Ηλεκτρικές συσκευές: Οκτώ βήματα για την αλλαγή ενεργοβόρων!

Ποιες είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Must Read

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης η υποβολή των αιτήσεων για την αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://allazosyskevi.gov.gr/ ανοίγει σταδιακά βάσει του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ και μέχρι το Σάββατο θα είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες. Η επιδότηση ξεκινάει από το 30% και φτάνει έως και το 50% του κόστους των συσκευών, με το τελικό ποσό ανά συσκευή να κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελουμένου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της. Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Για παράδειγμα, για μία τριμελή οικογένεια με συνολικό εισόδημα 15.000 ευρώ το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος είναι 5.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία και δικαιούται επιδότηση 50%.

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος 5.000-
10.000 ευρώ (επιδότηση 45%), στην τρίτη όσοι έχουν 10.000-20.000 ευρώ μέσο ετήσιο εισόδημα (επιδότηση 35%) και στην τέταρτη όσοι διαθέτουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος άνω των 20.000 ευρώ (επιδότηση 30%).

Οκτώ είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα:

– να ενημερωθεί για το πρόγραμμα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
– να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
– να αναμένει την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
– σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του να περιμένει την έκδοση και αποστολή των επιταγών που θα αξιοποιήσει για τις αγορές του

– να επιλέξει έναν από τους εμπόρους/καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αγορά νέας συσκευής και την ανακύκλωση της παλιάς

– να παραδώσει/δεσμεύσει την επιταγή στον επιλεγμένο έμπορο, να επιλέξει μία καινούργια συσκευή (που δύναται να επιδοτηθεί) και να την παραγγείλει
– να αγοράσει και να παραλάβει τη νέα συσκευή
– να απεγκαταστήσει και να παραδώσει την παλαιά συσκευής προς απόσυρση στον ίδιο έμπορο από τον οποίο αγόρασε και τη νέα συσκευή

Ποιοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι καταναλωτές που έχουν τοποθετημένη στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) παλαιά ηλεκτρική συσκευή (κλιματιστικό, ψυγείο ή καταψύκτη) την οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

α) να διαθέτουν ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (κωδικούς TAXISnet)
β) να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως υπόχρεοι ατομικής ή κοινής δήλωσης είτε εμμέσως ως σύζυγοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης σε περίπτωση κοινής δήλωσης (η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί)
γ) κατά το έτος 2020 να μην ήταν κάτοικοι εξωτερικού

Απαντήσεις σε τέσσερα καίρια ερωτήματα για το πρόγραμμα ανακύκλωσης

Πόσες συσκευές μπορεί να αντικαταστήσει ένα νοικοκυριό;

Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία έως τρεις συσκευές προς επιχορήγηση και, συγκεκριμένα, ανά κατηγορία: έως δύο συσκευές της κατηγορίας 1, «Κλιματιστικά», έως μία συσκευή της κατηγορίας 2, «Ψυγεία», και έως μία συσκευή της κατηγορίας 3, «Καταψύκτες». Οι έμποροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πωλούν τις επιδοτούμενες συσκευές θα κατευθύνουν τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα που είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος.

Πόσες αιτήσεις δύναται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη αίτηση, ούτε η ίδια κατοικία μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη αίτηση (άλλου φυσικού προσώπου). Για μία τετραμελή οικογένεια με δύο συζύγους και δύο τέκνα μπορούν να υποβληθούν έως δύο χωριστές αιτήσεις, οι δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο καθένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά. Για μία μονογονεϊκή οικογένεια με έναν γονέα και ένα εξαρτώμενο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση από τον γονέα για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Νέος/νέα που ζει μόνος/μόνη εργάζεται και υπέβαλε δήλωση εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2020 (δεν ήταν εξαρτώμενο μέλος) μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Ένας ενοικιαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ναι. Οι αιτήσεις αφορούν είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιασμένη είτε παραχωρημένη κατοικία, εφόσον αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος και διαθέτει ενεργή, οικιακή και μη κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας αυτής.

Ποια στοιχεία πρέπει να καταχωρήσει ο αιτών;

1. Τους κωδικούς TAXISnet για να εισέλθει στο σύστημα
2. Τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας η οποία θα συμπεριληφθεί στην αίτηση. Είναι ένας 11ψήφιος κωδικός (12 ψηφία, εκ των οποίων θα δηλώσετε τα 11 πρώτα) που αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό. Στην πλατφόρμα υπάρχει υπόδειξη που δείχνει το σημείο του κωδικού

3. Τον ΑΜΚΑ μέλους της οικογένειας που δηλώνει ως ΑμεΑ (αν υπάρχει)

4. Τον αριθμό του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του που θα χρησιμοποιήσει για την αποστολή των κωδικών των επιταγών σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, καθώς και των κωδικών μιας χρήσης που απαιτούνται κατά την αγορά προϊόντων. Κάθε κινητό τηλέφωνο είναι προσωπικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία αίτηση

Επίσης, θα πρέπει να επιλέξει τον αριθμό και τις κατηγορίες των συσκευών που θέλει να αντικαταστήσει. Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αντληθούν και θα διασταυρωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικών μητρώων που τηρεί το Δημόσιο. Για τον λόγο αυτόν, με την υποβολή της αίτησης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι συμφωνεί και συναινεί με την άντληση και διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This