Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Η ακρίβεια βάζει ταφόπλακα στο «Εξοικονομώ»!

Η καθυστέρηση στην πίστωση των προκαταβολών, τα σχετικά χαμηλά ποσοστά επιδοτήσεων και η άνοδος των τιμών οδηγούν πολλούς δικαιούχους στην απόφαση να εγκαταλείψουν το «πράσινο» εγχείρημα 

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Αντίκτυπο και στο «Εξοικονομώ» έχει τo κύμα ακρίβειας που σαρώνει τους τελευταίους μήνες τη χώρα. Το πολύ αυξημένο κόστος των δομικών υλικών και των απαιτούμενων εργασιών δημιουργεί μεγάλο χρηματοδοτικό κενό μεταξύ της επιδότησης και του τελικού λογαριασμού.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην πίστωση των προκαταβολών και τα σχετικά χαμηλά ποσοστά επιδοτήσεων, οδηγεί πολλούς δικαιούχους στην απόφαση να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα, παρότι αφιέρωσαν αρκετό χρόνο και χρήμα για να προετοιμάσουν την αίτηση υπαγωγής. Εκτιμάται ότι περίπου ένας στις έξι ωφελουμένους του «Εξοικονομώ 2021» δεν προχωρά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εμφανίζει υποεκτέλεση κατά περίπου 200.000.000-250.000.000 ευρώ, κονδύλια που το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει να διοχετεύσει στο νέο «Εξοικονομώ», που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Απρίλιο. Τόσο στο ΥΠΕΝ όσο και στην επιτελική δομή του ΕΣΠΑ παραδέχονται το πρόβλημα, επισημαίνουν όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν σε αναθεώρηση τιμών ή σε αναθεώρηση στόχων σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις και σε ενταγμένα επί της ουσίας έργα.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» ήταν 632.000.000 ευρώ, στη συνέχεια όμως το ΥΠΕΝ σχεδόν τον διπλασίασε, ανεβάζοντάς τον στο 1,2 δισ. ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν οι 47.433 επιλαχόντες. Οι συνολικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι 87.578 νοικοκυριά, μέχρι σήμερα όμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις οριστικής υπαγωγής για 10.776 ωφελουμένους, οι αιτήσεις των οποίων έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 163.770.890 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

Οι ωφελούμενοι αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) στον οποίο καταβάλλεται από το πρόγραμμα προκαταβολή της επιχορήγησης. Προκαταβολή που μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε πιστωθεί στους λογαριασμούς. Οι πόροι βρίσκονται σε λογαριασμούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθυστέρησαν όμως να μεταφερθούν στις τράπεζες που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, μετά την απόφαση υπαγωγής παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η προκαταβολή επιχορήγησης, με σκοπό την εμπρόθεσμη τμηματική ολοκλήρωση του έργου. Για τη χρήση της προκαταβολής επιχορήγησης, η οποία θα βρίσκεται δεσμευμένη στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησής του, ο ωφελούμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακινήσει πρώτα τα ίδια κεφάλαια ή/και την προβλεπόμενη προκαταβολή (70%) του δανείου. Σε περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια, αυτά θα πρέπει να διακινηθούν υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος στους αναδόχους/προμηθευτές της επιλογής του ωφελουμένου με δική του ευθύνη και μέριμνα και τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής να υποβληθούν για έλεγχο. Ο ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος και την κατανομή της προκαταβολής.

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του ωφελουμένου, η εκταμίευση των προκαταβολών δανείου/επιχορήγησης γίνεται άμεσα από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για την ανωτέρω διακίνηση του ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκαταβολής στον τελικό αποδέκτη, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελουμένου.

Σημειώνεται ότι τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής τους συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν όσοι από τους δικαιούχους διαθέτουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει με προϋπολογισμό άνω των 750.000.000 ευρώ

Με τη μεταφορά των αδιάθετων κονδυλίων το νέο «Εξοικονομώ» για κατοικίες αναμένεται να ξεκινήσει με προϋπολογισμό άνω των 750.000.000 ευρώ, με πόρους από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νέο «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2025. Στον οδηγό θα ενσωματωθεί το αυξημένο κόστος των δομικών υλικών και των εργασιών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αύξηση του προϋπολογισμού θα κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30%.

Κατά τα άλλα, δεν αναμένεται να έχει μεγάλες διαφορές από αυτά που ίσχυαν στον προηγούμενο κύκλο. Ετσι, θα διατηρηθεί ο στόχος για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία και για την άνοδο τριών ενεργειακών κλάσεων μετά τις παρεμβάσεις του προγράμματος, όπως και η υποβολή αιτήσεων χωρίς χρονική προτεραιότητα, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια.

Τα ποσοστά επιδότησης θα κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα και θα ισχύουν κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολυτέκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης. Για τις αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία θα διαμορφωθούν κατηγορίες επιδοτήσεων που θα αφορούν τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα. Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι πιθανότατα σταθερό και ανεξάρτητο της εισοδηματικής κατηγορίας.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου. Επίσης θα διατηρηθεί το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νεοφιλελεύθερο «έγκλημα» της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ «εμπορικών» και «επενδυτικών» τραπεζών

Με τεράστια καθυστέρηση σήμερα, και ύστερα από την τραπεζική κρίση που άνοιξε η «Silicon...

Αύξηση επιτοκίων ανακοίνωσε η ΕΚΤ κόντρα στη χρηματοπιστωτική «θύελλα»

Σε αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενώ...

Συναγερμός στην ελβετική κυβέρνηση – Ειδική συνεδρίαση για την Credit Suisse – Εκτίναξη της...

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας θα πραγματοποιήσει σήμερα ειδική συνεδρίαση για την Credit Suisse,...

Προσεκτικός ο Σταϊκούρας: «Είμαστε σε καλύτερη θέση. Δεν χωρά εφησυχασμός»

Άλλο κλίμα ο Πατέλης, άλλο ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός Οικονομικών σε παρέμβασή του...

Προσωρινή «ανάσα» στις ευρωπαϊκές αγορές – Το κρατικό σωσίβιο ανέβασε τη μετοχή της Credit...

Οι επενδυτές οδήγησαν σε αλματώδη άνοδο την τιμή της μετοχής της Credit Suisse μετά...

«Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Έτσι θα διεκδικήσετε την επιδότηση!

Αναλυτικά δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Παγκόσμια απειλή από την τραπεζική κρίση των ΗΠΑ

Οι πέντε μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ κατέχουν παράγωγα, η αξία των οποίων είναι διπλάσια από το ΑΕΠ όλου του κόσμου!

Δεν θα πιστεύετε ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα!

Οι ταξιδιώτες από την Αυστραλία, η πλειονότητα των οποίων είναι ομογενείς Έλληνες Αυστραλοί, όχι...

Ο… ιός Credit Suisse σφυροκοπά τα ευρωπαικά χρηματιστήρια

Mετά την Silicon Valley Bank ο... ιός Credit Suisse χτυπά τα ευρωπαϊκά και το...

Προ των πυλών τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα;

Τι προβλέπεται κατά την εφαρμογή του μέτρου

Ρύθμιση οφειλών σε 36 έως 72 δόσεις: Πότε «καταφτάνει»

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Δάνεια: 48 πολίτες κρίθηκαν «ευάλωτοι»…

Στο έλεος των τραπεζών και των funds οι Έλληνες δανειολήπτες – Εξωδικαστικός μηχανισμός για 3.500 από τους 60.000

Τιμ Μαγιόπουλος: Ανέλαβε νέος CEO της SVB

Ο Ελληνοαμερικανός Τιμ Μαγιόπουλος (φωτό) είναι πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος της υπό διαχείριση...

Tέλος χρόνου για τις αιτήσεις του market pass!

Κλείνει τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα. Πάνω από 2.300.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει την πρώτη διπλή ή τριπλή δόση

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εκτός ΣΚΑΪ ο Νίκος Μουτσινάς μετά την συγκλονιστική παρέμβαση για τα Τέμπη

Το δυστύχημα στα Τέμπη δεν άφησε ανεπηρέαστο κανέναν πολίτη...

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποχώρησε από την εκπομπή της Σοφίας Αλιμπέρτη

Η επιστροφή της Σοφίας Αλιμπέρτη στην τηλεόραση είναι γεγονός....

Master Chef: To Twitter ξέσπασε κατά της Πωλίνας

Στο τεστ δημιουργικότητας η Μαρία Μπέη έδωσε το μειονέκτημα...

Ψυχρολουσία: Η Ουκρανία… σαμποτάρει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την ψυχρολουσία με τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Marder...

Αγγελική Ηλιάδη: Πήγε ουρλιάζοντας στο σχολείο των γιων της

Ευτυχισμένη μητέρα επειδή μεγαλώνει δύο αγόρια δήλωσε η Αγγελική...

Λάκης Λαζόπουλος: Φεύγει ένα τρένο (Επεισόδιο 12ο)

Ο Λάκης Λαζόπουλος, αποκλειστικά στο newsbreak.gr, κάθε Τετάρτη στις...

Έφυγε ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ Μίμης Παπαϊωάννου

Στα 81 του χρόνια ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ...

Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από εγκεφαλικό ο Στηβ Κακέτσης!

Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του δίνει ο Στηβ...

NEWSROOM