Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Εξωφρενική τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ – Άμεση η απάντηση της Αθήνας

Η Άγκυρα ισχυρίζεται πως τα νησιά έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με… μειωμένη κυριαρχία!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Για ακόμη μια φορά την αισχρή της προπαγάνδα προσπαθεί να παρουσιάσει ως πραγματικότητα η Άγκυρα, κάτι που αποδεικνύεται και από το περιεχόμενο της επιστολής προς τον ΟΗΕ που έστειλε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η επιστολή πέντε σελίδων φέρει την υπογραφή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Φεριντούν Σινιρλίογλου, και υποτίθεται πως αποτελεί απάντηση της επιστολής της μόνιμης αντιπροσώπου της Ελλάδας, Μαρίας Θεοφίλη, που είχε απορρίψει τον Μάιο τις τουρκικές αιτιάσεις.

Η τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ περιλαμβάνει εξωφρενικούς ισχυρισμούς περί υποχρέωσης αποστρατιωτικοποίησης των νησιών αλλά και πως τα νησιά έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με… μειωμένη κυριαρχία! Και είναι τέτοιο το θράσος της Άγκυρας που φτάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι η Συνθήκη των Παρισίων, στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος η Τουρκία, της δίνει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τους τίτλους της Ελλάδας επί των νησιών και των θαλασσίων ζωνών!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η προκλητική τουρκική επιστολή

Μάλιστα στην επιστολή χρησιμοποιείται και η νέα ονομασία της Τουρκίας (το Türkiye) που αποφάσισε ο Ερντογάν, σε μια από τις εξάρσεις του. Όπως λοιπόν αναφέρει:

«Η Türkiye μελέτησε προσεκτικά την τελευταία επιστολή, που αναφέρεται παραπάνω, του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας. Στην επιστολή, η Ελλάδα εμμένει στη θέση της να υπερασπίζεται την παραβίαση των διατάξεων αποστρατικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 (η οποία περιλαμβάνει τη Σύμβαση της Λωζάνης του 1923 σχετικά με το Καθεστώς των Στενών) και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947 και να επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη σημασία αυτών των υποχρεώσεων. Η προσπάθεια της Ελλάδας να υποβαθμίσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να ευτελίσει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι, τουλάχιστον, απογοητευτική. Περισσότερο από αυτό, ωστόσο, οι πράξεις της Ελλάδας απειλούν τη σταθερότητα των ζωτικής σημασίας εδαφικών καθεστώτων που συμφωνήθηκαν με τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης και των Παρισίων. Οι παραβιάσεις των ρητρών αποστρατιωτικοποίησης αυτών των καθεστώτων θα μπορούσαν πράγματι να «αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και όλες οι χώρες έχουν συμφέρον να το αποφύγουν».

Η Türkiye απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην πιο πρόσφατη επιστολή της 25ης Μαΐου 2022. Ωστόσο, πέντε από αυτούς τους ισχυρισμούς αξίζουν συγκεκριμένη διάψευση από νομική άποψη, στο παρόν στάδιο:

Πρώτον, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ο «κύριος στόχος» της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων ήταν «να καθιερωθούν μόνιμα σύνορα και εδαφικοί νομικοί τίτλοι για τα ενδιαφερόμενα κράτη». Αυτός ο ισχυρισμός που βασίζεται σε μια υπεραπλούστευση μπορεί εύκολα να διαψευσθεί. Είναι προφανές από τους τίτλους των ίδιων των Συνθηκών ότι ο πρωταρχικός τους στόχος ήταν πολύ ευρύτερος από τον καθορισμό μόνιμων ορίων και εδαφικών νομικών τίτλων. Ομοίως, τα προοίμια και των δύο πράξεων καταδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι ο γενικός στόχος των εν λόγω συνθηκών ήταν ο τερματισμός της κατάστασης του πολέμου και να αποκατασταθεί η ειρήνη και οι φιλικές σχέσεις. Αυτό επρόκειτο να επιτευχθεί μέσω της διευθέτησης ορισμένων βασικών θεμάτων, τα οποία περιελάμβαναν όχι μόνο τη θέσπιση μόνιμων συνόρων και εδαφικών νομικών τίτλων, αλλά και την αποστρατικοποίηση, η οποία, στο πλαίσιο και των δύο καθεστώτων συνθηκών, ήταν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των συνθηκών.

Δεύτερον, η Ελλάδα αναφέρεται στην έννοια και τη συνάφεια της αρχής της σταθερότητας και του οριστικού χαρακτήρα των συνόρων, όπως ορίζεται από το Διεθνές Δικαστήριο στο πλαίσιο όπου «δύο χώρες καθορίζουν σύνορα μεταξύ τους» σε μια συνοριακή συμφωνία.

Η αρχή που αναφέρεται στη νομολογία αυτή δεν είναι παρά μια ειδική έκφραση, στο πλαίσιο διμερών συνοριακών συμφωνιών, της γενικότερης και θεμελιώδους αρχής ότι «ένα εδαφικό καθεστώς που καθιερώνεται με συνθήκη επιτυγχάνει μια μονιμότητα την οποία η ίδια η συνθήκη δεν απολαμβάνει απαραίτητα και τη συνεχή ύπαρξη αυτού του καθεστώτος δεν εξαρτάται από τη συνέχιση της ζωής της συνθήκης βάσει της οποίας συμφωνείται το καθεστώς». Είναι το «εδαφικό καθεστώς» στο σύνολό του, όχι απλώς αποσπασμένα μέρη του, που επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο καθεστώς.

Το σύνολο των εδαφικών καθεστώτων που καθιερώθηκαν, προς το γενικό συμφέρον, από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων έχουν επιτύχει έτσι μια μονιμότητα, η συνέχιση της ύπαρξης των οποίων δεν θα εξαρτιόταν απαραίτητα από τη συνέχιση των συνθηκών που τα δημιούργησαν. Είναι νομικά παρεξηγημένο και εντελώς ιδιοτελές για την Ελλάδα να υποστηρίζει ότι μόνο μία πτυχή του εδαφικού καθεστώτος, δηλαδή ο εδαφικός τίτλος, θα απολάμβανε τέτοιας μονιμότητας και όχι το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των εν λόγω εδαφών».

Και συνεχίζοντας παρουσιάζει το… σωστό νομικό συμπέρασμα:

Δημοφιλείς Ειδήσεις  Η εκδικητικότητα Πλεύρη γελοιοποιεί την κυβέρνηση

«Σε σχέση με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, η Ελλάδα κακώς επιδιώκει να αποσπάσει το άρθρο 14 παράγραφος 1 από τη διάταξη αποστρατικοποίησης του άρθρου 14 (2). Η Ελλάδα επιχειρεί επιπλέον να αποσπάσει το άρθρο 12 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης από τη διάταξη αποστρατικοποίησης του άρθρου 13 της ίδιας Συνθήκης και από το άρθρο 4 της Σύμβασης της Λωζάνης του 1923 σχετικά με το Καθεστώς των Στενών.

Το σωστό νομικό συμπέρασμα εν προκειμένω είναι ότι η εκχώρηση εδάφους τέθηκε υπό την προϋπόθεση ενός θεμελιώδους περιορισμού της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας: την αποστρατιωτικοποίηση των εν λόγω νησιών. Το καθεστώς αποστρατικοποίησης, τόσο στενά συνδεδεμένο με τον στόχο των συνθηκών και τον εδαφικό διακανονισμό που ορίζεται από αυτές, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του εδαφικού οικισμού, χαρακτηρίζεται από την ίδια μονιμότητα με την εκχώρηση εδάφους. Από αυτή την άποψη, δεν είναι η Τουρκία, αλλά η Ελλάδα, που υπονομεύει τη σταθερότητα.

Τρίτον, ο ισχυρισμός της Ελλάδας ότι δεν υφίστανται υποχρεώσεις αποστρατικοποίησης στην Ελλάδα όσον αφορά τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, επειδή η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 σχετικά με το Καθεστώς των Στενών ακύρωσε τη Σύμβαση της Λωζάνης του 1923 σχετικά με το Καθεστώς των Στενών, είναι παρόμοια. Ως γνωστόν, η Λήμνος και η Σαμοθράκη ήταν από τα νησιά που αποστρατικοποιήθηκαν το 1914 (Απόφαση που ελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου 1914 από τη Διάσκεψη του Λονδίνου). Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς αυτών των δύο νησιών επιβεβαιώθηκε με την εκχώρηση στο άρθρο 12 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης και επίσης από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης του 1923 σχετικά με το Καθεστώς των Στενών. Αυτό το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς συνεχίζεται σήμερα.

Η αιτιολογική σκέψη στο προοίμιο της Σύμβασης του Μοντρέ σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη «αποφάσισαν να αντικαταστήσουν με την παρούσα Σύμβαση τη Σύμβαση που υπεγράφη στη Λωζάνη» («résolu de substituer» στα γαλλικά) αναφέρεται μόνο στο καθεστώς των Τουρκικών Στενών. Η σχετική φράση είχε στόχο να προβλέψει τη στρατιωτικοποίηση των Τουρκικών Στενών που ήταν ο ίδιος ο στόχος της Διάσκεψης του Μοντρέ, μιας διάσκεψης που είχε ζητηθεί από την ίδια την Τουρκία. Όπως συμβαίνει με τα προοίμια άλλων Συνθηκών, το προοίμιο της Σύμβασης του Μοντρέ δεν αποτελεί παρά την «πολιτική βάση για τις ειδικές νομικές διατάξεις που ορίζονται στη συνέχεια» στις λειτουργικές διατάξεις της Σύμβασης. Η τελική απόφαση, κατόπιν εξέτασης διαφορετικών προτάσεων».

Και μας κατηγορεί ότι δεν τηρούμε τις… υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις Διεθνειίς Συνθήκες:

«Τέλος, δεν μπορώ παρά να επισημάνω στη σαφή κρατική πρακτική στο θέμα αυτό, η οποία δεν αφήνει καμία αμφιβολία ως προς τις επίμαχες διεθνείς υποχρεώσεις: γεγονός είναι ότι δεν ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1960 που η Ελλάδα άρχισε να στρατιωτικοποιεί τη Λήμνο. Για περίπου 30 χρόνια, η Ελλάδα τηρούσε πράγματι τις υποχρεώσεις της και, τα επόμενα χρόνια, ως απάντηση στις επίσημες διαμαρτυρίες της Τουρκίας, η Ελλάδα παρείχε επίσημες εξηγήσεις για το πώς οι εν λόγω πράξεις δεν παραβίασαν τις υποχρεώσεις της αποστρατικοποίησης (υποχρεώσεις την ύπαρξη των οποίων επιβεβαίωσε η Ελλάδα ), συμπεριλαμβανομένου σε σχέση με το νησί της Λήμνου. Αυτά τα γεγονότα υπονομεύουν το ελληνικό επιχείρημα ότι υποτίθεται ότι ήταν απαλλαγμένο από οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση ήδη από το 1936 και μετά.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν έχει το δικαίωμα να επιμείνει στη συμμόρφωση με τις διατάξεις αποστρατικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, καθώς η διάταξη αποστρατικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων (σύμφωνα με την Ελλάδα) δεν αποτελεί μέρος ενός νομικού καθεστώτος που σχετίζεται με την αποστρατιωτικοποίηση, αλλά αντίθετα είναι μόνο «μια χωριστή και παρεπόμενη διάταξη». Αυτός ο ισχυρισμός, αν και δεν αποτελεί έκπληξη συνακόλουθο της συνεχιζόμενης υποβάθμισης από την Ελλάδα των υποχρεώσεών της αποστρατικοποίησης, είναι χωρίς καμία νομική αξία… Είναι, επιπλέον, αναμφισβήτητο ότι οι σχετικές διατάξεις αποστρατικοποίησης συμπεριλήφθηκαν στη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει επομένως πλήρως το δικαίωμα να επικαλεστεί τις διατάξεις του καθεστώτος αποστρατικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων και η Ελλάδα είναι νομικά υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με αυτές.

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης, ότι το άρθρο 89 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων υποστηρίζει τη θέση της ότι η Συνθήκη δεν δημιουργεί ένα αντικειμενικό καθεστώς. Ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να αντικρουστεί με απλή παραπομπή στο γράμμα της εν λόγω διάταξης. Το άρθρο 89 είναι μια ειδική διάταξη που αφορά τα κράτη που αναφέρονται στο προοίμιο και που δεν έχουν γίνει ακόμη συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, η οποία είναι ένα ενδιαφερόμενο κράτος που δικαιούται να επιμείνει στη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συνθήκης περί αποστρατικοποίησης βάσει του διεθνούς δικαίου.

Δημοφιλείς Ειδήσεις  Προκλητική αναφορά Πέτσα στον Ανδρουλάκη, θα αντιδράσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ;

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όπως είχε προηγουμένως παρατηρήσει η Τουρκία, οι παραβιάσεις της Ελλάδας των ζωτικών της υποχρεώσεων αποστρατικοποίησης, που επισημαίνονται συνεχώς από την Τουρκία ως παράνομες πράξεις, έχουν αναπόφευκτα αντίκτυπο στο νομικό καθεστώς που διέπει την κυριαρχία της Ελλάδας στα σχετικά νησιά. Από την άποψη αυτή, η Τουρκία, ένα άμεσα ζημιωθέν κράτος, δικαιούται, στη νομική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της ίδιας, να αμφισβητήσει την αντίθεση έναντι της Τουρκίας του κυριαρχικού τίτλου της Ελλάδας (και των θαλάσσιων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτόν) στα νησιά. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτός ο τίτλος κυριαρχίας έχει, από τη δεκαετία του 1960, επιβαρυνθεί ως αποτέλεσμα των πράξεων της Ελλάδας για στρατιωτικοποίηση των εν λόγω νησιών, κατά ουσιώδη παραβίαση των υποχρεώσεων της Ελλάδας από τη συνθήκη.

Η Türkiye καλεί για άλλη μια φορά την Ελλάδα να τηρήσει τις διατάξεις αποστρατικοποίησης των Συνθηκών Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947 και να επαναφέρει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου όπως ήταν πριν από την εκδήλωση των παραβιάσεων της Ελλάδας. Αυτό θα διασφάλιζε επίσης ότι τα εδαφικά καθεστώτα που θεσπίζονται από αυτές τις συνθήκες παραμένουν άθικτα στο σύνολό τους και δεν θίγονται με κανέναν τρόπο…».

Το δε κωμικό της επιστολής είναι η αναφορά στη δέσμευση της Τουρκίας για… ειρηνική διευθέτηση των διαφορών της με την Ελλάδα:

«…Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Τουρκίας για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών της με την Ελλάδα, την οποία αφορούν τα ζητήματα αυτής της ανταλλαγής επιστολών. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας δυναμικής που θα διευκολύνει την επίλυση όχι μόνο μιας αλλά και όλων των μακροχρόνιων, νομικά αλληλένδετων διαφορών για το Αιγαίο με δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με τα μέσα που ορίζονται στο άρθρο 33 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με βάση την αμοιβαία συναίνεση των μερών. Ωστόσο, μια τέτοια δυναμική απαιτεί καταρχήν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο αντί να χρησιμοποιείται εχθρική πολιτική ρητορική και κλιμακωτές ενέργειες σχεδόν σε καθημερινή βάση σε πλήρη περιφρόνηση των δικαιωμάτων και των ζωτικών έννομων συμφερόντων της Τουρκίας, όπως επισημαίνεται και στην επιστολή του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου».

Άμεση η απάντηση της Αθήνας

Στην άκρως προκλητική επιστολή, που ερμηνεύει φυσικά ακόμη και τις Διεθνείς Συνθήκες κατά πως βολεύει την Άγκυρα, άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές: «Η Τουρκία με τη νέα επιστολή που απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για πολλοστή φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα, καθώς και κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, προκειμένου να προβάλει τις ανυπόστατες θέσεις της. Η ελληνική πλευρά, την απορρίπτει στο σύνολό της. Διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στα απαράδεκτα, τελείως ανυπόστατα και έωλα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, όπως και όταν το κρίνει σκόπιμο».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγόρησε από τη Θεσσαλονίκη για χυδαιότητα τον ΣΥΡΙΖΑ

«Η επόμενη εκλογική διαδικασία θα καθορίσει το μέλλον της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες και...

Με «βελτιώσεις» κατατίθεται στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις και την κυβερνοασφάλεια

Με την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, παρακολουθήσεων και νόμιμων (ή μη) επισυνδέσεων να εξακολουθεί...

Συνάντηση Νίκου Δένδια – Τζέφρι Πάιατ στο Βουκουρέστι

Τον παλιό γνώριμο πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, συνάντησε ο Νίκος...

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Καμία ανοχή σε κάθε μορφή έμφυλης βίας»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η...

Δένδιας: «Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα»

«Η Σύνοδος σήμερα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Σουηδίας και της...

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Δημητριάδης άδειασε τον Μητσοτάκη»

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης "άδειασε" τον...

Καστανίδης: «Καμία περίπτωση να συνεργαστούμε μετεκλογικά με τη ΝΔ»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και μέλος της...

Μαξίμου: Φέρνει τώρα το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ

Άλλαξε ο κυβερνητικός σχεδιασμός μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της...

Στυλιανίδης για τη Θράκη: Ο Ερντογάν ή λέει ψέματα ή λάθος τον ενημερώνουν

Στις προκλήσεις Ερντογάν απάντησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης με παρέμβασή του στη Βουλή. Μάλιστα ζήτησε...

Προκλητική αναφορά Πέτσα στον Ανδρουλάκη, θα αντιδράσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ;

Με έναν χαρακτηρισμό ο οποίος επιδέχεται πολλών, ακόμα και επιλήψιμων ερμηνειών καταφέρθηκε ο υπουργός...

Τριαντόπουλος: Βράζει η Μαγνησία με τον αποτυχημένο πολιτευτή…

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές,...

Η εκδικητικότητα Πλεύρη γελοιοποιεί την κυβέρνηση

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δυσαρεστήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που...

Ωμή παρέμβαση Πέτσα στην ΕΡΤ για… έναν τίτλο

Απαράδεκτη παρέμβαση στην ΕΡΤ για ένα τίτλο, που, ενώ προέκυπτε από τις δηλώσεις του,...

Κυριάκος Μητσοτάκης στο LSE: Μπορούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση!

Τα ελληνοτουρκικά, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, οι υποκλοπές, καθώς και...

Με κορωνοϊό γύρισε από την Ισπανία ο Γιώργος Παπανδρέου

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.Επιστρέφοντας σήμερα Δευτέρα από το συνέδριο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μαριέτα Φουρεράι: Είδαμε για πρώτη φορά την μητέρα της Ελένης Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης...

Νέος ισχυρός σεισμός στην Εύβοια αισθητός και στην Αθήνα! – Λέκκας: «Περιπλέκεται τώρα το θέμα…»

5 Ρίχτερ το μέγεθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό - «Αυτόν τον σεισμό τον αντέχουν τα κτήρια, συνιστώ ψυχραιμία, δε νομίζω να φτάσουμε σε πολύ μεγάλα μεγέθη»

Σοκαριστική καταγγελία: Έκλεψαν 1.500 ευρώ από την 21χρονη Έμμα, ενώ ήταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα!

Στο δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε η οικογένεια της αδικοχαμένης φοιτήτριας, ζητώντας να αλλάξουν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δράστης

«Η μητέρα του πατέρα Αντώνιου ζει σε “κοτέτσι” και κρυώνει»

Την ώρα που οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό...

NEWSROOM