Σάββατο 24/7/2021

Αυτά είναι τα πρώτα 12 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Η παρουσίαση αποκαλύπτει την έλλειψη οράματος, καθώς καμία παρέμβαση δεν έχει αναπτυξιακό πρόσημο

Εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα, την κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Ε65 και βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται μεταξύ των έργων

Έξι μήνες μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2021, με την οποία έδινε τη δυνατότητα προχρηματοδότησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από τον ελληνικό προϋπολογισμό για να επισπευσθούν οι διαδικασίες έως και εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οικονομικό επιτελείο ενέκρινε τα πρώτα 12 έργα που εντάσσονται στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Η παρουσίαση των πρώτων έργων αποκαλύπτει την έλλειψη σχεδίου από πλευράς κυβέρνησης, καθώς πρόκειται για μεταρρυθμίσεις και έργα που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ στην πλειοψηφία τους θα αλλάξουν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

Παράλληλα, φαίνεται πως μέλημα του οικονομικού επιτελείου αποτελεί η διοχέτευση κονδυλίων σε ελάχιστες και πολύ συγκεκριμένες εταιρίες, που μόνο αυτές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την υλοποίησή τους.

Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα θα συμβάλουν τα εξής έργα:

1.       Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Προϋπολογισμός: 12.200.000 ευρώ

2.       Μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP.

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση.

Προϋπολογισμός: 36.100.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

3.       Επέκταση και υποστήριξη του εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα, με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα

Προϋπολογισμός: 32.100.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

4.       Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα, δηλαδή το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός: 30.500.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλουν τα εξής έργα:

5.       Ενιαία ψηφιακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών.

Προϋπολογισμός: 69.400.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

6.       Υπηρεσίες διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services, ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους – πολιτών G2C, αλλά και κράτους – επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας, τελικά, τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα Gov.gr

Προϋπολογισμός: 27.900.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

7.       Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το έργο αφορά την επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση.

Προϋπολογισμός : 5.500.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα έργα:

8.       Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65). Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65, μήκους 70,5 χλμ, που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο, ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί, ίσως, την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμός: 480.000.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Υποδομών

9.       Ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το εθνικό κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000.000 σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα.

Προϋπολογισμός: 242.400.000 ευρώ

10.   Τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ειδικά πολεοδομικά σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεως έργων και επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Προϋπολογισμός: 345.200.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

11.   Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.

Το έργο καθιστά δυνατή τη διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού, με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα.

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Πολιτισμού

12.   Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει -με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.

Προϋπολογισμός 129.200.000 ευρώ

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ