Οδηγός: Επιδοτήσεις έως 180.000 € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εκπνέει σε 10 ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 350.000.000 €

Must Read

Λίγες ημέρες ακόμα έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σε δύο σημαντικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 350.000.000 ευρώ. Το ένα αφορά την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το άλλο την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η προθεσμία εκπνέει στις 22 Μαρτίου, με τις επιδοτήσεις να μπορούν να φθάσουν μέχρι τα 180.000 ευρώ.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Παράλληλα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τέσσερις νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αντίστοιχα δύο προγράμματα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ, έχουν βγει στον «αέρα» από τις 8 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων την 8η Απριλίου.

Επιδότηση σε ποσοστό 45% για επενδυτικά προγράμματα ύψους έως 400.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χιλιάδες μικρές και μεσαίες νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας. Η μία από τις δύο δράσεις απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, ενώ η δεύτερη σε επιλεγμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας, εκτός από την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα επιλεγούν κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης και όχι με σειρά προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, μια επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του προγράμματος, ποσοτικά και ποιοτικά, και οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν με βάση τα κριτήρια, ώστε αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Στα κριτήρια συγκαταλέγονται οι ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργεί το σχέδιο, η βιωσιμότητα της επένδυσης, η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και άλλα.

Με προϋπολογισμό 160.000.000 ευρώ, η μία δράση αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Επιλέξιμες είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ενισχύονται οι εξής κατηγορίες: α) Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων και άνω και δυναμικότητας 12 κλινών και άνω, β) ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979, γ) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) τριών αστέρων και άνω.

Οι αντίστοιχες προδιαγραφές για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι οι εξής: 1) Για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζεται ελάχιστος αριθμός κατοικιών οι τρεις. Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο σήμα MHTE. 2) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω και ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλινών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή σε μικρά νησιά, και επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση, ενώ για την αξιολόγηση της δράσης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Εξαιρέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Δεν μπορούν να υποβληθούν σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας. Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών.

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει: 1) να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια, 2) να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, 3) να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος), 4) να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη, 5) να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου, 6) να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης, 7) να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60%, 8) να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση και 9) να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον τον βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό, λοιπό εξοπλισμό, ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ), δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά μέσα κι έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 190.000.000 € σε επιλεγμένους ΚΑΔ

Η δεύτερη δράση, προϋπολογισμού 190.000.000 ευρώ, αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ σχεδόν όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Πρόταση μπορούν να υποβάλουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να αποτελεί το 45% των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά α) 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα ίδια με της πρώτης δράσης, όπως και οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: α) οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ., franchising, «Shop in shop», δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ), β) οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρίες στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, οι ΟΤΑ, και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι), γ) οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη. Με τον όρο «συστέγαση» νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Στην αφετηρία τέσσερις νέες δράσεις ύψους 280.000.000 €

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση τεσσάρων νέων δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, με πόρους του ΕΣΠΑ. Απευθύνονται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, δηλαδή στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων από την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου, ενώ για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση. Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

1. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», ΕΣΠΑ 2021-2027». Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 65.000.000 ευρώ.

2. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, με προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 12.000.000 ευρώ.

3. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων, που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 75.000.000 ευρώ.

4. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 75.000.000 ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ.

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο, οι δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, λογισμικού, πιστοποίησης, προσωπικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, να διαφοροποιήσουν το βιομηχανικό προφίλ των επηρεαζόμενων περιοχών με νέους τομείς δραστηριοτήτων και αλυσίδες αξίας, να συμβάλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό αυτών, να συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου), καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για δύο προγράμματα που «τρέχουν»

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται από τον Φεβρουάριο η υποβολή των αιτήσεων από τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις λιγνιτικές περιοχές (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου), στις δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ.

Η πρώτη αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων και την ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ και δικαιούχους νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η δεύτερη αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις ίδιες περιοχές, με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, και για την αξιολόγησή τους θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Οι εν λόγω δράσεις (τύπου de minimis) ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 70%. Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This