20/8/2022

Αλαλούμ με τους εργαζόμενους συνταξιούχους!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Η ευνοϊκή ρύθμιση που μείωνε το «πέναλτι» από 60% σε 30% δεν εφαρμόζεται, παρά τις διαδοχικές εγκυκλίους από τον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας

Αλλη μία περίπτωση θετικής ρύθμισης για τους συνταξιούχους, η οποία δεν εφαρμόζεται, αποτελεί η αύξηση του ποσοστού της σύνταξης για όσους εξακολουθούν να εργάζονται. Πρόκειται για το άρθρο 27 του νόμου 4670 (γνωστός και ως νόμος Βρούτση), το οποίο προβλέπει ότι το «πέναλτι» στις συντάξεις μειώνεται από 60% σε 30%, καταργώντας την προηγούμενη σχετική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου.

Όμως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δυόμισι χρόνια από την ψήφισή του τον Φεβρουάριο του 2020, η υλοποίησή του έχει εξελιχθεί σε ένα απέραντο αλαλούμ. Παρά τις διαδοχικές εγκυκλίους από τον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας με τροποποιήσεις και διευκρινίσεις για πλειάδα υποπεριπτώσεων, η ευνοϊκή ρύθμιση δεν εφαρμόζεται και οι δικαιούχοι δεν έχουν δει τις αυξήσεις στις συντάξεις τους, ούτε έχουν λάβει ακόμα τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται. Επιπλέον, καθώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εισφορών που καταβάλλονται και του πρόσθετου χρόνου ασφάλισης, που μπορεί να αυξήσουν τις συντάξεις έως και 115 ευρώ τον μήνα, ούτε αυτό έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στον χρόνο απασχόλησης, ξεκινώντας από το 0,77%, το οποίο είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος, ενώ υπολογίζονται και οι αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της
απασχόλησής τους.

Πρόσφατα, μάλιστα, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε άλλη μία εγκύκλιο, η οποία υποχρέωνε τους εργαζόμενους συνταξιούχους να το δηλώσουν, ώστε να γίνει σε όλους η περικοπή του 30%, ωστόσο, αν και παρήλθε η σχετική προθεσμία, συνεχίζουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και τα ποσά θα τους ζητηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον!

Δημοφιλείς ειδήσεις  Η οικονομία σε βάραθρο με ελλείμματα - μαμούθ παρά την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων!

Συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο

Με βάση το διάστημα που πραγματοποιήθηκε η απασχόληση συνταξιούχου, διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων:

– απασχόληση από 28.02.2020 και έπειτα,

– απασχόληση από 13.05.2016 έως 27.02.2020,

– απασχόληση με έναρξη πριν από τις 13.05.2016 και λήξη μετά τις 13.05.2016, και

– απασχόληση με έναρξη και λήξη πριν από τις 13.05.2016.

Το πλαίσιο που ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως των διατάξεων με βάση τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συνοψίζεται στα εξής:

α. Σε περίπτωση που αναληφθεί μετά τη συνταξιοδότηση υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση, το σύνολο των ακαθάριστων κύριων και επικουρικών συντάξεων καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% από 01.03.2020, εκτός εάν ο συνταξιούχος εμπίπτει σε μία από τις περιοριστικά αναφερόμενες εξαιρέσεις. Σημειώνεται ότι για το διάστημα από 13.05.2016 έως 27.02.2020 η μείωση ανερχόταν σε 60%.

β. Ειδικά για συνταξιούχους που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και από την 01.03.2022 και εφεξής αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
Από το 61ο ή 62ο έτος της ηλικίας, αντίστοιχα, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά 30%, όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα από 13.05.2016 έως 27.02.2020 η αναστολή ήταν πλήρης,
ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση καταβάλλονται κανονικά εισφορές, όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Έρχονται νέες αυξήσεις στo ρεύμα τον Σεπτέμβριο - «Τρέμουν» τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις

Ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται μετά τη συνταξιοδότηση δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, να προσαυξήσει την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του. Η προσαύξηση λόγω απασχόλησης συνταξιούχου υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις
συντάξιμες αποδοχές, και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

Ποιοι εξαιρούνται ανεξαρτήτως απασχόλησης

Από την εφαρμογή των προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 176) [Ψυχικά ασθενείς που πάσχουν από αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για
λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

γ. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. [Γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες, όπως παραπληγία, τετραπληγία κ.λπ., που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

δ. Συνταξιούχοι του τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας του δημόσιου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες, όπως παραπληγία, τετραπληγία κ.λπ., που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

ε. Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 (Α’ 210). [Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του Δημοσίου]

Δημοφιλείς ειδήσεις  Αναζητούνται έξτρα χρήματα για τις ανακυκλώσεις συσκευών

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων τουλάχιστον το ένα των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). [Οσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κ.λπ.]

η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναζητούνται έξτρα χρήματα για τις ανακυκλώσεις συσκευών

Επιπλέον πόρους για να αυξήσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» και...

Έρχονται νέες αυξήσεις στo ρεύμα τον Σεπτέμβριο – «Τρέμουν» τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις

Σε απόγνωση τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις - Κλείνουν τα φώτα και τα κλιματιστικά

Η οικονομία σε βάραθρο με ελλείμματα – μαμούθ παρά την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων!

Στα 10,8 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο εξάμηνο του...

Κρήτη: 14 επιχειρήσεις απέκρυψαν έσοδα 5,2 εκατ. ευρώ!

Καφετέρια στην Κρήτη δεν έκοψε αποδείξεις 1,4 εκατ. από delivery

Ακόμα και οι ανάλγητοι Γερμανοί κόβουν τον ΦΠΑ

Ο Σολτς μείωσε στο 7% από 19% τον συντελεστή στο φυσικό αέριο, ενώ ο Μητσοτάκης παραμένει δέσμιος των καρτέλ

«Ψίχουλα» η δήθεν αύξηση του κατώτατου μισθού στα 38 ευρώ!

Την ώρα που καύσιμα και τρόφιμα «γονατίζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά

Εκτινάχτηκε η τιμή του φυσικού αερίου «σπάζοντας» κάθε ρεκόρ

11 φορές πάνω η τιμή του - Προειδοποιήσεις για δυο δύσκολους χειμώνες!

«Φωτιά» τα τιμολόγια ρεύματος και τον Σεπτέμβριο!

Σε πανικό τα ελληνικά νοικοκυριά

Απλήρωτοι λογαριασμοί: Σενάριο διακοπής ρεύματος σε όσους αλλάξουν πάροχο;

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό

«Εξοικονομώ 2021»: Βρέθηκαν πόροι και για όλους τους επιλαχόντες!

Η κυβέρνηση, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα, ξαφνικά αύξησε τον προϋπολογισμό κατά 591.700.000 €, και έτσι έφτασε τα 1,2 δισ.

Οι λογαριασμοί «καίνε», η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο!

Η ενεργειακή φτώχεια χτυπάει τα νοικοκυριά, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ξεπερνάνε πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ

Νέο πακέτο στήριξης στη ΔΕΘ

Τα έσοδα από φόρους και οι τουριστικές εισπράξεις δίνουν δυνατότητα για παρεμβάσεις

Τριπλό «ραντεβού» με την εφορία μέχρι το τέλος του μήνα

Αυτές οι τρεις πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι 31/08

Fuel Pass 3: Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του!

Συνεχείς συσκέψεις για το πώς θα δοθεί η επόμενη επιδότηση καυσίμων

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πώς η πιο έξυπνη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 κατέληξε σε φιάσκο

Θα μπορούσε να είναι ερώτηση – παγίδα σε κάποιο...

Μαγνήτισε τα βλέμματα ο Λάκης Γαβαλάς με το φουστάνι του

Τις διακοπές του στην Πάρο κάνει ο γνωστός σχεδιαστής...

«Κρυφακούλης»: Έξαλλοι στο Μαξίμου με το «γαλάζιο» SMS

Άσχημη εξέλιξη είχε η φαεινή ιδέα γαλάζιων βουλευτών να...

Αναχαιτίστηκε τουρκικό UAV, που πέταξε πάνω από την Κίναρο

Πτήσεις τριών ζευγών τουρκικών F-16 πάνω από τους Ανθρωποφάγους...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ