Τρίτη 15/6/2021

Η προϋπόθεση για να γυρίσουν οι επιχειρήσεις μόνο το 60% με 70% της επιστρεπτέας προκαταβολής

Τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο κράτος το 60% με 70% των χρημάτων που θα λάβουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής (επί της ουσίας αποτελούν κρατικά δάνεια) δίνει στις επιχειρήσεις η κυβέρνηση, βάσει της νέας απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής (συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ). Οι αιτήσεις για την καταβολή της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση επιτρέπεται η επιστροφή μόνον του 70% της ενίσχυσης που θα λάβει η επιχείρηση, εφόσον ο τζίρος, ένα έτος μετά τη λήψη της, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς. Μόνο το 60% μπορούν να γυρίσουν επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου ’20 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των απασχολουμένων που είχαν κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, βάσει του συστήματος «Εργάνη», έως και την 31η Μαρτίου ’21.

Άτοκη περίοδος χάριτος

Επίσης, για όλες τις επιχειρήσεις παρέχεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 άτοκη περίοδος χάριτος. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις (καταβλητέες την τελευταία ημέρα του μήνα).

Τα ποσά που θα δοθούν από το κράτος με τη μορφή δανείου, ξεκινούν κατ’ ελάχιστον από: 2.000 ευρώ για επιχείρηση χωρίς εργαζομένους, 4.000 για επιχειρήσεις με έναν έως πέντε εργαζομένους, 8.000 ευρώ για 6 έως 20 εργαζομένους, 15.000 ευρώ για 21 έως 50 εργαζομένους και 30.000 ευρώ για περισσότερους απασχολούμενους.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης είναι 350.000 ευρώ για επιχειρήσεις με έως 250 υπαλλήλους και 500.000 ευρώ για όσες έχουν περισσότερους εργαζομένους.

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου, υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Οκτωβρίου ’20 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020. Οι αιτήσεις για την καταβολή της ενίσχυσης μπορούν να γίνουν έως τις 15 Μαΐου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ενώ παρέχεται η δυνατότητα ενστάσεων.

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της επιχείρησης, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, θα ζητείται η άμεση επιστροφή όλου του ποσού, έντοκα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ