12-7-2020

Παράταση στις αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έδωσε παράταση στις αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα, καθώς είναι πολλοί οι φοιτητές που ενδιαφέρθηκαν, ενώ υπήρξαν και ερωτήματα για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης. Το επίδομα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και είναι ύψους 1.000 ευρώ.

Το δικαιούται ο γονέας που επιβαρύνεται με τα έξοδα του φοιτητή, ο οποίος γίνεται κατ’ εξαίρεση δικαιούχος αν είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από 25 ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Οι προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου.

β) Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία ή ξενοδοχείο για τουλάχιστον έξι μήνες λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση οικίες που βρίσκονται σε δήμο/κοινότητα με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.

δ) Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού υπολογίζονται όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο δεν ισχύει για τους πρωτοετείς.

Διαβάστε επίσης: Πώς θα επιλέξουμε μόνοι μας την σύνταξή μας – Όλες οι κατηγορίες και οι κλίμακες

δ) Το επίδομα χορηγείται για όλα τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, συνυπολογιζομένου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο τμήμα ή σχολή.

ε) Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ