Το «κράχ» του 1929 και τι άλλαξε στις οικονομίες του κόσμου

Συντάκτης: Newsroom

Μέχρι το 1914 η λειτουργία του συστήματος του χρυσού κανόνα, αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη διεθνή ισορροπία αλλά και δείκτη υγείας για τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες που τον υιοθέτησαν. Ο χρυσός κανόνας αφορούσε την ελεύθερη μετατρεψιμότητα κάθε νομίσματος σε χρυσό και την ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή συναλλάγματος στις κρατικές επικράτειες.

Οι οικονομικές πολιτικές μετά την κρίση του 1929

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η πραγματική αξία, δηλαδή η αγοραστική δύναμη όλων των ευρωπαϊκών νομισμάτων μειώθηκε με τρόπο μη ενιαίο, μεταβάλλοντας τη μεταξύ τους ισοτιμία.

Το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη «Μαύρη Τρίτη» της 29ης Οκτωβρίου του 1929 και η ύφεση που το ακολούθησε, γενικεύτηκε με δραματικό αντίκτυπο στη παγκόσμια οικονομία. Στις περισσότερες χώρες η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε, εκτοξεύοντας την ανεργία. Η ισχνή λειτουργία ή η έλλειψη μηχανισμών κοινωνικής ασφάλισης καθιστούσε την κατάσταση δραματική. Η Μεγάλη Ύφεση κατέστρεψε τον οικονομικό φιλελευθερισμό για μισό αιώνα.

Μεταξύ του 1931 και 1932 ο κανόνας χρυσού εγκαταλείφθηκε από τις ΗΠΑ τον Καναδά και τις Σκανδιναβικές χώρες, και το 1936 ακολούθησαν το Βέλγιο η Ολλανδία και η Γαλλία. Ότι είχε απομείνει από το καθεστώς της ελεύθερης μετατρεψιμότητας, εξαφάνισε το κύμα υποτιμήσεων της δεκαετίας του 1930, επιβάλλοντας αμυντικές, νομισματικές και συναλλαγματικές ρυθμίσεις. Η οικονομική πολιτική της περιόδου επικεντρώθηκε στη βελτίωση των ισορροπιών μεταξύ των διάφορων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι εθνικές οικονομίες από εξωτερικές ενοχλήσεις.

Η ύφεση, ερμηνεύτηκε από τους οικονομολόγους της εποχής σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα του οικονομικού κύκλου, ένα περιοδικό φαινόμενο στο κλασικό μοντέλο της γενικής ισορροπίας. Η Γενική Θεωρία του Κέυνς, υπήρξε μεγάλη θεωρητική καινοτομία της οικονομικής επιστήμης και προσέφερε την πρώτη πειστική ερμηνεία για τη συνεχιζόμενη ανεργία. Ο Κέυνς, θεωρεί ότι το σύστημα της οικονομίας της αγοράς ήταν χρόνια ασταθές και ανίκανο να οδηγήσει την οικονομία σε πλήρη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της. Από το 1930 έως το 1932 ένα όργιο περιορισμών και αυστηρών ελέγχων στο συνάλλαγμα, μείωσαν το εμπόριο σε όλη την Ευρώπη. Το 70-75% του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι το 1937, υπάγονταν σε 170 συμφωνίες «κλήριγκ» που είχαν συνομολογηθεί σε αυτή τη περίοδο.

Οι κυρίαρχες οικονομικές αντιλήψεις στάθηκαν ακατάλληλες για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων της ανεργίας και της αναζωογόνησης της παραγωγής. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα οικονομικά τους επιτελεία είχαν να επιλέξουν μεταξύ της λήψης βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα αποδιάρθρωναν την παγκόσμια ελεύθερη αγορά ή σε μια παθητική στάση που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε σε γενικευμένη κοινωνική εκτροπή.

Οι απόπειρες των ευρωπαϊκών κοινωνιών του Μεσοπολέμου για επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα των αρχών του αιώνα, αντέκρουαν στις ανειλημμένες από τον καιρό του πολέμου δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για παροχές στην εργατική τάξη, πυροδοτώντας μια νέα περίοδο έντασης ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας και του κεφαλαίου. Οι αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές μετά την ύφεση, σηματοδότησαν μια δεξιά στροφή στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τις Ιαπωνίας, αναδεικνύοντας εθνικιστικά καθεστώτα και ανοίγοντας τις πύλες για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι οικονομικές πολιτικές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η μεταπολεμική περίοδος μέχρι τις αρχές του ’70 αποτέλεσε τη «χρυσή εποχή» της κυριαρχίας του κεϋνσιανισμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Η ευημερία των πολιτών αποτέλεσε προτεραιότητα των κρατών της Δυτικής Ευρώπης, που οργάνωσαν τις οικονομίες τους στη βάση των αντιλήψεων του Keynes. Ανασχεδιάστηκαν τα συστήματα παιδείας και δημόσιας υγείας, ενώ έγιναν και εκτεταμένες εθνικοποιήσεις.

Στη δεκαετία του 1950 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ΕΣΣΔ ήταν ταχύτεροι από κάθε άλλη δυτική χώρα, ενώ με τον ίδιο ρυθμό αυξάνονταν και οι οικονομίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η οικονομική άνοδος φαινόταν να είναι παγκόσμια και ανεξάρτητη από τα οικονομικά καθεστώτα.

Οι χώρες του σοβιετικού συνασπισμού, βάζοντας εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, θέσπισαν πενταετή ή εξαετή προγράμματα μαζικοποίησης της παραγωγής και ραγδαίας εκβιομηχάνισης. Τα εισοδήματα της εργατικής τάξης συμπιέστηκαν σε αυτή την «ηρωική αναπτυξιακή φάση», ώστε τα πλεονάσματα να επανεπενδυθούν στη βιομηχανική ανάπτυξη.

Η ανόρθωση των ευρωπαϊκών οικονομιών εξαρτήθηκε όπως και κατά τον Α΄Π.Π. από τις πολιτικές αποφάσεις των νικητών Συμμάχων, όπως ο διακανονισμός των χρεών που δημιούργησε ο πόλεμος και η παροχή πρόσθετων πιστώσεων. Ο συνδυασμός της δυνατότητας κρατικής παρέμβασης στη κρατική οικονομία και ενός σταθερού πλαισίου εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, αποτέλεσε το μυστικό της χρυσής εποχής. Ο περιορισμός της κερδοσκοπικής κίνησης κεφαλαίων σύμφωνα με τις αρχές του Keynes και η παράλληλη στήριξη του διεθνούς εμπορίου, εξασφαλίστηκε με επάρκεια από τη συνθήκη του Bretton Woods.

Χάρη στην έξυπνη μακρό-οικονομική διαχείριση του Keynes ο φοβερός και αναπόφευκτος κύκλος οικονομικής ανόδου και ύφεσης που είχε προκαλέσει τόσες καταστροφές τη περίοδο του μεσοπολέμου, έγινε τώρα μια διαδοχή ήπιων διακυμάνσεων. Τα προβλήματα που είχαν ταλανίσει τον καπιταλισμό την εποχή της Καταστροφής, φάνηκαν να επιλύονται και να εξαφανίζονται.

Το κενσϋανό παρεμβατικό κράτος επένδυε δημόσια κεφάλαια και ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο στους νευραλγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, εξασφαλίζοντας έλεγχο της ανεργίας και πολιτική σταθερότητα. Ο κρατισμός υιοθετήθηκε από τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που μετατόπισαν το κέντρο βάρους των πολιτικών τους στην κοινωνία με έμφαση στην ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση, σε αντίθεση με το οικονομικό δόγμα του Μεσοπολέμου που εστίαζε στους δείκτες της οικονομίας.

Το αμερικάνικο σχέδιο Marshall ενίσχυσε ουσιαστικά τη μεταπολεμική ανάκαμψη της Δυτικής Ευρώπης απελευθερώνοντας την από τους περιορισμούς στη ροή ξένου συναλλάγματος προς ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια του σχεδίου Marshall από το 1947 έως το 1952, διατέθηκαν από τις ΗΠΑ σε ξένες χώρες 22,5 δις δολάρια, τα 7/8 από αυτά με τη μορφή δωρεάς. Η γενναιοδωρία του σχεδίου ασφαλώς βοήθησε τις χώρες που την παρέλαβαν να εκσυγχρονιστούν, ενώ συγχρόνως εξασφάλισε την αντίσταση τους στις κομμουνιστικές σειρήνες.

Η έμφαση που δόθηκε στη χορήγηση δωρεών αντί δανείων, συνιστούσε μείζονα αλλαγή πολιτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνώρισαν ότι τα σύνορα που εγγυούνται την ασφάλεια της χώρας βρίσκονταν πολύ μακριά από την αμερικάνικη επικράτεια. Οι ΗΠΑ είχαν άμεσο πολιτικό συμφέρον στη οικονομική ανόρθωση της Ευρώπης.

Το σχέδιο Marshall έθετε σαν προϋπόθεση την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τη σταδιακή απελευθέρωση του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου και των πληρωμών, τοποθετώντας τις βάσεις για την περιφερειακή οικονομική συνεργασία στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, έβγαλε τις ευρωπαϊκές οικονομίες από το δρόμο της απορρύθμισης και της κρίσης, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα εξελίξεις και οδηγώντας τες στην αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη.

Από το 1950 και για 25 χρόνια στην Ευρώπη υπήρξε συνεχής οικονομική μεγέθυνση, γεγονός πρωτόγνωρο για τα οικονομικά χρονικά. Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 3,8% το χρόνο σε όλη αυτή τη περίοδο.

Στην εξασφάλιση των επιχειρηματικών κερδών, ρόλο έπαιξε και ο μετριασμός των εργατικών διεκδικήσεων που είχε επιφέρει η θεμελίωση του Κράτους Πρόνοιας. Σημαντική υπήρξε επίσης για τη βαθμιαία απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ίδρυσης πληθώρας διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πληρωμών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτοί οι οργανισμοί διευθέτησαν τα χρέη των ευρωπαϊκών κρατών, κατάργησαν τις εμπορικές ποσοστώσεις, ρύθμισαν τη παραγωγή άνθρακα και χάλυβα και κατάργησαν τους δασμούς.

Μετά την ύφεση του 1929 η οικονομική ευημερία και η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών κατέρρευσαν. Το εμπόριο και οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν, πυροδοτώντας μια έκρηξη της ανεργίας χωρίς προηγούμενο. Οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για να αντιστρέψουν το κλίμα στάθηκαν ανεπαρκείς, ωθώντας στην εθνική απομόνωση και γεννώντας ολοκληρωτικά καθεστώτα που πυροδότησαν μια παγκόσμια σύρραξη.

Στο τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Δυτική Ευρώπη η υιοθέτηση της κενσϋανής σχεδιασμένης οικονομίας και το σχέδιο Marshall, βοήθησαν στην εδραίωση οικονομιών πλήρους απασχόλησης και κοινωνιών μαζικής κατανάλωσης. Η προσπάθεια ξεπέρασε τις προσδοκίες των οικονομολόγων και αποτέλεσε ένα «οικονομικό θαύμα» που κράτησε μέχρι τη δεκαετία του ’70.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γαγανάκης, Κ. (1999) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Ψαλιδόπουλος, Μ. (2008) Οικονομική σκέψη και πολιτικές στο Μεσοπόλεμο και στη μεταπολεμική περίοδο. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Ασημακοπούλου, Ζ. (2008) Όψεις οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης στη μεταπολεμική Ευρώπη. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Μπρέγιαννη Κ. (2008) Νόμισμα και οικονομία στη νεώτερη Ευρώπη. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Landes, S.D. (2003) Ο Προμηθέας Χωρίς Δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα.
Hobsbawm, E.J. (2004) Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το προφητικό κείμενο του 1928 για την εξέλιξη της τηλεόρασης από τον «πατέρα» του...

Το 1928 στην Ελλάδα δεν υπήρχε ραδιοφωνικός σταθμός. Επίσημα το μέσο αυτό ήρθε το 1938. Για την τηλεόραση μην το συζητάμε, την είδαν οι...

Η οικογένεια που έζησε για τέσσερα χρόνια με τη σορό της κόρης τους στην...

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει οικογένεια που θα ζούσε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια σε ένα σπίτι με ένα πτώμα,...

Αλεξάνδρα, η Ελληνίδα πριγκίπισσα που τιμήθηκε όσο καμμία άλλη, αλλά την γνωρίζουν ελάχιστοι!

Υπάρχει μια Ελληνίδα πριγκίπισσα, η Αλεξάνδρα. Έδωσε το όνομά της σε μια από τις σημαντικότερες λεωφόρους στην Αθήνα, σε ένα κομμάτι της παραλίας της...

Σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιείται το ΚΚΕ με 209 λέξεις και δύο άρθρα

Τον Σεπτέμβριο του 1974 η Ελληνική Δημοκρατία προσπαθούσε να βρει τον βηματισμό της. Υπήρχε η ανοιχτή πληγή της Κύπρου, ήταν σε εξέλιξη η αποχουντοποίηση,...

Η πρώτη απεργία στην Ελλάδα – Τα αιτήματα των απεργών και η κρατική καταστολή

Το 1879 μπορεί να μην υπήρχε Άδωνις Γεωργιάδης και νέο εργατικό νομοσχέδιο, αλλά υπήρχε 12ωρο στην εργασία και σε ορισμένες περιοχές η λεγόμενη «αγγαρεία...

Ο τελευταίος βασιλικός γάμος στην Ελλάδα, η πρεμιέρα της τηλεόρασης και ένα λάθος από...

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1964 στην Αθήνα είχαν έρθει 13 βασιλιάδες, 121 πριγκίπισσες και 58 εκπρόσωποι κρατών για να παραστούν στους γάμους δύο νέων παιδιών....

50 πράγματα που ίσως θέλετε να μάθετε (ή να θυμηθείτε…) για τον Ντέμη Νικολαΐδη...

Λένε ότι τα είδωλα δεν έχουν ηλικία. Σε αυτούς που τους λάτρεψαν είναι πάντα πρωταγωνιστές σε μεγάλες τους στιγμές. Ειδικά στον αθλητισμό δεν γερνάνε...

Η αθλητική διοργάνωση που άφησε προίκα ένα Στάδιο και σύγχρονη τηλεόραση

Το 1966 ο ΣΕΓΑΣ διεκδίκησε την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Ήταν το 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Κανείς...

Φράκο, φουστανέλα και καυγάδες. Τα απρόοπτα των πρώτων χορών στην Ελλάδα

Στα πρώτα χρόνια του Ελληνικού κράτους έπρεπε να συμβιώσουν αρμονικά οι Έλληνες της διασποράς που ήρθαν στο νέο κράτος για να αναλάβουν κυβερνητικές θέσεις...

14/9/1933, μια ακόμη ελληνοτουρκική συμφωνία, άλλη μια υποχώρηση

Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε κάνει το μεγάλο, καταστροφικό για τον ίδιο και την παραταξή του, βήμα προς τα πίσω. Τρία χρόνια αργότερα,...

Τα αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση του Σινούκ στο Άγιο Όρος στις 11/9/2004

Τα νερά της Σιθωνίας κρύβουν εδώ και 19 χρόνια την απάντηση στο ερώτημα γιατί έπεσε το Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο Ζ'...

1953: Το γαϊτανάκι των σεισμών σε Ιόνιο και Τουρκία καταλήγει στην Κύπρο

Από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο του 1953 ο Εγκέλαδος διάλεξε την Ανατολική Μεσόγειο για να χτυπήσει με μανία. Ξεκίνησε από τη θάλασσα του...

Όταν η βέργα και ο χάρακας ήταν εργαλεία «σωφρονισμού» στα χέρια των διδασκάλων

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ευκαιρία να θυμηθούμε την περίφημη βέργα ή βίτσα, ή τουλάχιστον τον διάδοχό της, χάρακα. Ήταν και αυτά μέσα...

1982: Το χρυσό μετάλλιο της Άννας Βερούλη στους Πανευρωπαϊκούς

Το 1982 δεν είχαμε ιδέα για την «κλιματική αλλαγή». Μόλις μαθαίναμε όμως για την σκέτη «αλλαγή», αυτή που είχε υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε κι...

Μια σφαίρα για τον ζεν πρεμιέ της Αθήνας για λόγους τιμής!

Ένα ερωτικό τρίγωνο με διάσημους, στις μέρες μας περιορίζεται στα στενά όρια των κουτσομπολίστικων τηλεοπτικών εκπομπών που στήνουν με ιδιαίτερη ευκολία στα πάνελ... κοινωνικής...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το επικό προεκλογικό σποτ υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στην Πτολεμαΐδα

Το προεκλογικό βίντεο του Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στην Πτολεμαΐδα, δεν είναι μόνο ευφυές. Είναι επικό! Ένα είναι σίγουρο: όποιος δει το σποτ του...

Στο πρωτοσέλιδο των New York Times η αποκάλυψη-«βόμβα» για τον Άδωνι και τα δωράκια από τη Huawei!

Σε περίοπτη θέση η υπόθεση δωροληψίας με «κορυφαίο Έλληνα υπουργό»

Μπιλ Γκέιτς: «Ανοησία το να φυτεύεις δέντρα»!

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η δήλωση του Μπιλ Γκέιτς ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς πως το να φυτεύει κανείς δέντρα για να σταματήσεις την κλιματική...

Μάχη για τη ζωή δίνει ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Άγιαξ

Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Βααλβάικ Ετιέν Βάασεν κατέρρευσε στο 85ο λεπτό του αγώνα με τον Άγιαξ έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον επιθετιικό...

Στέγαστρο Καλατράβα: Άλλη μία απόδειξη ότι ο Μητσοτάκης καταστρέφει την Ελλάδα με δόλο

Δεν έχει πλέον ούτε το ακαταλόγιστο, ούτε την δικαιολογία της ανικανότητας

Φρικτός θάνατος σε κρεοπωλείο στο Μεσολόγγι: Γυναίκα καθάριζε την μηχανή του κιμά και διαμελίστηκε

Συγκλονίζει το δυστύχημα σε κρεοπωλείο στο Μεσολόγγι, όπου μια εργαζόμενη βρήκε τραγικό θάνατο όταν η μηχανή του κιμά την διαμέλισε. Η άτυχη γυναίκα το...

Σοκαρισμένο το Μεσολόγγι από τον θάνατο της γυναίκας από κρεατομηχανή: «Η κόρη της φώναζε βοήθεια»

«Μουδιασμένο» είναι ακόμα το Μεσολόγγι από τον σοκαριστικό θάνατο μιας 50χρονης χθες η οποία διαμελίστηκε μπροστά στα μάτια της κόρης της προσπαθώντας να καθαρίσει...

Μίνως Μάτσας «fan club»: Ποιοι βρέθηκαν στο Ηρώδειο!

Από τη Νατάσα Παζαϊτη μέχρι τη Χρυσή Βαρδινογιάννη! Ολο το φαν κλαμπ του Μίνωα Μάτσα βρέθηκε στο Ηρώδειο για να απολαύσει τον δημιουργό σε...
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ