Πέμπτη 13/5/2021

Παγίδες με… απόδειξη στο χτίσιμο του αφορολογήτου (συγκριτικός πίνακας 2019-2020)

Διπλάσιο και τριπλάσιο ποσοστό (σε σχέση με τα ισχύοντα) ετήσιων συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι φορολογούμενοι θα τιμωρούνται καταβάλλοντας επιπλέον φόρους.

Από το 2020 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών, προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 ευρώ θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 30% επί του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες είτε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είτε με μετρητά, προκειμένου να διασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίδιο για όλα τα επίπεδα εισοδήματος.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 26%.

Σήμερα, το ποσό των αποδείξεων αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με το εισόδημα και για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος το ποσοστό που απαιτείται να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με πληρωμές δαπανών σε μετρητά ανέρχεται σε 10%. Δηλαδή, μισθωτός 55 ετών με ετήσιο εισόδημα 9.800 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό 980 ευρώ (10% Χ 9.800 ευρώ) μέσω καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Με το νέο σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιήσει δαπάνες συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30% του εισοδήματός του, δηλαδή τουλάχιστον 2.940 ευρώ. Δηλαδή, για έναν φορολογούμενο αυτής της περίπτωσης το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσει θα τριπλασιαστεί!

Επιπλέον, με το ισχύον σήμερα σύστημα, για τα επόμενα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, δηλαδή για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης με ηλεκτρονικές πληρωμές ή με πληρωμές σε μετρητά ανέρχεται σε 15%.

Ετσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «δημοκρατία» ένας συνταξιούχος 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ αρκεί να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (το 10% των πρώτων 10.000 ευρώ του εισοδήματός του και το 15% των επόμενων 20.000 ευρώ) για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Με το νέο σύστημα θα πρέπει και αυτός ο φορολογούμενος να εξοφλήσει ποσό συνολικού ύψους τουλάχιστον 30% επί του εισοδήματός του, δηλαδή τουλάχιστον 9.000 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Για τον φορολογούμενο αυτό το συνολικό ποσό δαπάνης με το οποίο κατοχυρώνεται το αφορολόγητο υπερδιπλασιάζεται και συγκεκριμένα αυξάνεται κατά 125%!

Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 8.636 ευρώ και το οποίο θα παραμείνει στο επίπεδο αυτό και το 2020, θα πρέπει ουσιαστικά:

α) Κατά τη διάρκεια του 2019 να έχει εξοφλήσει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά, κατά περίπτωση, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους κυμαινόμενου από 10% έως 18,75% επί του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού. Το ακριβές ποσοστό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματος του έτους 2019 και προκύπτει με την κλιμακωτή εφαρμογή συντελεστών:

  • 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ του ετήσιου -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματος,
  • 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,
  • 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, πάνω από το επίπεδο των 30.000 ευρώ.

β) Κατά τη διάρκεια του 2020 να έχει εξοφλήσει, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 30% επί του ετησίου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ή ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

20192020
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*)ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*)
3.00030010,00%90030,00%
4.00040010,00%1.20030,00%
5.00050010,00%1.50030,00%
6.00060010,00%1.80030,00%
7.00070010,00%2.10030,00%
8.00080010,00%2.40030,00%
9.00090010,00%2.70030,00%
10.0001.00010,00%3.00030,00%
11.0001.15010,45%3.30030,00%
12.0001.30010,83%3.60030,00%
13.0001.45011,15%3.90030,00%
14.0001.60011,43%4.20030,00%
15.0001.75011,67%4.50030,00%
16.0001.90011,88%4.80030,00%
17.0002.05012,06%5.10030,00%
18.0002.20012,22%5.40030,00%
19.0002.35012,37%5.70030,00%
20.0002.50012,50%6.00030,00%
22.0002.80012,73%6.60030,00%
24.0003.10012,92%7.20030,00%
26.0003.40013,08%7.80030,00%
28.0003.70013,21%8.40030,00%
30.0004.00013,33%9.00030,00%
35.0005.00014,29%10.50030,00%
40.0006.00015,00%12.00030,00%
45.0007.00015,56%13.50030,00%
50.0008.00016,00%15.00030,00%
60.00010.00016,67%18.00030,00%
70.00012.00017,14%21.00030,00%
80.00014.00017,50%24.00030,00%
90.00016.00017,78%27.00030,00%
100.00018.00018,00%30.00030,00%

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ