19/8/2022

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακύκλωση παλιών ηλεκτρικών συσκευών

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Η πλατφόρμα κλείνει την ερχόμενη Τρίτη - Πλήρης οδηγός με τα σωστά βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί οριστική

Τρεις ημέρες ακόμα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για να διεκδικήσουν την επιδότηση αγοράς νέου κλιματιστικού, ψυγείου ή καταψύκτη, με παράλληλη ανακύκλωση της παλιάς τους συσκευής.

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 600.000 αιτήσεις και εκτιμάται ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου, που λήγει η προθεσμία, θα υπερβούν τις 800.000, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του προγράμματος επαρκεί για την επιδότηση 220.000 νοικοκυριών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση ή όσοι δεν την έχουν ολοκληρώσει οφείλουν να το κάνουν μέχρι την Τρίτη. Πρέπει να ακολουθήσουν σωστά όλα τα βήματα προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί οριστική, καθώς είναι πολλοί εκείνοι που παραλείπουν το τελευταίο, με αποτέλεσμα η αίτησή τους να μη θεωρείται υποβληθείσα.

Συγκεκριμένα:

  • Ο χρήστης μπαίνει στην πλατφόρμα https://allazosyskevi.gov.gr/ με τους κωδικούς TAXISnet του φυσικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση.
  • Στη συνέχεια γίνεται αυτόματα λήψη στοιχείων από την πλατφόρμα και ο χρήστης επιλέγει αν υπάρχει ΑΜΚΑ για ΑμεΑ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και αποθηκεύονται σε επίπεδο χρήστη.
  • Ακολουθεί η δημιουργία της αίτησης.
  • Στη συνέχεια ο αιτών καταχωρίζει τον λογαριασμό παροχής ρεύματος, ο οποίος και ελέγχεται (θα πρέπει να είναι οικιακός και να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη αίτηση).
  • Μετά έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως 3 συσκευές (μόνο το είδος, όχι συγκεκριμένο μοντέλο κ.λπ.) και η αίτηση ολοκληρώνεται (αίτηση «ενεργή»). Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία έως τρεις συσκευές προς επιχορήγηση, και συγκεκριμένα έως δύο κλιματιστικά, έως ένα ψυγείο και έως έναν καταψύκτη. Προσοχή, όμως: Στο στάδιο αυτό η αίτηση δεν θεωρείται οριστική. Πρέπει, πριν από την υποβολή, να έχουν προηγηθεί καταχώριση και επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου.
  • Μετά την επιβεβαίωση και του τηλεφώνου, ο αιτών εισέρχεται στην αίτηση (επιλογή «τροποποίηση») και από την καρτέλα «Σύνοψη» θα πρέπει να κάνει Υποβολή Αίτησης (αίτηση «υποβληθείσα»).
Δημοφιλείς ειδήσεις  Εκτινάχτηκε η τιμή του φυσικού αερίου «σπάζοντας» κάθε ρεκόρ

Για κάθε νέα συσκευή που επιχορηγείται μία παλαιά συσκευή της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο ωφελούμενος, δηλαδή, θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συσκευή αυτή να παραμένει λειτουργική.

Πώς υπολογίζεται το τελικό ποσό της επιχορήγησης

Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με επιπλέον μοριοδότηση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Η επιδότηση ξεκινά από το 30% και φτάνει έως το 50% του κόστους των συσκευών, με το τελικό ποσό ανά συσκευή να κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελουμένου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της. Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

Για παράδειγμα, για τριμελή οικογένεια με συνολικό εισόδημα 15.000 ευρώ το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος είναι 5.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία και δικαιούται επιδότηση 50%. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος 5.000-10.000 ευρώ (επιδότηση 45%), στην τρίτη 10.000-20.000 ευρώ (επιδότηση 35%) και στην τέταρτη όσοι διαθέτουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος άνω των 20.000 ευρώ (επιδότηση 30%).

Η επιδότηση κυμαίνεται από 164 έως 572 ευρώ για τα κλιματιστικά (ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και το μέγεθος του κλιματιστικού), από 205 έως 342 ευρώ για τα ψυγεία και από 108 έως 181 ευρώ για τους καταψύκτες. Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό (αναλόγως της εισοδηματικής κατηγορίας), όμως δεν συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Δημοφιλείς ειδήσεις  «Φωτιά» τα τιμολόγια ρεύματος και τον Σεπτέμβριο!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ, η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 710 ευρώ ανά συσκευή, ενώ, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η επιδότηση μπορεί να δοθεί και για τρεις συσκευές (έως 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο και έναν καταψύκτη), τότε ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.500 ευρώ.

Προσοχή! Ποιες δαπάνες δεν επιδοτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, πέρα από τη συμμετοχή τους στην αγορά της νέας συσκευής, θα χρειαστεί να καλύψουν με δικά τους έξοδα και μια σειρά από δαπάνες που δεν επιδοτούνται από το πρόγραμμα.

Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης της νέας συσκευής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν ύστερα από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ., τόκοι και έξοδα φακέλου).

Στην επιχορηγούμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ., κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης της συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κ.λπ.), καθώς δεν είναι επιλέξιμα μέσω της δράσης. Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ., να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και, σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στην τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.

Επιλέξιμη προς επιχορήγηση δεν είναι επίσης η αμοιβή των πιστοποιημένων τεχνικών εγκατάστασης κλιματισμού, οι οποίοι θα κληθούν να βεβαιώσουν την καταλληλότητα των συσκευών κλιματισμού προς απόσυρση και να προβούν στην απεγκατάστασή τους. Οι τεχνικοί αναλαμβάνουν τις παραπάνω εργασίες κατ’ εντολή του εμπόρου λιανικής, είτε απευθείας, με ανάθεση του ωφελουμένου.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Απλήρωτοι λογαριασμοί: Σενάριο διακοπής ρεύματος σε όσους αλλάξουν πάροχο;

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκτινάχτηκε η τιμή του φυσικού αερίου «σπάζοντας» κάθε ρεκόρ

11 φορές πάνω η τιμή του - Προειδοποιήσεις για δυο δύσκολους χειμώνες!

«Φωτιά» τα τιμολόγια ρεύματος και τον Σεπτέμβριο!

Σε πανικό τα ελληνικά νοικοκυριά

Απλήρωτοι λογαριασμοί: Σενάριο διακοπής ρεύματος σε όσους αλλάξουν πάροχο;

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό

«Εξοικονομώ 2021»: Βρέθηκαν πόροι και για όλους τους επιλαχόντες!

Η κυβέρνηση, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα, ξαφνικά αύξησε τον προϋπολογισμό κατά 591.700.000 €, και έτσι έφτασε τα 1,2 δισ.

Οι λογαριασμοί «καίνε», η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο!

Η ενεργειακή φτώχεια χτυπάει τα νοικοκυριά, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ξεπερνάνε πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ

Νέο πακέτο στήριξης στη ΔΕΘ

Τα έσοδα από φόρους και οι τουριστικές εισπράξεις δίνουν δυνατότητα για παρεμβάσεις

Τριπλό «ραντεβού» με την εφορία μέχρι το τέλος του μήνα

Αυτές οι τρεις πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι 31/08

Fuel Pass 3: Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του!

Συνεχείς συσκέψεις για το πώς θα δοθεί η επόμενη επιδότηση καυσίμων

Ολοταχώς σε πρόωρες εκλογές: Έρχονται ενισχύσεις και προς τους αγρότες!

Ανοίγει το... σεντούκι του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Άρωμα» εκλογών: Ποια χρέη θα σβήνονται;

Διευκρινίσεις ως προς το ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις

Αλλαγές στη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας

Μειώνονται τα ποσά που θα παρακρατεί η Εφορία στους συνεπείς οφειλέτες επί των χρημάτων...

Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση υποβολής

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Αυτό είναι το νέο voucher για φθηνές διακοπές!

Αναλυτικά οι δικαιούχοι του προγράμματος

Νέα είδηση για το Power Pass: Ποιοι θα λάβουν χρήματα τον Σεπτέμβριο

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αιφνίδιος θάνατος στην Πάτρα: Συγκλονίζουν οι τελευταίες ώρες του 69χρονου

«Το βράδυ ήμασταν όλοι μαζί σε οικογενειακό τραπέζι. Ο πατέρας μου δεν είχε κάποιο ιατρικό ιστορικό με την καρδιά του» λέει η κόρη του

«Πέθαναν» τον Γιώργο Μάγκα – Ο Μπιμπίλας ζήτησε συγγνώμη

Ο βασιλιάς του κλαρίνου ζει και βασιλεύει! Ο Σπύρος...

Νεκρή 43χρονη αστυνομικός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Θεσπρωτία

Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου στη Θεσπρωτία, μια...

Πρόκληση! Οι νόμοι ισχύουν μόνο για Έλληνες

Εικόνα πλήρους διάλυσης της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και όλων των...

Πώς η πιο έξυπνη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 κατέληξε σε φιάσκο

Θα μπορούσε να είναι ερώτηση – παγίδα σε κάποιο...

Έξι χρόνια σχεδίασης – βελτίωσης – ανάπτυξης και κατασκευής του radar «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» της ΕΑΒ

Από τον Μπάμπη Παπασπύρου*Στη φωτογραφία απεικονίζεται η εξέλιξη...

Φρίκη με τον αιμομίκτη της Ρόδου: Βίαζε την κόρη του και τη φλέρταρε μέσω διαδικτύου!

Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο στην οποία φέρεται και να περιέγραψε σοκαριστικά περιστατικά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ