17/1/2022

Υιοθετήθηκαν κρίσιμες θέσεις της Έλενας Κουντουρά στο σχέδιο έκθεσης για την «Έμφυλη Βία στο Διαδίκτυο»

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Των Επιτροπών FEMM και LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σημαντικές  τροπολογίες που  κατέθεσε η Έλενα Κουντουρά ως εισηγήτρια της πολιτικής ομάδας THE LEFT υιοθετήθηκαν στη  νομοθετική  έκθεση για την έμφυλη βία στο διαδίκτυο των δύο Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, FEMM και Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, LIBE. 

Το σχέδιο της νομοθετικής έκθεσης εγκρίθηκε χθες από τις Δύο Επιτροπές.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής FEMM συνεισέφερε στην έκθεση με την κατάθεση συνολικά  38 τροπολογιών, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενο της έκθεσης. 

Η Έλενα Κουντουρά, μιλώντας στη συνεδρίαση των δύο Επιτροπών,  τόνισε ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται αντιληπτή «ως συνέχεια και επέκταση της έμφυλης βίας εκτός διαδικτύου», και έτσι να αντιμετωπίζεται. Oι υφιστάμενες μορφές έμφυλης βίας στο διαδίκτυο εξελίσσονται διαρκώς και νέες μορφές εμφανίζονται λόγω της ταχείας εξέλιξης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν παρέχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την επαρκή αντιμετώπιση της και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές προσεγγίσεις που δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του προβλήματος. H απουσία εναρμονισμένου ορισμού της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ επιφέρει σημαντικές διαφορές ως προς τον βαθμό στον οποίο καταπολεμούν και αποτρέπουν τα κράτη μέλη την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεγάλες ανισότητες και κατακερματισμός ως προς την προστασία μεταξύ των κρατών μελών, παρά τη διασυνοριακή φύση της βίας.

«Οι βασικές αιτίες όλων των μορφών έμφυλης βίας είναι οι ίδιες και γι ‘αυτό χρειαζόμαστε πολιτικές και δεσμευτική νομοθεσία που να τις αντιμετωπίζουν ολιστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά

Οι βασικότερες θέσεις  της Έλενας Κουντουρά που υιοθετήθηκαν στο σχέδιο της έκθεσης αφορούν μεταξύ άλλων την ανάγκη η Κομισιόν και τα κράτη μέλη  να αναλάβουν δράση ώστε:

 • Να οριστεί και να υιοθετηθεί εναρμονισμένος ορισμός της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, που θα διευκολύνει την ανάλυση  των διαφόρων μορφών βίας στο διαδίκτυο και την καταπολέμηση του φαινομένου.
 • Να αξιολογηθεί επαρκώς ο αντίκτυπος  που έχει στα θύματα η έμφυλη βία στο διαδίκτυο και να εξεταστούν οι μηχανισμοί άσκησης βίας, ώστε να  διασφαλισθεί η προσφυγή, η λογοδοσία και η πρόληψη.
 • Να  μπει  τέλος στη βιομηχανία της πορνογραφίας που στηρίζεται στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, στον βιασμό και άλλες μορφές επιθέσεων και βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
 • Να μπει τέλος στις επικίνδυνες χρήσεις της τεχνολογίας των deepfakes που συγκαταλέγεται μεταξύ των συνηθέστερων μορφών έμφυλης βίας στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται συχνά για την παρενόχληση, τη διαπόμπευση και τον εκβιασμό των γυναικών.
 • Να συμπεριληφθούν οι μισογυνιστικές επιθέσεις στα εγκλήματα μίσους και αντίστοιχα o μισογυνισμός στις μορφές της ρητορικής μίσους.
 • Να διαμορφωθεί ευρωπαϊκό  πρωτόκολλο για τη βία κατά των γυναικών σε καιρούς κρίσης και να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες προστασίας για τα θύματα ως «βασικές υπηρεσίες» στα κράτη μέλη.
 • Να εφαρμοστούν  ειδικές πολιτικές και προγράμματα για την πρόληψη της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. 
 • Να μπει τέλος  στην  ατιμωρησία για όσους διαπράττουν τέτοιες πράξεις. 
 • Να εξασφαλιστούν πόροι για εκστρατείες ευαισθητοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών, σχετικά με τρόπους εξασφάλισης των λογαριασμών και των επικοινωνιών τους, την προειδοποίησή τους σχετικά με πιθανούς δράστες παρενόχλησης και επιθέσεων και την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους τρόπους αναζήτησης βοήθειας. 
 • Να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της έμφυλης βίας, οι κατεστημένες νοοτροπίες, οι έμφυλοι ρόλοι και τα έμφυλα στερεότυπα που καθιστούν αποδεκτή τη βία κατά των γυναικών.
 • Να διασφαλιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των επαγγελματιών στην καταπολέμηση της βίας στον κυβερνοχώρο λόγω φύλου (ειδικά των αρχών δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου).
 • Να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία, στήριξη και αποκατάσταση για τα θύματα της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.
 • Να  θεσπιστεί  ένα αξιόπιστο σύστημα τακτικής συλλογής στατιστικών εναρμονισμένων, αναλυτικών και συγκρίσιμων δεδομένων σε όλη την ΕΕ για την έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας στο διαδίκτυο, κάνοντας πλήρη χρήση των ικανοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης των FRA, EIGE, Eurostat, Europol και ENISA.
 • Να σταματήσει στα ΜΜΕ η  απεικόνιση έμφυλων στερεοτύπων, σεξιστικού περιεχομένου και σεξιστικής διαφήμισης.  
 • Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΤΠΕ)  μέσω των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης ή των πολιτικών για το φύλο, καθώς και η επαγγελματική τους κατάρτιση στους τομείς επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM).  

Επιπλέον, με σχετική τροπολογία της Έλενας Κουντουρά, συμπεριλήφθηκε στην έκθεση ως θέση  των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκκληση να ολοκληρώσει το Συμβούλιο επειγόντως την κύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, και  να εξασφαλίσει την καθολική κύρωση και εφαρμογή της από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο ασκεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Σύμβαση έχει κυρωθεί μόνον από 21 κράτη μέλη της ΕΕ. Παρότι η Σύμβαση αποτελεί το πρώτο διεθνώς δεσμευτικό νομικό κείμενο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την τιμωρία των δραστών, η μη ολοκλήρωση της επικύρωσής της που οφείλεται σε απόπειρες περιορισμού της προόδου από ορισμένα κράτη-μέλη, υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση αυτή ζητά από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη οδηγία που να καλύπτει όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πρόληψης, έρευνας και δίωξης των δραστών, για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων, ως τον καλύτερο τρόπο για να τερματιστεί η βία λόγω φύλου. Καλεί τέλος την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επερχόμενη οδηγία για να ποινικοποιήσει την έμφυλη βία στο διαδίκτυο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο από τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού

Η είδηση του θανάτου του μεγάλου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού σκόρπισε θλίψη στον χώρο της...

EastMed: Το State Department προσπαθεί να μαζέψει τις δηλώσεις του τουρκοφίλου Χόκστιν

Τις ανθελληνικές δηλώσεις του κορυφαίου συμβούλου της κυβέρνησης Μπάιντεν, Άμος Χόκστιν προσπαθεί τώρα να...

Τεμενάδες του καθηγητή Ιωακειμίδη στην Άγκυρα: «Σπαταλάμε τζάμπα πόρους … Η Τουρκία είναι περιφερειακή δύναμη»

Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης, πρώην πρεσβευτής σύμβουλος του ΥΠΕΞ και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του...

Με κορωνοϊό η Έφη Αχτσιόγλου – Είχε νοσήσει και ο γιος της

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε η ίδια με ανάρτησή της...

Ανδρέας Τσούνης: «Βράζει η κοινωνία από φαινόμενα κακοποίησης γυναικών, περιμένω ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ»

Μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έκανε ο Ανδρέας Τσούνης, σύζυγος της...

Δεν πάμε καλά! Διάκριση για τον δήμαρχο των φιάσκων

Ο δήμαρχος του «Μεγάλου Περιπάτου», που απεδείχθη φιάσκο και μεγάλη σπατάλη, ο δήμαρχος των 215.000...

Ο Γιώργος Κύρτσος δείχνει Μαξίμου πίσω από τις διώξεις των δημοσιογράφων!

Με μία ανάρτηση του που ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος,...

Πρωτοφανής ισχυρισμός Ροζάκη για εθνική υποχώρηση έναντι της Τουρκίας – το ΥΠΕΞ οφείλει να διαψεύσει

Είναι δυνατόν να συζητάμε εν κρυπτώ εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τουρκία; Ο υπουργός εξωτερικών...

«Γελούσαν και τα αυτιά» του Γιώργου Παπανδρέου κατά τη βράβευσή του στην Τουρκία

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δέχθηκε βραβείο στην Τουρκία από αυτόν που θεωρεί ότι...

Ξανά στα «μαχαίρια» Πολάκης-ΝΔ

Για μια ακόμη φορά Παύλος Πολάκης και Νέα Δημοκρατία «συγκρούονται», αυτή τη φορά όχι...

Τα 16 κραυγαλέα ψέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Οι μύθοι και οι ανακρίβειες για τις ΜΕΘ, το άνοιγμα των σχολείων, τα μονοκλωνικά, τα εμβόλια, η ακρίβεια και οι «Πρέσπες»

Θερμομέτρησαν τον Μητσοτάκη στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων – Τους άλλους… 50 που ήταν μαζί του;

Ο Πρωθυπουργός πήγε το πρωί να επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το οποίο λειτουργεί...

Στόχος του Μητσοτάκη να κλείσουν τα στόματα

Ανατιμήσεις έως 136%. Πληθωρισμός 5,1%. Ανεργία νέων, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. H χώρα, πρωταθλήτρια...

Ενόχλησε τους γείτονες και ο Εθνικός μας Ύμνος!

Συνεχίζουν να στάζουν δηλητήριο και να φανατίζουν το κοινό τους κατά της Ελλάδας τα...

Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη στην Κατερίνα Μονογυιού για την τραγωδία με τον αδερφό της

Δύσκολες ώρες ζει η οικογένεια της βουλευτού Κυκλάδων, Κατερίνας Μονογυιού, μετά την τραγωδία που...

Εκτός από… πίστα, μας άλλαξε και τα φώτα!

«Βλέπει ο άλλος μια σημαντική αύξηση. Θέλω να καταλαβαίνει με το που βλέπει τον...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μιράντα Αθανασίου: «Το παιδί μας δεν γνωρίζει ότι ο πατέρας του είναι νεκρός» λέει η πρώην σύντροφος του Μονογυιού

Σε κατάσταση σοκ η πρώην σύντροφος του επιχειρηματία με τον οποίο έχει μια κόρη 3,5 ετών

Οργή στο διαδίκτυο από ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου για τον βιασμό στην Θεσσαλονίκη

Οργισμένες αντιδράσεις στο Twitter έχει προκαλέσει η ανάρτηση της...

Ράκος στο νοσοκομείο η Αθηνά Κοντοπάνου – Ο γάμος με τον Τζώρτζη Μονογυιό το 2020

Το πιο σκληρό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα στο ζευγάρι...

Προ των πυλών νέο «κύμα» ψύχους με πολικές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια!

Προ των πυλών βρίσκεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο...

Χαμός στο διαδίκτυο με ποιηματάκι που εμπνεύστηκε ο Δάντης κατά του πρωθυπουργού

«Έκρηξη» στο ελληνικό Twitter προκάλεσε η ποιητική αφιέρωση με...

Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Νέα ανάρτηση προκαλεί σάλο

Φαίνεται ότι ο βιασμός της άτυχης κοπέλας στην Θεσσαλονίκη...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ