Athens
6.9 C
Σάββατο, 22/2 23:18

Προγράμματα για 38.550 ανέργους και 10 δράσεις απασχόλησης μέχρι τα Χριστούγεννα

Τουλάχιστον 4 νέα προγράμματα απασχόλησης θα τεθούν προς υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του 2019, προς όφελος, συνολικά, 38.550 ανέργων. Την ίδια στιγμή, ανοιχτές παραμένουν, μεταξύ άλλων, 10 δράσεις τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τόσο όσοι αναζητούν εργασία όσο και εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις του διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Σπύρου Πρωτοψάλτη, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθούν προς υλοποίηση τα εξής νέα προγράμματα:

1) Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης για 35.000 ανέργους:


Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του νέου προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οσοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν σε δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας όλης της χώρας, καθώς και στις 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών.

Στους δυνάμει ωφελουμένους βάσει του πάγιου συστήματος μοριοδότησης, μεταξύ άλλων, δύνανται να είναι Ελληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών (ή μονογονεϊκών) στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ, καθώς και άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 8 μήνες. Η ημερήσια αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ και η μηνιαία θα φτάνει τα 546 ευρώ, μεικτά.

2) Πρόγραμμα προεργασίας 300 ανέργων ηλικίας 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΛΑΚΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του Δημοσίου και της Τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η διάρκειά του θα είναι 7 μήνες. Από τον ΟΑΕΔ θα καταβάλλονται μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (650 ευρώ τον μήνα, μεικτά) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

3) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22 έως 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Στόχος του προγράμματος θα είναι η απασχόληση άνεργων πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και σε φορείς του δημόσιου τομέα. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης θα είναι 12 μήνες. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ορίζονται έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ.

4) Νέο πρόγραμμα συμβουλευτικής για 3.000 ανέργους 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά πλάνα με επιδότηση έως 15.000 ευρώ:

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στόχος είναι, μετά τη συμβουλευτική κατεύθυνση που θα δώσει στους ανέργους, να τους καλέσει να καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα – και μόνο τα πλάνα που θα κρίνει ο ΟΑΕΔ ότι έχουν επιχειρηματικό μέλλον θα πάρουν επιδότηση. Μέσω του προγράμματος αυτού θα παρέχεται συμβουλευτική στους ανέργους και οι εργασιακοί σύμβουλοι του οργανισμού θα υποστηρίζουν τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι.
Όσοι επιλεγούν θα παρακολουθήσουν σεμινάριο Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν με βάση διαμορφωμένα κριτήρια, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην επικείμενη Δημόσια Πρόσκληση. Από όσα υποβληθούν, θα επιλεγούν οι 3.000 καλύτερες προτάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι 3.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-29 ετών που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Για τον λόγο αυτόν θα επιδοτηθούν με ποσά μέχρι 15.000 ευρώ. Η επιδότηση θα δίδεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη θα είναι ύψους 5.000 ευρώ και θα αποδίδεται με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Με τη συμπλήρωση ενός εξαμήνου θα δίδονται επιπλέον 5.000 ευρώ (δεύτερη δόση). Η τρίτη και τελευταία δόση (5.000 ευρώ επιπλέον) θα καταβάλλεται με τη λήψη του δεύτερου εξαμήνου από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Οι 10 δράσεις απασχόλησης που παραμένουν ανοιχτές

Πέραν των νέων προγραμμάτων που θα μπουν στη διαδικασία υλοποίησης μέχρι το τέλος του έτους, τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργοδότες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δράσεις απασχόλησης που ήδη υλοποιούνται, αλλά παραμένουν ανοιχτές, έχοντας ακόμα υπόλοιπο προσφερόμενων θέσεων. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:
• Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 66 ετών.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.
• Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 άνεργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Ατομα με Αναπηρίες.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.
• Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης των αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων δήμων και Περιφερειών για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας».
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

O γιατρός, πρώην σύντροφος της νεκρής Ειρήνης Λαγούδη, περνάει στην αντεπίθεση με ονόματα και στοιχεία 

Νέες εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει στην υπόθεση της αδικοχαμένης Ειρήνης Λαγούδη, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό της, στην παραλία Φωτμού της...

Οι γοητευτικές Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν και έκαναν δεσμό με μικρότερους άντρες

Η διαφορά ηλικίας στα ζευγάρια υπήρξε μεγάλο ταμπού στο παρελθόν, ιδίως στις περιπτώσεις που οι γυναίκες ήταν μεγαλύτερες από τους άνδρες. Επειδή όμως βρισκόμαστε...

Στις Αρχές η δικηγόρος του κατόχου της Corvette που παρέσυρε τον 25χρονο μοτοσικλετιστή

Ενώπιον των αρμόδιων αρχών εμφανίστηκε δικηγόρος του ιδιοκτήτη της Corvette που ενεπλάκη σε τροχαίο που στην Γλυφάδα και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 25χρονου...

«Άγριες μέλισσες»: Ο Δούκας βλέπει την κόρη του με τον Μελέτη και η Ελένη μαθαίνει ποιος άφησε έγκυο τη Δρόσω

Προδοσίες και ένοχα μυστικά που βγαίνουν στο φως αποκαλύπτονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Άγριες μέλισσες» στον ΑΝΤ1, με τις σχέσεις των ηρώων να...

Κίνδυνος-θάνατος με το νέο παιχνίδι που γίνεται μόδα στα σχολεία (video)

Από τη νέα εφαρμογή TikTok που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους μαθητές, ξεκίνησε η νέα μόδα που εξαπλώθηκε στα σχολεία της Αμερικής και δεν θα...

Τέλος στην ταλαιπωρία! Επαναστατική εφαρμογή από τη ΔΕΗ για τους φουσκωμένους λογαριασμούς

Τη λύση στα προβλήματα χιλιάδων καταναλωτών με τους φουσκωμένους λογαριασμούς βρήκε η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά λανθασμένων ή μη έγκαιρων καταμετρήσεων στα ρολόγια της ΔΕΗ...

«Έφυγε» στα 35 της η τραγουδίστρια Χάριετ-Θεοδώρα Γκοτσοπούλου λόγω γρίπης

Σαν κεραυνός έπεσε στην Πάτρα η είδηση πως ο φονικός ιός της γρίπης έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της 35χρονης τραγουδίστριας και μουσικού...

Tα 10 ελληνικά ζευγάρια που δεν θυμάστε ότι κάποτε ήταν μαζί 

Έρωτες από το μακρινό παρελθόν, που πιθανότατα κανείς δεν θυμάται ότι κάποτε ήταν μαζί, και όσοι το μάθουν τώρα, αναμφισβήτητα θα μείνουν με το...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

TRENDING

O γιατρός, πρώην σύντροφος της νεκρής Ειρήνης Λαγούδη, περνάει στην αντεπίθεση με ονόματα και στοιχεία 

Νέες εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει στην υπόθεση της αδικοχαμένης Ειρήνης Λαγούδη, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό της, στην παραλία Φωτμού της...

Οι γοητευτικές Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν και έκαναν δεσμό με μικρότερους άντρες

Η διαφορά ηλικίας στα ζευγάρια υπήρξε μεγάλο ταμπού στο παρελθόν, ιδίως στις περιπτώσεις που οι γυναίκες ήταν μεγαλύτερες από τους άνδρες. Επειδή όμως βρισκόμαστε...

Στις Αρχές η δικηγόρος του κατόχου της Corvette που παρέσυρε τον 25χρονο μοτοσικλετιστή

Ενώπιον των αρμόδιων αρχών εμφανίστηκε δικηγόρος του ιδιοκτήτη της Corvette που ενεπλάκη σε τροχαίο που στην Γλυφάδα και είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 25χρονου...

«Άγριες μέλισσες»: Ο Δούκας βλέπει την κόρη του με τον Μελέτη και η Ελένη μαθαίνει ποιος άφησε έγκυο τη Δρόσω

Προδοσίες και ένοχα μυστικά που βγαίνουν στο φως αποκαλύπτονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Άγριες μέλισσες» στον ΑΝΤ1, με τις σχέσεις των ηρώων να...

Κίνδυνος-θάνατος με το νέο παιχνίδι που γίνεται μόδα στα σχολεία (video)

Από τη νέα εφαρμογή TikTok που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους μαθητές, ξεκίνησε η νέα μόδα που εξαπλώθηκε στα σχολεία της Αμερικής και δεν θα...

Τέλος στην ταλαιπωρία! Επαναστατική εφαρμογή από τη ΔΕΗ για τους φουσκωμένους λογαριασμούς

Τη λύση στα προβλήματα χιλιάδων καταναλωτών με τους φουσκωμένους λογαριασμούς βρήκε η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά λανθασμένων ή μη έγκαιρων καταμετρήσεων στα ρολόγια της ΔΕΗ...

«Έφυγε» στα 35 της η τραγουδίστρια Χάριετ-Θεοδώρα Γκοτσοπούλου λόγω γρίπης

Σαν κεραυνός έπεσε στην Πάτρα η είδηση πως ο φονικός ιός της γρίπης έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της 35χρονης τραγουδίστριας και μουσικού...

Tα 10 ελληνικά ζευγάρια που δεν θυμάστε ότι κάποτε ήταν μαζί 

Έρωτες από το μακρινό παρελθόν, που πιθανότατα κανείς δεν θυμάται ότι κάποτε ήταν μαζί, και όσοι το μάθουν τώρα, αναμφισβήτητα θα μείνουν με το...

Βίντεο-ντοκουμέντο με την μαύρη Corvette να παρασέρνει τον 25χρονο στη Γλυφάδα (video)

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο στη Γλυφάδα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος τα ξημερώματα της Πέμπτης, φέρνει στο φως το...

Τα διάσημα ζευγάρια που χώρισαν το 2019 και είναι πλέον σαν ξένοι

Φεύγοντας το 2019 παίρνει μαζί του χαρές και λύπες, έρωτες και χωρισμούς, ξεκινήματα και τελειώματα. Φεύγει κι αφήνει αναμνήσεις, άλλες φορές γλυκές κι άλλες...