Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Η έννοια της αποτροπής και η αποτελεσματικότητα της

Συντάκτης: Newsroom

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνιος Βασιλείου*.

Ορισμός Αποτροπής

Αποτροπή, είναι η πρακτική αποθάρρυνσης ή περιορισμού κάποιου, από τη λήψη οιωνδήποτε ανεπιθύμητων ενεργειών του, όπως μια ένοπλη επίθεση.

Αποτελεί αμυντική στρατηγική, για τη δημιουργία κατάστασης, κατά την οποία ο αντίπαλος έχει πεισθεί ότι το πιθανό όφελος τυχόν επίθεσης ή άλλης εχθρικής ενέργειας εκ μέρους του, θα είναι μικρότερο του πιθανού κόστους.

Η αποτροπή, είναι μία από τις κύριες στρατηγικές αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Βασίζεται στην απειλή χρήσης βίας ή άλλων απειλών, από το ένα μέρος, προκειμένου να πεισθεί το άλλο μέρος και να απέχει από συγκεκριμένες εχθρικές ενέργειες. Αποτελεί κεντρική έννοια στη διεθνή ασφάλεια και έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στη χρήση των πυρηνικών όπλων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο περιπτώσεις :

Αμέσου αποτροπής. Όταν ένα κράτος προσπαθεί να αποτρέψει τις επιθέσεις
στην επικράτεια του. Στην περίπτωση της Ελλάδας, εντός της εδαφικής
κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, η ίδια η Ελλάδα.

Εκτεταμένης αποτροπής. Όταν στοχεύει στην  αποθάρρυνση επιθέσεως σε
τρίτους, όπως σε συμμάχους ή σε εταίρους.

Βασικές Αρχές Αποτροπής

·        Τα κράτη, μέσω των ηγετών τους, λειτουργούν ορθολογικά στην πλάστιγγα κόστους – οφέλους.
·     Κανένα κράτος δεν θα εκτελέσει επίθεση, αν το πιθανό κόστος θα είναι μεγαλύτερο του πιθανού οφέλους.
·        Όσον αφορά το αμυνόμενο – αποτρέπον κράτος, ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Οτιδήποτε λέγεται ή πράττεται, αποσκοπεί να καλλιεργήσει τον ορθολογισμό του αντιπάλου, προς την κατεύθυνση αποδοχής του status quo.
·        Ψύχραιμη και αποφασιστική θέση του αμυνόμενου, με κανονικές σχέσεις φίλου και συμμάχου, όταν δεν απειλείς και δεν επιτίθεσαι, αλλά «θα σου κόψω τα πόδια», αν παραβιάσεις τη κυριαρχία μου.

Είδη Αποτροπής

1. Αποτροπή μέσω παρουσίας (deterrence by presence). Επιδιώκεται με την διατήρηση συμβολικών δυνάμεων στο σημείο που θέλουμε να υπερασπιστούμε. Ο σκοπός είναι να καταδείξουμε στον αντίπαλο τη θέληση μας, για πραγματοποίηση των αποτρεπτικών απειλών μας, καθώς και να καταστήσουμε βέβαιο, ότι τυχόν εχθρική προσβολή αυτών των συμβολικών δυνάμεων θα οδηγήσει σε εμπλοκή μας σε γενικότερη σύγκρουση.

2.   Αποτροπή μέσω Άμυνας (deterrence by defense). Επιδιώκεται μέσω διατήρησης ισχυρών και αξιόπιστων αμυντικών δυνατοτήτων. Παραπλήσια μορφή αποτροπής, είναι η αποτροπή μέσω άρνησης της επιτυχίας του αντιπάλου (deterrence by denial). Η άμυνα αποσκοπεί στο να εμποδίσει την ζημιά που προξενεί ο αντίπαλος, ενώ η άρνηση αποσκοπεί στο να εμποδίσει τον αντίπαλο να αποκομίσει οφέλη.
Εδώ η ιδέα είναι, ότι άσχετα με τη ζημιά που θα υποστούμε εμείς, ο αντίπαλος δεν θα επιτύχει κέρδη.

3.   Αποτροπή μέσω αντιποίνων (deterrence by retaliation). Είναι η αποτροπή που επιδιώκεται μέσω επαπειλούμενης αντίδρασης σε διαφορετικό χώρο και ενδεχομένως σε διαφορετικό χρόνο, ή με διαφορετικό τρόπο, από τους αντίστοιχους της εχθρικής προσβολής που θέλουμε να αποτρέψουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτροπής μέσω αντιποίνων, ήταν η αμερικανική απειλή πυρηνικών πληγμάτων εναντίον σοβιετικών πόλεων, σε περίπτωση σοβιετικής εισβολής στη Δυτική Ευρώπη. Η αποτροπή μέσω αντιποίνων, μπορεί να λειτουργήσει και με συμβατικά μέσα, όπως αεροπορικοί βομβαρδισμοί, ναυτικές επιδρομές, κλπ. Μορφή αποτροπής μέσω αντιποίνων, είναι και η απειλή οριζόντιας κλιμάκωσης.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας

Τέσσερες βασικοί παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί για την επιτυχία ή την αποτυχία των στρατηγικών αποτροπής :
Το επίπεδο των κινήτρων του επιτιθεμένου.  Εάν ένα κράτος βλέπει ελάχιστο λόγο να επιτεθεί, δεν θα είναι δύσκολο να αποθαρρυνθεί. Αν όμως έχει αποκτήσει επείγουσα αίσθηση ότι μόνο μια επίθεση θα προστατεύσει τα συμφέροντά του, μπορεί να γίνει σχεδόν αδύνατο να σταματήσει.

Σαφήνεια σχετικά με το αντικείμενο της αποτροπής και τις ενέργειες που θα αναλάβει ο αμυνόμενος.

Ένα δεύτερο ευρύ κριτήριο για την επιτυχία της αποτροπής είναι ότι ο αμυνόμενος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερος για το τι προσπαθεί να αποτρέψει, καθώς και για το τι θα κάνει εάν αγνοηθεί η απειλή του.

Ο επιτιθέμενος πρέπει να είναι βέβαιος ότι η χώρα αποτροπής (αμυνόμενη) έχει την ικανότητα και τη βούληση να εκτελέσει τις απειλές της.

Ακόμα κι αν ο αμυνόμενος έχει το πλεονέκτημα, η αποτροπή μπορεί να αποτύχει επειδή ο επιτιθέμενος είναι πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο. Και όταν έχει αποφασίσει ότι, για γεωστρατηγικούς ή εγχώριους πολιτικούς λόγους πρέπει να ενεργήσει.
Σε αυτή την περίπτωση ακόμη και ένα ισχυρό στρατιωτικό πλεονέκτημα για τον αμυνόμενο, δεν θα αποτρέψει την σύγκρουση.

Οι επιτιθέμενοι, μπορούν να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν την προθυμία ενός αμυνόμενου να ανταποκριθεί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «σαλαμιού». Χρησιμοποιώντας δηλαδή, μια σειρά επιθέσεων χαμηλού επιπέδου, για να αλλάξουν μία κατάσταση στο έδαφος, χωρίς να αναλάβουν ποτέ δράση, που θα δικαιολογούσε μια σημαντική απάντηση από τον αμυνόμενο.

Τέτοιες στρατηγικές σαλαμιού έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται από την γείτονα Τουρκία, για να μας βάλουν στο αμυντικό δίλημμα:
Πρέπει να ανταποκρινόμαστε με αντίποινα σε κάθε μικρή παραβίαση;
Αν όμως δεν αρχίσουμε να τιμωρούμε και τις μικρές παραβιάσεις, η στρατηγική μας θέση αποτροπής, θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αλλά όταν  οι Τούρκοι γνωρίζουν και είναι βέβαιοι:
a) ότι θα τους ανταποδόσεις το πρώτο πλήγμα άμεσα και χωρίς σπατάλη δυνάμεων.
b) ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να τους «κόψεις» τις γέφυρες στο Βόσπορο και να τους απαγορεύσεις ταχεία μεταφορά δυνάμεων στον Έβρο, προκειμένου να μην εξαπολύσουν μία ευρείας κλίμακας επιθετική ενέργεια, ή να μην σταματήσουν μία ελληνική αντεπίθεση.
c) ότι μπορείς να τους «σπάσεις» δύο υδροηλεκτρικά φράγματα στην ανατολική Τουρκία και να βυθίσεις στο σκοτάδι ολόκληρες επαρχίες, διακόπτοντας κάθε παραγωγική δραστηριότητα.
d) ότι μπορείς να τους καταστρέψεις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και εγκαταστάσεις διύλισης και μεταφοράς πετρελαίου.
e) ότι όλα αυτά μπορείς να τα πετύχεις με όπλα, που είναι πραγματικά, πολύ δύσκολο να ανασχεθούν, τότε θα το σκεφτούν πολύ πριν χτυπήσουν πρώτοι, ή  πριν πατήσουν στο Καστελόριζο και ας είναι μακριά, όπως λένε κάποιοι τραγικοί…

Αυτό, με λίγα λόγια, λέγεται ΑΠΟΤΡΟΠΗ.

* Ο Αντώνιος Βασιλείου είναι Αντιστράτηγος (εα), Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc Επιχειρησιακός Ερευνητής, τ. Σύμβουλος ΟΑΣΕ επί Συμβατικών Εξοπλισμών και τ. Μελετητής των Συστημάτων Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών του ΝΑΤΟ.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός με την ανάρτηση Τσελέντη για το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τη «λιμνοθάλασσα» του...

Με μία ανάρτηση σαφώς πρωταπριλιάτικη, ο Άκης Τσελέντης κατάφερε να... κοψοχολιάσει αρκετό κόσμο μέχρι...

Λαμπαδηφορία στο κέντρο της Αθήνας για την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ

Ξημερώνει 1η Απριλίου, η μέρα που επίσημα ξεκίνησε στην Κύπρο ο αγώνας της ΕΟΚΑ,...

Funds: Με πρακτικές μαφίας εκβιάζουν τους δανειολήπτες!

205 δικηγόροι συνυπογράφουν ένα κείμενο-κόλαφο για τις μεθοδεύσεις των servicers, προκειμένου να αποσπάσουν υπέρογκα ποσά και τα σπίτια ανθρώπων, ακόμα κι αν εξυπηρετούν τη ρύθμιση

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 49χρονης ψυχολόγου στην Αθήνα

Βρέθηκε η 49χρονη Αγγελική Κυβεριώτη, που είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες τον Οκτώβριο...

Τρεις οι θάνατοι παιδιών στη χώρα μας από στρεπτόκοκκο τύπου Α

Τρεις συνολικά θάνατοι παιδιών από στρεπτόκοκκο τύπου Α έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με...

«Χρυσάφι» κόστισε η φιέστα του Μητσοτάκη στον Έβρο – Απευθείας ανάθεση σε νεοσύστατη εταιρεία!

Μια εταιρεία, η OVAL Ε.Ε., η οποία συστήθηκε σχεδόν δύο μήνες πριν και συγκεκριμένα...

Με την ελληνική σημαία ο τάφος του Κυπριανού Παπαϊωάννου που «έσβησε» στα Τέμπη

Στους αδικοχαμένους των Τεμπών ήταν και ο Κυπριανός Παπαϊωάννου, ο Κύπριος φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...

«Λαμπάδιασε» νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Λαχτάρησε οδηγός νταλίκας στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Αγίας Τριάδας,...

Τρεις τραυματίες σε άγριο καβγά μεταξύ ανηλίκων σε εμπορικό κέντρο

Σε γνωστό εμπορικό κέντρο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σημειώθηκε άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο...

Αισθητός και στην Αττική ο απογευματινός σεισμός στην Κύθνο

Αισθητή στα νησιά του Αργοσαρωνικού, αλλά και στην Αττική έγινε η ισχυρή σεισμική δόνηση...

Τέλος τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό και στα σχολεία

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας (ΦΕΚ2019 Β/30-3-2023), στην ιστορία περνούν,...

«Είναι αθώος» υποστηρίζει η σύζυγος του 78χρονου που προφυλακίστηκε για το βιασμό της βαφτιστήρας...

«Είναι αθώος. Δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως και πολύ σύντομα θα αποδειχτεί η αλήθεια»,...

Βρήκαν κοκαΐνη σε πλοίο στον Πειραιά – Μετέφερε μπανάνες από το Εκουαδόρ στην Τουρκία

Είκοσι συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 17,598 κιλών, εντοπίστηκαν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων...

«Θα σε διαλύσω» – Απειλεί θύματα ο αστυνομικός της Ηλιούπολης που καταδικάστηκε για μαστροπεία

Προκλητικές απειλές εξαπολύει κατά θυμάτων ο αστυνομικός που καταδικάστηκε για την υπόθεση trafficking στην...

Συναγερμός: Βρέθηκε στη Γεωπονική Σχολή… όλμος!

Νωρίς σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε ένα αναπάντεχο εύρημα στη Γεωπονική Σχολή.Βρέθηκε όλμος, όμως δεν...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία: Βραζιλία και Κίνα εγκαταλείπουν το δολάριο

Η Βραζιλία και η Κίνα φέρεται να έχουν συνάψει συμφωνία για να εγκαταλείψουν το δολάριο των ΗΠΑ υπέρ των δικών τους νομισμάτων στις διμερείς...

Δανάη Κούστα: Η καλλονή κόρη του Γιάννη Κούστα σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

Η κόρη του Γιάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφίας Γιαννακοπούλου, Δανάη Κούστα είναι μια εντυπωσιακά όμορφη κοπέλα και την είδαμε σε μια...

Το δράμα της Όλγας: «Μετατοπίστηκε 13 χιλιοστά ο εγκέφαλός της» – Οργή για την ποινή-χάδι στον νταή της Αργυρούπολης

«Ούτε μιλάει, ούτε να εξυπηρετηθεί, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Μόνο ο θεός ξέρει πότε θα γίνει καλά», λένε οι γονείς της

Ο Νεκτάριος Κυρκόπουλος «έφαγε» ισλαμικό μπούλινγκ για τον σταυρό από το Άγιον Όρος

Ζήτησαν από τον Νεκτάριο Κυρκόπουλο να βγάλει τον σταυρό που φορούσε στα γυρίσματα πακιστανικού σίριαλ, που θα παιχτεί στο Netflix.Από τον Ηλία Μαραβέγια«Επαθα...

Το χαστούκι της κυρίας Θάνου

Στην κλασική ταινία «Σάντα Τσικίτα» η Νοτιοαμερικάνα χορεύτρια Μαρκέλα (Κ. Λαμπροπούλου) φωνάζει στον τυχαίως ευρεθέντα μπροστά της Φώτη Φαγκρή (Β. Λογοθετίδη) διάφορα ακαταλαβίστικα. Ο...

Βατερλώ Μητσοτάκη στο Γέρακα!

Στην πλατεία του Γέρακα βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε σε γνωστή καφετέρια για να συναντηθεί με πολίτες. Βέβαια, τα πράγματα...

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Κινείται νομικά εναντίον του Γιώργου Λιάνη για την προσβολή της μνήμης της μητέρας του

O Γιώργος Λιάνης έδωσε μια συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή “Τετ α Τετ” και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις γυναίκες...

Η ατάκα του Μητσοτάκη που πάγωσε τον Γέρακα

Μια ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε όσους πιστούς του παρευρέθηκαν σήμερα στον Γέρακα να «παγώσουν».Την ώρα που το πανελλήνιο είναι μουδιασμένο από την τραγωδία...

NEWSROOM