Παρασκευή 30/7/2021

EIT Digital

Σε τροχιά (μερικής ή πλήρους) ψηφιοποίησης οι 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις!

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις έχουν πάνω από το 50% του δυναμικού τους να εργάζεται από απόσταση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ