Επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς ήταν στην πραγματικότητα ιστορικά πρόσωπα

ιστορικά πρόσωπα

Οι επιστήμονες σε συνεργασία με ιστορικούς και την μέθοδο αναγνώρισης προσώπων, βοήθησαν στο να δούμε τα πραγματικά πρόσωπα (ή τουλάχιστον κατά προσέγγιση) σημαντικών ιστορικών προσώπων:

6Η βασίλισσα της Αιγύπτου Νεφερτίτη

Scientists Reveal What Historical Figures Really Looked Like and We’re Fascinated
© Giovanni / Wikimedia Commons © Expedition Unknown / Ping Pong Productions
Προηγούμενο