Παρασκευή 18/6/2021

Έως 8.000 € η «λυπητερή» για τη μαύρη εργασία! Πώς θα υπολογίζεται το… ποινολόγιο

Από 300 έως 8.000 ευρώ (αντί των 10.500 ευρώ που ίσχυαν, για παράδειγμα, για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο) και με «ποινές» προσαύξησης -μέσα από τον συνυπολογισμό μιας σειράς κριτηρίων- ανάλογα με την κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας διαμορφώνονται τα νέα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, για την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους των προστίμων που μπορούν να επιρρίπτονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, εφεξής θα συνεκτιμώνται οι εξής παράγοντες: η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης καθώς και αυτών που θίγονται, η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, το καθεστώς απασχόλησης και η υπαιτιότητα.

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα. Οι Γενικές Παραβάσεις αφορούν το σύνολο του προσωπικού ή κατηγορία αυτού, τον ελεγχόμενο τόπο εργασίας ή, μεταξύ άλλων, τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις, τα πρόστιμα υπολογίζονται ως εξής:
1) Για επιχειρήσεις με ένα έως 10 άτομα προσωπικό κυμαίνονται από 300 έως 1.800 ευρώ.
2) Για επιχειρήσεις με 11 έως 20 άτομα προσωπικό κυμαίνονται από 400 έως 2.000 ευρώ.
3) Για επιχειρήσεις με 21 έως 50 άτομα προσωπικό κυμαίνονται από 800 έως 3.000 ευρώ.
4) Για επιχειρήσεις με 51 έως 150 άτομα προσωπικό κυμαίνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ.
5) Για επιχειρήσεις με 151 έως 250 άτομα προσωπικό κυμαίνονται από 1.500 έως 6.000 ευρώ.
6) Για επιχειρήσεις με προσωπικό από 251 άτομα και πάνω διαμορφώνονται από 2.000 έως 8.000 ευρώ.

Οι Ατομικού Χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως αυτές που θίγουν ατομικά κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται εξατομικευμένα για κάθε απασχολούμενοι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται χρηματική ποινή, η οποία προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού επί τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων.

Σε περίπτωση δε επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις.

Δείτε επίσης: Οι αμοιβές του… Μήδα – 3.380.000 € πάνε στους εκτιμητές των νέων αντικειμενικών αξιών

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται για τις Ατομικού Χαρακτήρα παραβάσεις ως εξής:
• Για Χαμηλές Παραβάσεις (όπως για πλημμελή τήρηση βιβλίου ετήσιων αδειών) από 300 έως 2.000 ευρώ,
• για Σημαντικές Παραβάσεις (όπως για μη χορήγηση διαλείμματος ή μη γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο) από 500 έως 3.000 ευρώ,
• για Υψηλές Παραβάσεις (όπως για λειτουργία καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας ή μη καταβολή δεδουλευμένων ή αποζημίωσης μέσω λογαριασμού πληρωμών) από 1.000 έως 4.000 ευρώ και
• για Πολύ Υψηλές Παραβάσεις (όπως για παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας ή μη καταβολή μισθών – ημερομισθίων) από 1.800 έως 8.000 ευρώ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ