθηκαν» στο α’ τετράμηνο

Προωθείται η απόδοση των «δασωμένων αγρών» στους ιδιοκτήτες τους

Στο Κτηματολόγιο στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών μετά τον αποχαρακτηρισμό όλων των...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έσκασε «βόμβα» από τον Τριανταφυλλόπουλο: Υπόθεση βιασμού με «συνταγή» Μπίκα…

Ανατριχιαστικά πολλές ομοιότητες με την καταγγελία της Γεωργίας Μπίκα...

Καταγγελία: Εγκληματική αισχροκέρδεια της Elpedison

H εταιρία μέσα σε μία εβδομάδα εξέδωσε (πάλι) λογαριασμό για την ίδια περίοδο, διπλασιάζοντας τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Λιώνει στο κρεβάτι του ο Δάκης! Έφτασε να είναι 42 κιλά

«Ο Δάκης σήμερα ζυγίζει 42 κιλά και, δυστυχώς, έχει...

Κατερίνα Βελλίδη: «Έσβησε» στα βουβά η «σιδηρά κυρία του Βορρά»

Η ζωή της Κατερίνας Βελλίδη παραπέμπει σε παραμύθι, σε...

Νεκρός 38χρονος επιχειρηματίας μέσα στο κατάστημά του στους Αγίους Θεοδώρους

«Πάγωσε» η τοπική κοινωνία των Αγίων Θεοδώρων, μετά την...

Πέθανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου!

Νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε νοσοκομείο του Παρισιού

Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο 27χρονης Τρικαλινής στη Γερμανία

Τραγωδία δίχως τέλος αποτελούν οι ξαφνικοί θάνατοι νέων ανθρώπων,...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ